Lezárult aláírásgyűjtések

A népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény hatályba lépése óta folyt aláírásgyűjtések.

Sorszám A kezdeményezés benyújtásának időpontja Az országos népszavazásra javasolt kérdés
(*a kezdeményezés részletes adataiért kattintson a kérdésre)
A szervező(k) neve Az aláírásgyűjtés eredménye
1. 2015. március 13. „Egyetért-e Ön azzal, hogy a tankötelezettség annak a tanévnek a végéig tartson, amelyben a tanuló a tizennyolcadik életévét betölti?”  Vajda Zoltán Tamás Szervező nem nyújtott be ellenőrzésre aláírásgyűjtő íveket.
2. 2015. április 21. „Akarja-e Ön, hogy az Országgyűlés a munka törvénykönyvéről szóló törvényt úgy módosítsa, hogy a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés esetén kétszáz százalék bérpótlék járjon?”  Magyar Szocialista Párt Szervező nem nyújtott be ellenőrzésre aláírásgyűjtő íveket.
3. 2015. március 13. "Egyetért-e Ön azzal, hogy ne kelljen a gazdasági kamarai közfeladatok ellátásához kötelezően kamarai hozzájárulást fizetni?" Vajda Zoltán Tamás Szervező nem nyújtott be ellenőrzésre aláírásgyűjtő íveket.
4. 2015. április 9. Egyetért-e Ön azzal, hogy az öregségi nyugdíj folyósítása az országgyűlési képviselői megbízatás idején szüneteljen – a jelen kérdésben tartott népszavazást követő évtől? Gulyás Mihály Balázs Szervező nem nyújtott be ellenőrzésre aláírásgyűjtő íveket.
5. 2015. április 9. „Egyetért-e Ön azzal, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek számára az év minden napján ingyenes gyermekétkeztetést biztosítson az állam?”  Gulyás Mihály Balázs Szervező nem nyújtott be ellenőrzésre aláírásgyűjtő íveket.
6. 2015. december 21. „Egyetért Ön azzal, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 2. számú mellékletében meghatározott gazdasági társasággal foglalkoztatási jogviszonyban álló természetes személy havonta legfeljebb bruttó 2 millió forint összegű javadalmazásban részesülhessen?” Kész Zoltán Érvényes aláírások száma 106.275.
7. 2015. november 4. „Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgyűlés alkosson törvényt az állami tulajdonban álló termőföldek értékesítésének a tilalmáról?" Gőgös Zoltán Érvényes aláírások száma 181.318.
8. 2015. december 21. „Egyetért Ön azzal, hogy az országgyűlési képviselők választásán minden pártlistát állító párt köteles legyen a Magyar Államkincstárnak visszafizetni a számára közpénzből juttatott kampánytámogatást, ha a pártlista nem szerezte meg az országos listákra leadott érvényes szavazatok legalább 2%-át?” Kész Zoltán Szervező nem nyújtott be ellenőrzésre aláírásgyűjtő íveket.
9. 2016. február 23. „Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgyűlés semmisítse meg a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról szóló 2014. évi CII. törvényt?” Nyakó István Szervező nem nyújtott be ellenőrzésre aláírásgyűjtő íveket.
10. 2016. március 29. „EGYETÉRT-E ÖN AZZAL, HOGY ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN A TANULÓNAK A KÖTELEZŐ TANÓRÁKON KÍVÜLI FOGLALKOZÁSOKON CSAK A TÖRVÉNYES KÉPVISELŐJE KÉRÉSÉRE LEGYEN KÖTELEZŐ RÉSZT VENNI?” Kassainé Szegfű Zsuzsanna  Szervező nem nyújtott be ellenőrzésre aláírásgyűjtő íveket.
11. 2017. április 10. „Egyetért-e Ön azzal, hogy a korrupciós bűncselekmények büntethetősége legalább tizenkét év elteltével évüljön el?” Vágó Gábor Az érvényes aláírások száma legfeljebb 4.755. 
12. 2017. április 10. „Egyetért-e Ön azzal, hogy köztulajdonban álló gazdasági társasággal foglalkoztatási jogviszonyban álló személy onnan származó éves jövedelme a köztársasági elnök tiszteletdíjának éves összegét ne haladhassa meg?” Vágó Gábor Az érvényes aláírások száma legfeljebb 46.875.
13. 2017. május 8. „Egyetért-e Ön azzal, hogy december huszonnegyedike munkaszüneti nap legyen?” Bíró Zoltán Az érvényes aláírások száma legfeljebb 70.722. 
14. 2017. május 31. „Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgyűlés írja elő a törvény alapján vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett személyek vagyonnyilatkozataiban foglaltak helytállóságának rendszeres, kötelező, a hatósági nyilvántartásokban foglalt adatokkal való összevetéssel történő vizsgálatát?” Schádi Tamás István  Az érvényes aláírások száma legfeljebb 18.
15. 2017. július 6. „Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgyűlés helyezze hatályon kívül a külföldről támogatott szervezetek átláthatóságáról szóló 2017. évi LXXVI. törvényt?” Kádár Barnabás Áron Az érvényes aláírások száma legfeljebb 30.360.
16. 2018. április 6. „Egyetért-e Ön azzal, hogy országos népszavazási kezdeményezést elektronikus felületen kitölthető aláírásgyűjtő íven is lehessen támogatni?” Úr Bence Nem történt aláírásgyűjtés. 
17. 2018. április 6. „Egyetért-e Ön azzal, hogy helyi népszavazási kezdeményezést elektronikus felületen kitölthető aláírásgyűjtő íven is lehessen támogatni?” Úr Bence Nem történt aláírásgyűjtés. 
18. 2018. augusztus 2. „Egyetért-e Ön azzal, hogy a házasság közjegyző általi felbontással is megszűnhessen?” Bakos Bendegúz  Nem történt aláírásgyűjtés. 
19. 2019. június 6. "Egyetért-e Ön azzal, hogy 2023. január 1-ig a 38086/78 helyrajzi számú Kvassay Jenő út, Ráckevei-Soroksági Dunaág, Duna folyam, MÁV Kelenföld-Keleti pályaudvar vasútvonal által határolt területre atlétikai stadion ne épüljön?" Kassai Dániel Nem történt aláírásgyűjtés. 
20. 2019. június 6. "Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgyűlés írja elő a törvény alapján vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett személyek vagyonnyilatkozataiban foglaltak helytállóságának rendszeres, kötelező, a hatósági nyilvántartásokban foglalt adatokkal való összevetéssel történő vizsgálatát?" Kassai Dániel Nem történt aláírásgyűjtés. 
21. 2020. június 30. "Egyetért-e Ön azzal, hogy 2023. január 1-ig a 38086/78 helyrajzi számú Kvassay Jenő út, Ráckevei-Soroksági Dunaág, Duna folyam, MÁV Kelenföld-Keleti pályaudvar vasútvonal által határolt területre atlétikai stadion ne épüljön?" Kassai Dániel Nem történt aláírásgyűjtés. 
22. 2020. október 15. "Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgyűlés módosítsa a köznevelési törvényt úgy, hogy Magyarországon a tankötelezettség újra 18 éves korig tartson?" Magyar Munkáspárt  Nem történt aláírásgyűjtés. 
23. 2023. március 3. „Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgyűlés írja elő a törvény alapján vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett személyek vagyonnyilatkozataiban foglaltak helytállóságának rendszeres, kötelező, a hatósági nyilvántartásokban foglalt adatokkal való összevetéssel történő vizsgálatát?” Dani Miklósné Az érvényes aláírások száma 28.
24. 2023. március 3. „Egyetért-e Ön azzal, hogy helyi népszavazási kezdeményezést elektronikus felületen kitölthető aláírásgyűjtő íven is lehessen támogatni?” Dani Miklósné Nem történt aláírásgyűjtés. 
25. 2023. március 3. „Egyetért-e Ön azzal, hogy országos népszavazási kezdeményezést elektronikus felületen kitölthető aláírásgyűjtő íven is lehessen támogatni?” Dani Miklósné Nem történt aláírásgyűjtés. 
26. 2023. április 11. „Egyetért Ön azzal, hogy az üvegpalackok visszaválthatók legyenek?” Normális Élet Pártja  Az érvényes aláírások száma 25.
27. 2023. június 26. „Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgyűlés helyezze hatályon kívül a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvényt?” LMP – Magyarország Zöld Pártja  Az érvényes aláírások száma 24.

 

Sorszám A kezdeményezés benyújtásának időpontja A honos népcsoporttá nyilvánításra irányuló kezdeményezés
(*a kezdeményezés részletes adataiért kattintson a kérdésre)
A szervező(k) neve Az aláírásgyűjtés eredménye
1. 2017. június 28.,
 ismételt benyújtás időpontja:
2017. július 7. 
„A magyarországi székelyek a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX törvény (a továbbiakban: nemzetiségi törvény) 148. § (3) bekezdésének felhatalmazása alapján bizonyságot kívánnak tenni arról, hogy megfelelnek a nemzetiségi törvényben foglaltaknak. Ezen oknál fogva alulírottak kijelentjük, hogy a székely nemzetiséghez tartozónak valljuk magunkat!” Váradi Barna Az érvényes aláírások száma 1022.
2. 2018. február 1. „Alulírott magyar állampolgárok aláírásunkkal bizonyságot teszünk arról, hogy a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Nektv.) 1. § (1) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelünk, és a (2) bekezdés alapján úgy nyilatkozunk, hogy a magyarországi orosz kisebbséghez tartozunk. A Nektv. 148. § (3) bekezdése alapján kezdeményezzük, és kérjük a Tisztelt Országgyűléstől az orosz nemzetiség Magyarországon honos népcsoporttá nyilvánítását, és ennek megfelelően indítványozzuk, hogy a Nektv. 1. sz. mellékletében megnevezett nemzetiségek felsorolását az orosz nemzetiséggel egészítse ki.” Döbrei István Az érvényes aláírások száma 1065.
3. 2022. április 26.,
ismételt benyújtás időpontja:
2022. május 18.
„A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 148. § (3) bekezdésének értelmében alulírott magyar állampolgárok kijelentjük, hogy a magyarországi ciganos kisebbséghez tartozunk, és a kisebbségi törvényben foglalt feltételeknek megfelelünk. Kérjük a tisztelt Országgyűlést, hogy a nemzetiségi törvény alapján a ciganos népcsoportot ismerjék el nemzetiségként, és a hivatkozott törvény 1. számú mellékletében a Magyarországon honos nemzetiségek felsorolását a ciganos nemzetiséggel egészítse ki.” Horváth József Az érvényes aláírások száma 608.
4. 2023. április 24.,
ismételt benyújtás időpontja:
2023. május 8.
„A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 148. § (3) bekezdésének értelmében alulírott magyar állampolgárok kijelentjük, hogy a magyarországi szkítakisebbséghez tartozunk, és a kisebbségi törvényben foglalt feltételeknek megfelelünk. Kérjük a tisztelt Országgyűlést, hogy a nemzetiségi törvény alapján a szkíta népcsoportot ismerjék el nemzetiségként, és a hivatkozott törvény 1. számú mellékletében a Magyarországon honos nemzetiségek felsorolását a szkíta nemzetiséggel egészítse ki.” Dr. Pócs Alfréd László Az érvényes aláírások száma 1371.