A honos népcsoporttá nyilvánításra irányuló választópolgári kezdeményezés részletei

A honos népcsoporttá nyilvánításra irányuló kezdeményezés: „A magyarországi székelyek a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX törvény (a továbbiakban: nemzetiségi törvény) 148. § (3) bekezdésének felhatalmazása alapján bizonyságot kívánnak tenni arról, hogy megfelelnek a nemzetiségi törvényben foglaltaknak. Ezen oknál fogva alulírottak kijelentjük, hogy a székely nemzetiséghez tartozónak valljuk magunkat!”
A kezdeményezés benyújtásának időpontja: 2017. június 28.
Szervező: Váradi Barna
   
Az Nemzeti Választási Iroda elnökének határozata az Nsztv. 10. § (1) bekezdése alapján: 15/2017. NSz. számú határozat 
A kezdeményezés ismételt benyújtásának időpontja az Nsztv. 10. § (2) bekezdése alapján: 2017. július 7.
A Nemzeti Választási Bizottság határozata: 94/2017. NVB határozat
A Nemzeti Választási Bizottság határozatának tartalma: Hitelesítő
A határozat közzététele a Magyar Közlönyben: Magyar Közlöny 2017. VII. 26., 121. szám 
A Kúria döntése: Knk.VII.37.689/2017/2. 
A Kúria döntésének tartalma: Az NVB határozatát helybenhagyta.
Az Alkotmánybíróság határozata: Nem volt alkotmányjogi panasz. 
Az Alkotmánybíróság határozatának tartalma:  
Az aláírásgyűjtés időtartama: 2017. 12.01 – 2018. 02. 27.; 2018. 05. 18. – 2018. 06. 17.
Az aláírásgyűjtő ívek leadásának időpontja: 2018. február 26. és 2018. június 15. 
A Nemzeti Választási Bizottság döntése az aláírásgyűjtő ívek visszaszolgáltatására vonatkozó kötelezettség elmulasztása miatt kiszabott bírságról: 975/2018. NVB határozat
A Kúria döntése: Nem volt felülvizsgálati kérelem.
A Kúria döntésének tartalma:  
A Nemzeti Választási Bizottság határozata az aláírások ellenőrzésének eredményéről: 996/2018. NVB határozat
Az érvényes aláírások száma: 1022.
A Kúria döntése: Nem volt felülvizsgálati kérelem.
A Kúria döntésének tartalma:  
   
A Magyar Tudományos Akadémia állásfoglalásának tartalma: Az MTA nem támogatta a közösség honos népcsoporttá nyilvánítását.
Az Országgyűlés határozata a honos népcsoporttá nyilvánításra irányuló
kezdeményezésről :
27/2018. (X. 31.) OGY határozat
Az Országgyűlés határozatának tartalma: Az Országgyűlés a magyarországi székely közösséget nem nyilvánította Magyarországon honos népcsoporttá.