Ügyintézés

Választópolgárként és uniós állampolgárként a magyarországi választásokhoz kapcsolódóan számos ügyben van lehetősége kérelmet benyújtani. Külhoni magyar állampolgárként vagy nemzetiségiként regisztrálhat a választásokra, mozgóurnát igényelhet a szavazásához, illetve lakóhelyétől eltérő szavazókörben vagy külföldön való szavazáshoz is kérelmet nyújthat be. A benyújtható kérelmek közül aszerint választhat, hogy rendelkezik-e magyarországi lakcímmel.

Kérelmek magyarországi lakcímmel rendelkezőknek
2023. december 1. (péntek)
Magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárként ön kérelmet nyújthat be egy adott választáshoz kapcsolódóan, vagy igénybe veheti a folyamatosan b ...
Tovább olvasom
Kérelmek magyarországi lakcímmel nem rendelkező magyar állampolgároknak
2023. december 1. (péntek)
Magyarországi lakcímmel nem rendelkező, magyar állampolgárságú választópolgárként Ön kérheti névjegyzékbe vételét, továbbá regisztrációját meghosszabbí ...
Tovább olvasom

Tájékoztatás az elektronikus ügyintézésről

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: e-ügyintézési tv.) az elektronikus ügyintézést biztosító szerv és az ügyfél elektronikus kapcsolatának általános szabályait, továbbá az elektronikus ügyintézést biztosító rendelkezéseit tartalmazza.

A Nemzeti Választási Iroda (a továbbiakban: NVI) az E-ügyintézési törvény 1. § 17. a) pontja értelmében kötelezett az elektronikus ügyintézést biztosítani ügyfelei részére.

Az NVI az elektronikus űrlapokat biztonságos kézbesítési szolgáltatás igénybevételével fogadja a Hivatali Kapun, amely biztosítja az elektronikus űrlapok sértetlenségét és befogadásuk tényének és időpontjának egyértelmű igazolását.

Az NVI az elektronikus ügyintézést a Személyre Szabott Ügyintézési Felületen (SZÜF) és az e-papír-szolgáltatáson keresztül biztosítja az alábbiak szerint:

 

SZEMÉLYRE SZABOTT ÜGYINTÉZÉSI FELÜLET (SZÜF)

Az NVI a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény rendelkezéseinek megfelelően mind az ügyfélkapu-regisztrációval rendelkező, mind az azzal nem rendelkező állampolgároknak teljes körű elektronikus ügyintézési lehetőséget biztosít a választásokhoz kapcsolódó kérelmek benyújtására. A szolgáltatás a magyarországi lakcímmel rendelkező, illetve a magyarországi lakcímmel nem rendelkező (külhoni) választópolgárok számára egyaránt elérhető. 

A SZÜF-ön jelenleg választható ügytípusok:

VÁLASZTÁS

 • ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
 • Általános tájékoztatás kérése
 • Igazolás választójogról
 • Panaszok/közérdekű bejelentések
 • SZAVAZÁSSAL KAPCSOLATOS KÉRELMEK
 • Átjelentkezés az európai parlamenti, a helyi önkormányzati, a nemzetiségi önkormányzati általános választáson, az időközi helyi önkormányzati választáson, a helyi népszavazáson
 • Mozgóurna igénylése az európai parlamenti, a helyi önkormányzati, a nemzetiségi önkormányzati általános választáson, az időközi helyi önkormányzati választáson, a helyi népszavazáson
 • REGISZTRÁCIÓ
 • Magyar állampolgárok regisztrációja/hosszabbítás/törlés – magyarországi lakcímmel nem rendelkezők részére
 • Más EU-s állampolgárok regisztrációja/törlése – az Európai Parlament tagjainak választására
 • Nemzetiségi névjegyzékbe vétel/törlés iránti kérelem
 • ADATVÉDELEM
 • Adatok választási kampány célú szolgáltatásának tiltása/engedélyezése
 • Tájékoztatás a választási informatikai rendszerben nyilvántartott adatokról
 • Tájékoztatás ajánlásról – Kit ajánlottam?
 • SEGÍTSÉG A FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐK SZAVAZÁSÁHOZ
 • Szavazási segítség iránti kérelem fogyatékossággal élők szavazásához

A SZÜF-szolgáltatás elérhetősége https://magyarorszag.hu

 

E-PAPÍR-SZOLGÁLTATÁS

Az e-papír általános célú elektronikus kéreleműrlap ingyenes, hitelesített üzenetküldő alkalmazás, amely internetkapcsolaton keresztül, elektronikus úton összeköti az ügyfeleket a szolgáltatáshoz csatlakozott intézményekkel, szervekkel.

Az e-papír-szolgáltatás célja, hogy azokban az eljárásokban vagy egyszerű ügyekben is legyen lehetősége az ügyfélnek beadványát elektronikus úton továbbítani a hatóság felé, amelyeket gyakoriságuk vagy egyéb ok miatt nem indokolt szakrendszerrel támogatni.

Az e-papír-szolgáltatás központi azonosítási ügynök (KAÜ) szolgáltatáson keresztül vehető igénybe, elérhetősége:

Az e-papír-szolgáltatás elérhetősége https://epapir.gov.hu

Az NVI felé e-papír-szolgáltatás keretében az alábbi ügytípusokat tudják ügyfeleink kiválasztani:

1. Közérdekű adatigénylés (Nemzeti Választási Iroda)        [Közérdekű adat megismerése iránti igény benyújtása.]

Témacsoport: „Adatigénylés”.

2. Személyes adatok kezelésével kapcsolatos tájékoztatás/helyesbítés kérése (Nemzeti Választási Iroda)       [Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerinti érintetti jogok gyakorlásához kapcsolódóan benyújtható kérelmek.]

Témacsoport: „Adatigénylés”.

3. Általános tájékoztatás [Általános tájékoztatás kérése a választásokkal, népszavazásokkal, európai polgári kezdeményezésekkel, valamint a választási eljárással kapcsolatos jogszabályokról.]

Témacsoport: „Általános tájékoztatás kérése”.

4. Panasz, közérdekű bejelentés [A szervezet tevékenységével kapcsolatos, a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény szerint benyújtható panaszok és közérdekű bejelentések.]

Témacsoport: „Panaszok/közérdekű bejelentések”.

5. Magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok névjegyzékbe vételi kérelmével kapcsolatos jogorvoslat [Névjegyzékbe vételi kérelmet (regisztráció, regisztráció meghosszabbítása, regisztráció törlése, adatmódosítás, könnyített tájékoztató kérése) elbíráló döntés elleni fellebbezés. A fellebbezést legkésőbb a döntés meghozatalát követő 15. napon lehet benyújtani.]

Témacsoport: „Jogorvoslat”.

6. Igazolás választójogról [Bármely nagykorú polgár kérheti a Nemzeti Választási Irodától annak igazolását, hogy a választójoggal nem rendelkező polgárok nyilvántartása alapján vele szemben nem áll fenn a választójogból való kizáró ok.]

Témacsoport: „Választás”.

rendelkezési nyilvántartás (RNY) szolgál az ügyfelek ügyintézési rendelkezéseinek, illetve meghatalmazásainak rögzítésére.

A rendelkezési nyilvántartás jelenleg a https://rendelkezes.kekkh.gov.hu/rny-public/ címen érhető el KAÜ-szolgáltatáson keresztüli azonosítást követően.

 • Ha az ügyfél gazdálkodó szervezet, az e-ügyintézési tv. 14. § (1) bekezdése alapján köteles bejelenteni a rendelkezési nyilvántartásba az elektronikus kapcsolattartásra szolgáló elérhetőségét.
 • Ha az ügyfél természetes személy, és ügyeit elektronikusan kívánja intézni, az elektronikus ügyintézés engedélyezése céljából alaprendelkezést kell tennie.

Az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos esetleges panasz az Elektronikus Ügyintézési Felügyeletnél (https://euf.gov.hu) jelenthető be.

Az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatban felmerült kérdésekben az országos telefonos ügyfélszolgálat (kormányzati ügyfélvonal) nyújt segítséget. Telefonszám: 1818.

Tájékoztató a belső visszaélés-bejelentési rendszer működésével kapcsolatos eljárásrendről

A panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Pkbtv.) rendelkezéseivel összefüggésben a Nemzeti Választási Iroda (a továbbiakban: NVI) belső visszaélés-bejelentési rendszert működtet. A belső visszaélés-bejelentési rendszerre vonatkozó részletszabályokat a belső visszaélés-bejelentési rendszer szabályairól szóló 1/2023. (VII. 21.) elnöki utasítás  tartalmazza.

Ki látja el a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetésével kapcsolatos feladatokat?

A belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetésével kapcsolatos feladatokat az NVI által foglalkoztatott integritás tanácsadó (a továbbiakban: tanácsadó) látja el.

Az NVI tanácsadója: Dr. Jackli Tamás.


Ki jogosult bejelentést tenni?

A belső visszaélés-bejelentési rendszerben bejelentést tehet

  a) az NVI által foglalkoztatott köztisztviselő, illetve munkavállaló (a továbbiakban: munkatárs),

  b) az a munkatárs, akinek az NVI-nél fennálló foglalkoztatásra irányuló jogviszonya megszűnt,

  c) az NVI-vel foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött,

  d)  az egyéni vállalkozó, az egyéni cég, ha az NVI-vel szerződéses kapcsolatban áll,

 e) az NVI-vel szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárást megkezdett, szerződéses kapcsolatban álló vagy szerződéses kapcsolatban állt vállalkozóalvállalkozó, beszállító, illetve megbízott felügyelete és irányítása alatt álló személy,

  f)  az NVI-nél a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény alapján kötelező szakmai gyakorlatot teljesítő felsőoktatási hallgató,

  g) az NVI-vel a d) vagy f) pont szerinti jogviszonyt vagy szerződéses kapcsolatot létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony vagy szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött, és

  h)  az a személy, akinek a d) vagy f) pont szerinti jogviszonya vagy szerződéses kapcsolata az NVI-vel megszűnt.

 

Mit tartalmazhat a bejelentés?

A belső visszaélés-bejelentési rendszerben a bejelentésre jogosult az NVI működésével összefüggő, jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információt jelenthet be.

Hogyan lehet bejelentést tenni?

A bejelentés megtehető

 • szóban
 • személyesen a tanácsadó fogadó helyiségében (1054, Budapest, Alkotmány u. 3. III. em. 335. iroda),
 • telefonon a tanácsadó elérhetőségén: +36-1-795-3312
 • írásban
 • papíralapon,a bejelentést tartalmazó iratnak a tanácsadó részére történő eljuttatásával (a bejelentést tartalmazó iratot zárt borítékban kell elhelyezni és a borítékon fel kell tüntetni a következőket: „1054 Budapest, Alkotmány utca 3., Nemzeti Választási Iroda”, „Integritás tanácsadó részére”, „BIZALMAS”), vagy
 • elektronikus úton a bejelentésnek a visszaelesbejelentes@nvi.hu e-mail címre történő megküldésével.

Mi történik a bejelentést követően?

A bejelentést követő eljárást az alábbi ábra szemlélteti:

Hogyan kezelik a bejelentő adatait?

A bejelentő adatainak kezelésére az Adatkezelési tájékoztatóban  foglaltak vonatkoznak.

Van lehetőség fellebbezésre?

Nincs lehetőség fellebbezésre, a tanácsadó visszaélésre vonatkozó bejelentéssel kapcsolatos vizsgálatáról szóló tájékoztatásával szemben a bejelentő az Alapvető Jogok Biztosához beadványt nyújthat be:

 • ha véleménye szerint a bejelentését a tanácsadó nem vizsgálta ki teljeskörűen,
 • ha a tanácsadó vizsgálatának eredményével nem ért egyet,
 • ha a tanácsadó a bejelentését megalapozatlannak tartotta.

A kérelem alapján az alapvető jogok biztosa vizsgálja a visszaélésre vonatkozó bejelentés megfelelő intézését. Ha a lefolytatott vizsgálat alapján visszásságot tapasztal, annak orvoslására ajánlást tehet a tanácsadó számára.

Az Alapvető Jogok Biztosához történő felülvizsgálatra irányuló kérelem benyújtásának módja:

 • elektronikus úton az Ügyintézés menüpont segítségével, vagy a panasz@ajbh.hu e-mail címre,
 • postai úton (levélcím: 1387 Budapest, Pf. 40.),
 • ügyfélszolgálaton személyesen (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.)

Megosztom ismerőseimmel

Megosztás LinkedIn-en
Megosztás E-mail-ben