Az informatikai rendszerben történt változások miatt karbantartást végzünk 2023. november 30. 14 óra és 2023. december 1. 15 óra között, erre tekintettel az elektronikus ügyintézés átmenetileg szünetel. Kérjük, látogasson vissza később az oldalra. Megértését köszönjük!.Fontos

Ügyintézés

Választópolgárként és uniós állampolgárként a magyarországi választásokhoz kapcsolódóan számos ügyben van lehetősége kérelmet benyújtani. Külhoni magyar állampolgárként vagy nemzetiségiként regisztrálhat a választásokra, mozgóurnát igényelhet a szavazásához, illetve lakóhelyétől eltérő szavazókörben vagy külföldön való szavazáshoz is kérelmet nyújthat be. A benyújtható kérelmek közül aszerint választhat, hogy rendelkezik-e magyarországi lakcímmel.

Kérelmek magyarországi lakcímmel rendelkezőknek
2017. augusztus 1. (kedd)
Magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárként ön kérelmet nyújthat be egy adott választáshoz kapcsolódóan, vagy igénybe veheti a folyamatosan b ...
Tovább olvasom
Kérelmek magyarországi lakcímmel nem rendelkező magyar állampolgároknak
2017. augusztus 31. (csütörtök)
Magyarországi lakcímmel nem rendelkező, magyar állampolgárságú választópolgárként Ön kérheti névjegyzékbe vételét, továbbá regisztrációját meghosszabbí ...
Tovább olvasom

Tájékoztatás az elektronikus ügyintézésről

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: e-ügyintézési tv.) az elektronikus ügyintézést biztosító szerv és az ügyfél elektronikus kapcsolatának általános szabályait, továbbá az elektronikus ügyintézést biztosító rendelkezéseit tartalmazza.

A Nemzeti Választási Iroda (a továbbiakban: NVI) az E-ügyintézési törvény 1. § 17. a) pontja értelmében kötelezett az elektronikus ügyintézést biztosítani ügyfelei részére.

Az NVI az elektronikus űrlapokat biztonságos kézbesítési szolgáltatás igénybevételével fogadja a Hivatali Kapun, amely biztosítja az elektronikus űrlapok sértetlenségét és befogadásuk tényének és időpontjának egyértelmű igazolását.

Az NVI az elektronikus ügyintézést a Személyre Szabott Ügyintézési Felületen (SZÜF) és az e-papír-szolgáltatáson keresztül biztosítja az alábbiak szerint:

 

SZEMÉLYRE SZABOTT ÜGYINTÉZÉSI FELÜLET (SZÜF)

Az NVI a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény) rendelkezéseinek megfelelően mind az ügyfélkapu-regisztrációval rendelkező, mind az azzal nem rendelkező állampolgároknak teljes körű elektronikus ügyintézési lehetőséget biztosít a választásokhoz kapcsolódó kérelmek benyújtására. A szolgáltatás a magyarországi lakcímmel rendelkező, illetve a magyarországi lakcímmel nem rendelkező (külhoni) választópolgárok számára egyaránt elérhető. 

A SZÜF-ön jelenleg választható ügytípusok:

 

VÁLASZTÁS

 • ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
  • Általános tájékoztatás kérése (NVI)
  • Panaszok/közérdekű bejelentések (NVI)
  • Igazolás választójogról (NVI)
 • SZAVAZÁSSAL KAPCSOLATOS KÉRELMEK
  • Átjelentkezés az időközi helyi önkormányzati választásokon (NVI)
  • Mozgóurna igénylése az időközi helyi és nemzetiségi önkormányzati választásokra (NVI)
  • Mozgóurna igénylése a helyi népszavazásokra (NVI)
 • REGISZTRÁCIÓ
  • Névjegyzékbe vétel iránti kérelem magyarországi lakcímmel nem rendelkező magyar állampolgárok részére (NVI)
  • Névjegyzékbe vétel meghosszabbítása iránti kérelem magyarországi lakcímmel nem rendelkező, regisztrált választópolgárok részére (NVI)
  • Értesítési cím vagy szavazólap-átvételi hely módosítása magyarországi lakcímmel nem rendelkező, regisztrált választópolgárok részére (NVI)
  • Névjegyzékből való törlés iránti kérelem magyarországi lakcímmel nem rendelkező magyar állampolgárok részére (NVI)
 • MÁS EU-S POLGÁROK KÉRELMEI
  • Más EU-tagállam polgárának névjegyzékbe vétele/törlése az Európai Parlament tagjainak választására (NVI)
 • NEMZETISÉGI KÉRELMEK
  • Nemzetiségi választópolgárként történő névjegyzékbe vétel/törlés iránti kérelem benyújtása (NVI)
 • ADATVÉDELEM
  • Központi névjegyzékben nyilvántartott személyes adatok kiadásának tiltásával kapcsolatos kérelem benyújtása (NVI)
 • SEGÍTSÉG A FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐK SZAVAZÁSÁHOZ
  • Akadálymentes szavazóhelyiség (NVI)
  • Braille-írásos értesítő (NVI)
  • Braille-írással ellátott szavazósablon (NVI)
  • Könnyített tájékoztató (NVI)

A SZÜF-szolgáltatás elérhetősége: https://magyarorszag.hu

 

E-PAPÍR-SZOLGÁLTATÁS

Az e-papír általános célú elektronikus kéreleműrlap ingyenes, hitelesített üzenetküldő alkalmazás, amely internetkapcsolaton keresztül, elektronikus úton összeköti az ügyfeleket a szolgáltatáshoz csatlakozott intézményekkel, szervekkel.

Az e-papír-szolgáltatás célja, hogy azokban az eljárásokban vagy egyszerű ügyekben is legyen lehetősége az ügyfélnek beadványát elektronikus úton továbbítani a hatóság felé, amelyeket gyakoriságuk vagy egyéb ok miatt nem indokolt szakrendszerrel támogatni.

Az e-papír-szolgáltatás központi azonosítási ügynök (KAÜ) szolgáltatáson keresztül vehető igénybe, elérhetősége:

Az e-papír-szolgáltatás elérhetősége https://epapir.gov.hu 

Az NVI felé e-papír-szolgáltatás keretében indítható ügyintézés témacsoportja a „Választás” menüpont alatt megtalálható. A témacsoporton belül az alábbi ügytípusokat tudják ügyfeleink kiválasztani:

1.  Közérdekű adatigénylés        [Közérdekű adat megismerése iránti igény benyújtása.]

2. Személyes adatok kezelésével kapcsolatos tájékoztatás/helyesbítés kérése       [Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerinti érintetti jogok gyakorlásához kapcsolódóan benyújtható kérelmek.]

3. Általános tájékoztatás [Általános tájékoztatás kérése a választásokkal, népszavazásokkal, európai polgári kezdeményezésekkel, valamint a választási eljárással kapcsolatos jogszabályokról.]

4. Panasz/közérdekű bejelentés [A szervezet tevékenységével kapcsolatos, a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény szerint benyújtható panaszok és közérdekű bejelentések.]

5. Magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok névjegyzékbe vételi kérelmével kapcsolatos jogorvoslat [Névjegyzékbe vételi kérelmet (regisztráció, regisztráció meghosszabbítása, regisztráció törlése, adatmódosítás, könnyített tájékoztató kérése) elbíráló döntés elleni fellebbezés. A fellebbezést legkésőbb a Nemzeti Választási Iroda döntéséről szóló értesítés kézhezvételét követő 15. napon belül lehet benyújtani.]

6. Igazolás választójogról [Bármely nagykorú polgár kérheti a Nemzeti Választási Irodától annak igazolását, hogy a választójoggal nem rendelkező polgárok nyilvántartása alapján vele szemben nem áll fenn a választójogból való kizáró ok.]

 

rendelkezési nyilvántartás (RNY) szolgál az ügyfelek ügyintézési rendelkezéseinek, illetve meghatalmazásainak rögzítésére.

A rendelkezési nyilvántartás jelenleg a https://rendelkezes.kekkh.gov.hu/rny-public/ címen érhető el KAÜ-szolgáltatáson keresztüli azonosítást követően.

 • Ha az ügyfél gazdálkodó szervezet, az e-ügyintézési tv. 14. § (1) bekezdése alapján köteles bejelenteni a rendelkezési nyilvántartásba az elektronikus kapcsolattartásra szolgáló elérhetőségét.
 • Ha az ügyfél természetes személy, és ügyeit elektronikusan kívánja intézni, az elektronikus ügyintézés engedélyezése céljából alaprendelkezést kell tennie.

Az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos esetleges panasz az Elektronikus Ügyintézési Felügyeletnél (https://euf.gov.hu) jelenthető be.

Az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatban felmerült kérdésekben az országos telefonos ügyfélszolgálat (kormányzati ügyfélvonal) nyújt segítséget. Telefonszám: 1818.

Tájékoztató a belső visszaélés-bejelentési rendszer működésével kapcsolatos eljárásrendről

A panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Pkbtv.) rendelkezéseivel összefüggésben a Nemzeti Választási Iroda (a továbbiakban: NVI) belső visszaélés-bejelentési rendszert működtet. A belső visszaélés-bejelentési rendszerre vonatkozó részletszabályokat a belső visszaélés-bejelentési rendszer szabályairól szóló 1/2023. (VII. 21.) elnöki utasítás  tartalmazza.

Ki látja el a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetésével kapcsolatos feladatokat?

A belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetésével kapcsolatos feladatokat az NVI által foglalkoztatott integritás tanácsadó (a továbbiakban: tanácsadó) látja el.

Az NVI tanácsadója: Dr. Jackli Tamás.


Ki jogosult bejelentést tenni?

A belső visszaélés-bejelentési rendszerben bejelentést tehet

  a) az NVI által foglalkoztatott köztisztviselő, illetve munkavállaló (a továbbiakban: munkatárs),

  b) az a munkatárs, akinek az NVI-nél fennálló foglalkoztatásra irányuló jogviszonya megszűnt,

  c) az NVI-vel foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött,

  d)  az egyéni vállalkozó, az egyéni cég, ha az NVI-vel szerződéses kapcsolatban áll,

 e) az NVI-vel szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárást megkezdett, szerződéses kapcsolatban álló vagy szerződéses kapcsolatban állt vállalkozó, alvállalkozó, beszállító, illetve megbízott felügyelete és irányítása alatt álló személy,

  f)  az NVI-nél a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény alapján kötelező szakmai gyakorlatot teljesítő felsőoktatási hallgató,

  g) az NVI-vel a d) vagy f) pont szerinti jogviszonyt vagy szerződéses kapcsolatot létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony vagy szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött, és

  h)  az a személy, akinek a d) vagy f) pont szerinti jogviszonya vagy szerződéses kapcsolata az NVI-vel megszűnt.

 

Mit tartalmazhat a bejelentés?

A belső visszaélés-bejelentési rendszerben a bejelentésre jogosult az NVI működésével összefüggő, jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információt jelenthet be.

Hogyan lehet bejelentést tenni?

A bejelentés megtehető

 • szóban
 • személyesen a tanácsadó fogadó helyiségében (1054, Budapest, Alkotmány u. 3. III. em. 335. iroda),
 • telefonon a tanácsadó elérhetőségén: +36-1-795-3312
 • írásban
 • papíralapon,a bejelentést tartalmazó iratnak a tanácsadó részére történő eljuttatásával (a bejelentést tartalmazó iratot zárt borítékban kell elhelyezni és a borítékon fel kell tüntetni a következőket: „1054 Budapest, Alkotmány utca 3., Nemzeti Választási Iroda”, „Integritás tanácsadó részére”, „BIZALMAS”), vagy
 • elektronikus úton a bejelentésnek a visszaelesbejelentes@nvi.hu e-mail címre történő megküldésével.

Mi történik a bejelentést követően?

A bejelentést követő eljárást az alábbi ábra szemlélteti:

Hogyan kezelik a bejelentő adatait?

A bejelentő adatainak kezelésére az Adatkezelési tájékoztatóban  foglaltak vonatkoznak.

Van lehetőség fellebbezésre?

Nincs lehetőség fellebbezésre, a tanácsadó visszaélésre vonatkozó bejelentéssel kapcsolatos vizsgálatáról szóló tájékoztatásával szemben a bejelentő az Alapvető Jogok Biztosához beadványt nyújthat be:

 • ha véleménye szerint a bejelentését a tanácsadó nem vizsgálta ki teljeskörűen,
 • ha a tanácsadó vizsgálatának eredményével nem ért egyet,
 • ha a tanácsadó a bejelentését megalapozatlannak tartotta.

A kérelem alapján az alapvető jogok biztosa vizsgálja a visszaélésre vonatkozó bejelentés megfelelő intézését. Ha a lefolytatott vizsgálat alapján visszásságot tapasztal, annak orvoslására ajánlást tehet a tanácsadó számára.

Az Alapvető Jogok Biztosához történő felülvizsgálatra irányuló kérelem benyújtásának módja:

 • elektronikus úton az Ügyintézés menüpont segítségével, vagy a panasz@ajbh.hu e-mail címre,
 • postai úton (levélcím: 1387 Budapest, Pf. 40.),
 • ügyfélszolgálaton személyesen (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.)

Megosztom ismerőseimmel

Megosztás LinkedIn-en
Megosztás E-mail-ben