Választási bizottságok és választási irodák

A választási eljárás során a jogszabályok megfelelő alkalmazása elsődlegesen a választási szervek – a választási bizottságok és a választási irodák – feladata.

A választási bizottságok, mint a választások törvényességének elsődleges garanciális szereplői, olyan testületek, melyek biztosítják a választási jogszabályok érvényesülését, kiemelt figyelmet fordítva a függetlenség és a pártatlanság követelményeinek érvényre juttatására.

A választási irodák a választási bizottságok mellett a választási eljárás legfontosabb szereplői. A szavazatszámláló bizottságot kivéve minden választási bizottság mellett működik választási iroda.

 • A választópolgárok független, kizárólag a törvénynek alárendelt szervei. Elsődleges feladatuk a választási eredmény megállapítása, a választások tisztaságának, törvényességének biztosítása, a pártatlanság érvényesítése és szükség esetén a választások törvényes rendjének a helyreállítása.

  A választási bizottságok választott tagokból, valamint a jelöltek, jelölő szervezetek által megbízott (delegált) tagokból állnak.

  Az egyes választásokon az alábbi választási bizottságok működnek:

  • Nemzeti Választási Bizottság
  • területi választási bizottság
  • országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság
  • helyi választási bizottság
  • szavazatszámláló bizottság

  A választási bizottságokhoz a mellettük működő választási iroda – a szavazatszámláló bizottság esetében a helyi választási iroda – címén lehet beadványokkal fordulni.

 • A választási irodák a választások előkészítésével, szervezésével, lebonyolításával, a választópolgárok, a jelöltek és a jelölő szervezetek tájékoztatásával, a választási adatok kezelésével és a választás technikai feltételeinek biztosításával összefüggő feladatokat ellátó választási szervek.

  A választási irodák

  • ellátják a választás előkészítésével, lebonyolításával kapcsolatos szervezési feladatokat.
  • gondoskodnak a választópolgárok, jelöltek és jelölő szervezetek tájékoztatásáról, választási információs szolgálatot működtetnek,
  • ellátják a választási bizottságok titkársági feladatait, döntésre előkészítik a választási bizottságok hatáskörébe tartozó ügyeket,
  • biztosítják a választási bizottságok működésének és a szavazás lebonyolításának tárgyi és technikai feltételeit,
  • megszervezik a választási szervek tagjainak oktatását,
  • gondoskodnak a választási iratok kezeléséről, biztonságos őrzéséről, illetőleg megsemmisítéséről,
  • ellátják az igazgatási és informatikai próbákkal kapcsolatos feladatokat,
  • az adatvédelem és az informatikai biztonság követelményeinek biztosításával, feladatkörükben eljárva működtetik a választás előkészítéséhez és lebonyolításához szükséges választási információs rendszereket,
  • technikai háttér biztosításával segítséget nyújtanak a szavazatok összesítéséhez, a választás eredményének megállapításához.

  Az egyes választásokon az alábbi választási irodák működnek:

  • Nemzeti Választási Iroda

  A Nemzeti Választási Iroda autonóm államigazgatási szerv, független, csak a törvénynek van alárendelve, feladatkörében nem utasítható, a feladatát más szervektől elkülönülten, befolyásolástól mentesen látja el.

  Költségvetése az Országgyűlés költségvetési fejezetén belül önálló címet képez.

  A Nemzeti Választási Iroda elnökét a miniszterelnök javaslatára a köztársasági elnök nevezi ki.

  A Nemzeti Választási Irodára vonatkozóan további információkat itt találhat.

  • Területi választási iroda

  Minden megyében és a fővárosban területi választási iroda működik.

  A területi választási iroda vezetője a megyei önkormányzat jegyzője, illetve a fővárosi önkormányzat főjegyzője.

  • Országgyűlési egyéni választókerületi választási iroda

  Minden országgyűlési egyéni választókerületi székhelyen egy-egy országgyűlési egyéni választókerületi választási iroda működik, vezetője a székhelytelepülés jegyzője.

  • Helyi választási iroda

  Minden településen önálló helyi választási iroda működik. Közös önkormányzati hivatalhoz tartozó településeken a helyi választási iroda feladatait közös helyi választási iroda látja el. A helyi választási iroda vezetője a jegyző.

  A szavazatszámláló bizottság mellett a helyi választási iroda tagja jegyzőkönyvvezetőként működik.

  • Külképviseleti választási iroda

  Külképviseleti választási iroda működik a külképviseleteken.

  A külképviseleti választási iroda a szavazatszámlálás kivételével ellátja a szavazatszámláló bizottság számára megállapított feladatokat.

Megosztom ismerőseimmel

Megosztás LinkedIn-en
Megosztás E-mail-ben