A népszavazási kezdeményezés részletei

Az országos népszavazásra javasolt kérdés:
 
Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgyűlés írja elő a törvény alapján vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett személyek vagyonnyilatkozataiban foglaltak helytállóságának rendszeres, kötelező, a hatósági nyilvántartásokban foglalt adatokkal való összevetéssel történő vizsgálatát?
 
Az országos népszavazásra javasolt kérdés benyújtásának időpontja: 2019. június 6.
Szervező: Kassai Dániel
A választópolgári kezdeményezés szervezőjének típusa: Magánszemély
A népszavazásra javasolt kérdés visszavonásának időpontja:  
   
Az Nemzeti Választási Iroda elnökének határozata az Nsztv. 10. § (1) bekezdése alapján: A kezdeményezést az NVI elnöke nem utasította el.
Az országos népszavazási kérdés ismételt benyújtásának időpontja az Nsztv. 10. § (2) bekezdése alapján:  
A Nemzeti Választási Bizottság határozata: 179/2019. NVB határozat
A Nemzeti Választási Bizottság határozatának tartalma: Hitelesítő
A határozat/közlemény közzététele a Magyar Közlönyben/Hivatalos Értesítőben: 2019. évi 117. szám, 2019. VII. 04. 
A Kúria döntése: Knk.IV.37.859/2019/2.
A Kúria döntésének tartalma: Az NVB határozatát helybenhagyta.
A Kúria döntése: Knk.VII.37.860/2019/2.
A Kúria döntésének tartalma: Az NVB határozatát helybenhagyta.
Az Alkotmánybíróság határozata:  
Az Alkotmánybíróság határozatának tartalma:  
Az aláírásgyűjtés időtartama: 2019. november 23. - 2020. március 21. 
Az aláírásgyűjtő ívek leadásának időpontja: Szervező a Nemzeti Választási Irodától igényelt aláírásgyűjtő íveket nem vette át.
A Nemzeti Választási Bizottság döntése az aláírásgyűjtő ívek visszaszolgáltatására vonatkozó kötelezettség elmulasztása miatt kiszabott bírságról:  
A Kúria döntése:  
A Kúria döntésének tartalma:  
A Nemzeti Választási Bizottság határozata az aláírások ellenőrzésének eredményéről:  
Az érvényes aláírások száma:  
A Kúria döntése:  
A Kúria döntésének tartalma:  
   
Az Országgyűlés határozata az országos népszavazás elrendeléséről:  
Az Országgyűlés határozatának tartalma:  
Az Alkotmánybíróság döntése az Országgyűlés határozata ellen benyújtott indítvány tárgyában:  
Az Alkotmánybíróság határozatának tartalma:  
A köztársasági elnök határozata az országos népszavazás időpontjának kitűzéséről:  
Az országos népszavazás időpontja:  
A Nemzeti Választási Bizottság határozata az országos népszavazás eredményének megállapításáról:  
A Kúria döntése:  
A Kúria döntésének tartalma:  
Az országos népszavazás eredménye: