A népszavazási kezdeményezés részletei

Az országos népszavazásra javasolt kérdés: „Egyetért Ön azzal, hogy az üvegpalackok visszaválthatók legyenek?”
Az országos népszavazásra javasolt kérdés benyújtásának időpontja: 2023. április 11.
Szervező: Normális Élet Pártja
A választópolgári kezdeményezés szervezőjének típusa: Párt
A népszavazásra javasolt kérdés visszavonásának időpontja:  
   
Az Nemzeti Választási Iroda elnökének határozata az Nsztv. 10. § (1) bekezdése alapján: A kezdeményezést az NVI elnöke nem utasította el.
Az országos népszavazási kérdés ismételt benyújtásának időpontja az Nsztv. 10. § (2) bekezdése alapján:  
A Nemzeti Választási Bizottság határozata: 46/2023. NVB határozat
A Nemzeti Választási Bizottság határozatának tartalma: Hitelesítő
A határozat/közlemény közzététele a Magyar Közlönyben/Hivatalos Értesítőben: Magyar Közlöny  84. szám,  2023. VI. 8.
A Kúria döntése: Nem volt bírósági felülvizsgálat iránti kérelem
A Kúria döntésének tartalma:  
Az Alkotmánybíróság határozata:  
Az Alkotmánybíróság határozatának tartalma:  
Az aláírásgyűjtés időtartama: 2023. július 5. (ívek átvételének napja) - 
2023. november 2.
Az aláírásgyűjtő ívek leadásának időpontja: Szervező 2023. november 2-án 16.00 óráig nem nyújtott be ellenőrzésre aláírásgyűjtő ívet.
A Nemzeti Választási Bizottság döntése az aláírásgyűjtő ívek visszaszolgáltatására vonatkozó kötelezettség elmulasztása miatt kiszabott bírságról: 84/2023. NVB határozat
A Kúria döntése: Knk.III.39.122/2023/3. számú határozat
A Kúria döntésének tartalma: Az NVB határozatát helybenhagyta.
A Nemzeti Választási Bizottság határozata az aláírások ellenőrzésének eredményéről: 82/2023. NVB határozat
Az érvényes aláírások száma: 25
A Kúria döntése: Nem volt bírósági felülvizsgálat iránti kérelem.
A Kúria döntésének tartalma:  
   
Az Országgyűlés határozata az országos népszavazás elrendeléséről:  
Az Országgyűlés határozatának tartalma:  
Az Alkotmánybíróság döntése az Országgyűlés határozata ellen benyújtott indítvány tárgyában:  
Az Alkotmánybíróság határozatának tartalma:  
A köztársasági elnök határozata az országos népszavazás időpontjának kitűzéséről:  
Az országos népszavazás időpontja:  
A Nemzeti Választási Bizottság határozata az országos népszavazás eredményének megállapításáról:  
A Kúria döntése:  
A Kúria döntésének tartalma:  
Az országos népszavazás eredménye: