2023. évi országos népszavazási kezdeményezések

A Nemzeti Választási Bizottsághoz 2023-ban benyújtott országos népszavazási kezdeményezések.

 

A kezdeményezés benyújtásának időpontja

Országos népszavazásra javasolt kérdés

Szervező(k)/Kezdeményező

66. 2023. december 11.

„Akarja-e Ön, hogy az Országgyűlés úgy módosítsa a Büntető Törvénykönyv öngyilkosságban közreműködést bűncselekménnyé nyilvánító szabályát, hogy az ne vonatkozzon azon teljes cselekvőképességgel rendelkező személyeknek nyújtott segítségre, akik gyógyíthatatlan, számukra elviselhetetlen mértékű fizikai vagy mentális szenvedést okozó és emiatt az emberi méltósággal összeegyeztethetetlen, halálos betegségben szenvednek és állapotukban nem várható javulás?”
Részletek..

Karsai Péter
(magánszemély)
65. 2023. december 11.

„Akarja-e Ön, hogy az Országgyűlés úgy módosítsa a Büntető Törvénykönyv öngyilkosságban közreműködést bűncselekménnyé nyilvánító szabályát, hogy az ne vonatkozzon azon teljes cselekvőképességgel rendelkező személyeknek nyújtott segítségre, akik fizikai állapotuk okán az emberi méltósággal összeegyeztethetetlen, a javulás lehetősége nélküli helyzetben vannak?” 
Részletek..

Karsai Péter
(magánszemély)
64. 2023. november 22. „Akarja-e Ön, hogy Magyarország aláírja az Egészségügyi Világszervezet keretében elfogadandó, a világjárványok megelőzéséről és a világjárványokra való felkészülésról szóló nemzetközi szerződést?”
Részletek..
Váradi Barna
(magánszemély)
63. 2023. szeptember 29. „Egyetért-e Ön azzal, hogy amennyiben egy, a magyar munka törvénykönyve által meghatározott munkaszüneti nap hétvégi napra esik, úgy az azt a hétvégét követő első munkanap munkaszüneti napnak legyen nyilvánítva?”    
Részletek...
Szalai Krisztina
(magánszemély)
62. 2023. július 3. „Akarja-e, hogy az országgyűlés törvényt alkosson a készpénz használathoz való jog fenntartásáról?”
Részletek...
Dömsödi Anna Anikó (magánszemély)
61. 2023. július 3.

„Akarja-e, hogy kivétel nélkül minden iparilag szennyező, bioszférát (föld, víz, levegő) veszélyeztető beruházás előtt (az előkészítő szakaszban) a veszélyeztetettség mértékétől függően helyi, területi vármegyei, esetleg országos népszavazást kötelezően kelljen tartani, ezzel biztosítva és megőrizve a magyar nemzet jelen és jövő nemzedékeinek a normális, minőségi önellátását, létbiztonságának fenntartását élelemtermelés céljára a megfelelő mennyiségben és minőségben a törvényes jogszabályozásnak megfelelően?”
Részletek...

Dömsödi Anna Anikó (magánszemély)
60. 2023. július 3. „Akarja-e, hogy az Országgyűlés törvényben tiltsa meg, hogy a 25 Aranykorona/hektár érték fölötti termőföldeket ne lehessen ipari területek kialakítása céljából a mezőgazdasági művelés alól kivonni?”
Részletek...

Gurabi Csaba Károlyné
(magánszemély)

59. 2023. június 29.

„Egyetért-e Ön azzal, hogy ne kelljen a gazdasági kamarai közfeladatok ellátásához kötelezően kamarai hozzájárulást fizetni?”
Részletek...

Dr. Lukács László György
(magánszemély)
58. 2023. június 27. „AKARJA-E, HOGY AZ ORSZÁGGYŰLÉS TÖRVÉNYBEN TILTSA MEG A VEGYI IPARI AKKUMULÁTOR GYÁRAK LÉTESÍTÉSE CÉLJÁBÓL 25 ARANYKORONA/HEKTÁR ÉRTÉK FELETTI TERMŐFÖLDEK KISAJÁTÍTÁSÁT?”
Részletek...
Dr. Szabó József
(magánszemély)
57. 2023. június 27. „AKARJA-E, HOGY AZ ORSZÁGGYŰLÉS TÖRVÉNYBEN TILTSA MEG A VEGYI IPARI AKKUMULÁTOR GYÁRAK TELEPÍTÉSE CÉLJÁBÓL 25 ARANYKORONA/HEKTÁR ÉRTÉK FELETTI TERMŐFÖLDEKET NE LEHESSEN MŰVELÉSI ÁG ALÓL KIVONNI?” 
Részletek...
Dr. Szabó József
(magánszemély)
56. 2023. június 27. „AKARJA-E, HOGY AZ ORSZÁGGYŰLÉS TÖRVÉNYBEN HATÁROZZA MEG EGY TULAJDONOS ÁLTAL BIRTOKOLHATÓ TERMŐFÖLDÉRTÉK NAGYSÁGÁT?” 
Részletek...
Bencsik Béla
(magánszemély)
55. 2023. június 27. „AKARJA-E, HOGY AZ ORSZÁGGYŰLÉS TÖRVÉNYBEN TILTSA MEG AZ ÉLETTERÜNKET MÉRGEZŐ VEGYI AKKUMULÁTOR GYÁRAK ÉS IPARI PARK TERÜLETEK LÉTESÍTÉSE CÉLJÁBÓL 25 ARANYKORONA/HEKTÁR ÉRTÉK FELETTI TERMŐFÖLDEK KISAJÁTÍTÁSÁT?”
Részletek...
Bencsik Béla
(magánszemély)
54. 2023. június 27. „AKARJA-E, HOGY AZ ORSZÁGGYŰLÉS TÖRVÉNYBEN TILTSA MEG AZ ÉLETTERÜNKET MÉRGEZŐ VEGYI AKKUMULÁTOR GYÁRAK ÉS IPARI PARK TERÜLETEK TELEPÍTÉSE CÉLJÁBÓL 25 ARANYKORONA/HEKTÁR ÉRTÉK FELETTI TERMŐFÖLDEKET NE LEHESSEN MŰVELÉSI ÁG ALÓL KIVONNI?”
Részletek...
Bencsik Béla
(magánszemély)
53. 2023. június 26. „Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgyűlés helyezze hatályon kívül a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvényt?”
Részletek...
LMP – Magyarország Zöld Pártja 
(párt)
52. 2023. május 15. „Akarja-e Ön, hogy Magyarország kilépjen a NATO-ból ( NATO = Észak-atlanti Szerződés Szervezete) ?”
Részletek...
Hárosi Tibor 
(magánszemély)
51. 2023. május 2. „Egyetért-e Ön azzal, hogy a köznevelésért  felelős miniszteri tisztséget ne tölthesse be a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje a csillaggal kitüntetéssel rendelkező, nyugállományú rendőr vezérezredes?”
Részletek...
Gajzágó József 
(magánszemély)    
50. 2023. május 2. „Egyetért-e Ön azzal, hogy a nemzeti köznevelési törvény hatálya alá tartozó köznevelési intézmények tekintetében a sztrájkról szóló törvény szerinti még elégséges szolgáltatás követelményeit törvény ne szabályozza?”
Részletek...
Solymoss Miklós Marcell (magánszemély)   
49. 2023. május 2. „Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgyűlés alkosson törvényt arról, hogy az egyes köznevelési és szakképzési intézmények vezetőinek megbízása a diákönkormányzat és a szülő közösség – amennyiben az intézményben ilyenek működnek – továbbá a nevelőtestület, az intézményben működő szakszervezet, valamint – intézménytípustól függően – a közalkalmazotti tanács vagy a köznevelésben foglalkoztatottak tanácsa vagy az üzemi tanács véleményezése után, a fenntartó indokolási kötelezettsége mellett történjék?”
Részletek...
Ádám Domonkos 
(magánszemély)    
48. 2023. május 2. „Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgyűlés határozatban hívja fel a kormányt arra, hogy az haladéktalanul tegye meg a megfelelő lépéseket annak érdekében, hogy megtörténjen a pedagógus alapilletmény 50 százalékos növelése, továbbá ezen összegnek minden évben a Központi Statisztikai Hivatal által meghatározott és kihirdetett előző évi inflációs rátával való növelése?”
Részletek...
Szilágyi Kitty Barbara 
(magánszemély)    
47. 2023. május 2. „Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgyűlés ne fogadjon el a pedagógusok és a nevelést, oktatást közvetlenül segítők jogállását átalakító törvényi szabályokat?”
Részletek...
Mihalics Lili 
(magánszemély)    
46. 2023. május 2. „Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgyűlés alkosson törvényt arról, hogy Magyarországon a köznevelésért, szakképzésért, felnőttképzésért és a felsőoktatásért felelős, önálló oktatási minisztérium működjön?”
Részletek...
Bodor András Péter 
(magánszemély)    
45. 2023. május 2. „Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgyűlés határozatban kötelezze el magát amellett az elv mellett, hogy a mindenkori kormánynak mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy a magyar diákok jövőjét, lehetőségeit a magyar oktatási rendszerben ne családjaik vagyoni helyzete, hanem teljesítményük, képességeik és tehetségük alakítsa, és ne érje őket hátrány vagyoni helyzetük, vallási-világnézeti hovatartozásuk miatt?”
Részletek...
Perlaki-Borsos Noel 
(magánszemély)    
44. 2023. április 28. „Akarja-e Ön, hogy az Országgyűlés hozzájáruljon Svédország NATO-hoz való csatlakozásához?”
Részletek...
Hárosi Tibor
(magánszemély)
Ismételt benyújtás:
2023. május 15.
43 2023. április 28. „Akarja-e Ön, hogy függesszék fel az összes kilakoltatást veszélyhelyzet idején?”
Részletek...
dr. Fórizs Eszter
(magánszemély)
Ismételt benyújtás:
2023. május 15.
42. 2023. április 19. „AKARJA-E, HOGY AZ ORSZÁGGYŰLÉS AZ ALAPTÖRVÉNYBEN MEGFOGALMAZOTT NEMZETI HITVALLÁSRA TEKINTETTEL TÖRVÉNYT HOZZON RÓLA, HOGY A VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETEK TAGJAIT CSAK A VÁLASZTÁSRA JOGOSULT ÁLLAMPOLGÁROK ÁLTAL KÖZVETLENÜL JELÖLT ÉS MEGVÁLASZTOTT, PÁRTOKTÓL FÜGGETLEN SZEMÉLYEK LEHESSENEK?”
Részletek...
dr. Bene Gábor Sándor
(magánszemély)
41. 2023. április 19. „AKARJA-E, HOGY AZ ORSZÁGGYŰLÉS TÖRVÉNYBEN TILTSA MEG, HOGY A 25 ARANYKORONA/HEKTÁR ÉRTÉK FÖLÖTTI TERMŐFÖLDEKET KIEMELT NEMZETGAZDASÁGI ÉRDEKRE HIVATKOZVA SE LEHESSEN A MEZŐGAZDASÁGI MŰVELÉS ALÓL KIVONNI?”
Részletek...
dr. Bene Gábor Sándor
(magánszemély)
40. 2023. április 19. „AKARJA-E, HOGY AZ ORSZÁGGYŰLÉS TÖRVÉNYBEN TILTSA MEG A 25 ARANYKORONA/HEKTÁR ÉRTÉK FÖLÖTTI TERMŐFÖLDEK IPARI PARKOK LÉTESÍTÉSE CÉLJÁBÓL TÖRTÉNŐ KISAJÁTÍTÁSÁT?”
Részletek...
Gurabi Csaba Károlyné
(magánszemély)
39. 2023. április 13. „Egyetért-e Ön azzal, hogy Magyarországon ne lehessen olyan újabb, akkumulátorok gyártására szolgáló ipari létesítmény üzembehelyezését engedélyezni, amelynek az üzembehelyezésével az ország területén az éves összesített gyártási kapacitás meghaladja, a 2023. december 31-én működő létesítmények összteljesítményét?”
Részletek...

LMP - Magyarország Zöld Pártja
(párt)

38. 2023. április 11. „Egyetért Ön azzal, hogy járművezetésre jogosító engedély megszerzésének vagy a megújításának feltétele az, hogy az állampolgár intelligenciahányadosának értéke (IQ szint) minimum 70 legyen?”
Részletek...
Normális Élet Pártja
(párt)
37. 2023. április 11. „Egyetért Ön azzal, hogy párt ne alapíthasson meg jogi személyt?”
Részletek...
Normális Élet Pártja
(párt)
36. 2023. április 11. „Egyetért Ön azzal, hogy kettős állampolgár nem lehet miniszter?”
Részletek...
Normális Élet Pártja
(párt)
35. 2023. április 11. „Egyetért Ön azzal, hogy fizetett politikai hirdetés közterületen ne jelenhessen meg?”
Részletek...
Normális Élet Pártja
(párt)
34. 2023. április 11. „Egyetért Ön azzal, hogy az üvegpalackok visszaválthatók legyenek?”
Részletek...
Normális Élet Pártja
(párt)
33. 2023. április 11. „Egyetért Ön azzal, hogy ne legyen kötelező semmilyen kamarai tagság?”
Részletek...
Normális Élet Pártja
(párt)
32. 2023. április 11. „Egyetért Ön azzal, hogy a nyári időszámítást tegyék állandóvá Magyarországon?”
Részletek...
Normális Élet Pártja
(párt)
31. 2023. március 14. „Egyetért-e Ön azzal, hogy köznevelési intézményben tanórai foglalkozást csak pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges szakképzettséggel rendelkező személy tarthasson?”
Részletek...
Gosztonyi Gábor
(magánszemély)
30. 2023. március 14. „Egyetért-e Ön azzal, hogy állami fenntartású általános iskolát csak a felvételi körzet szerinti településen megtartott helyi népszavazás támogató döntése esetén lehessen megszüntetni?”
Részletek...
Gosztonyi Gábor
(magánszemély)
29. 2023. március 14. „Egyetért-e Ön azzal, hogy a helyi tanterv a tanórai foglalkozások időkerete harminc százalékának felhasználásáról rendelkezhessen?”
Részletek...
Totyik Tamás László
(magánszemély)
28. 2023. március 14. „Egyetért Ön azzal, hogy a tanuló a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 6. mellékletben meghatározott testneveléssel együtt számított heti óraszáma három órával csökkenjen?”
Részletek...
Totyik Tamás László
(magánszemély)
27. 2023. március 14. „Egyetért-e Ön azzal, hogy köznevelési intézményben 5. évfolyamtól tantárgyat csak az adott tantárgynak megfelelő szakos tanár taníthasson?”
Részletek...
Totyik Tamás László
(magánszemély)
26. 2023. március 9. „Akarja-e Ön, hogy a magyar Parlament támogassa Svédország és Finnország NATO-hoz való csatlakozási kérelmét?”
Részletek...
Hárosi Tibor
(magánszemély)
25. 2023. március 3. „Egyetért-e Ön azzal, hogy a Kúria elnöke 2024. május 1-től csak az a személy lehet, aki legalább tízéves bírói szolgálati jogviszonnyal rendelkezik?”
Részletek...
Dani Miklósné
(magánszemély)
24. 2023. március 3. „Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgyűlés úgy módosítsa a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvényt, hogy a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelési Alap vezérigazgatói tisztségét csak a Közszolgálati Közalapítvány Kuratóriuma által egyhangúlag megválasztott személy tölthesse be?”
Részletek...
Dani Miklósné
(magánszemély)
23. 2023. március 3. „Egyetért-e Ön azzal, hogy országos népszavazási kezdeményezést elektronikus felületen kitölthető aláírásgyűjtő íven is lehessen támogatni?”
Részletek...
Dani Miklósné
(magánszemély)
22. 2023. március 3. „Egyetért-e Ön azzal, hogy Magyarországon közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány kuratóriumának tagja tiszteletdíjban ne részesülhessen?”
Részletek...
Dani Miklósné
(magánszemély)
21. 2023. március 3. „Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgyűlés törvényben szabályozza, hogy fizetett kormányzati hirdetés csak az állampolgárok jogaira és kötelezettségeire felhívás céljából tehető közzé?”
Részletek...
Dani Miklósné
(magánszemély)
20. 2023. március 3. „Egyetért-e Ön azzal, hogy Magyarországon a kormányhivatalok helyett az 1990. évi LXV. törvényben szabályozott közigazgatási hivatalok jöjjenek létre?”
Részletek...
Dani Miklósné
(magánszemély)
19. 2023. március 3. „Egyetért-e Ön azzal, hogy az államháztartásból fizetett hirdetést csak abban az esetben lehessen közzétenni, ha az az állampolgárok jogainak gyakorlására és kötelezettségeinek teljesítésére szólít fel?”
Részletek...
Dani Miklósné
(magánszemély)
18. 2023. március 3. „Egyetért-e Ön azzal, hogy a korrupciós bűncselekmények büntethetősége legalább harminc év elteltével évüljön el?”
Részletek...
Dani Miklósné
(magánszemély)
17. 2023. március 3. „Egyetért-e Ön azzal, hogy helyi népszavazási kezdeményezést elektronikus felületen kitölthető aláírásgyűjtő íven is lehessen támogatni?”
Részletek...
Dani Miklósné
(magánszemély)
16. 2023. március 3. „Egyetért-e Ön azzal, hogy az Alkotmánybíróság tagjai közül csak az kérelmezhesse a köztársasági elnöknél a bíróvá történő kinevezését, aki legalább ötéves bírói szolgálati jogviszonnyal rendelkezik?”
Részletek...
Dani Miklósné
(magánszemély)
15. 2023. március 3. „Egyetért-e Ön azzal, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény hatálya alá tartozó köznevelési intézményekben sztrájkban részt vevő munkavállalók a munkaidejük maximum 20 százalékában legyenek munkavégzésre kötelezhetőek?”
Részletek...
Dani Miklósné
(magánszemély)
14. 2023. március 3. „Egyetért-e Ön azzal, hogy a közszolgálati médiaszolgáltató azonos idősávban, azonos időt legyen köteles biztosítani megjelenésre minden parlamenti pártnak és független országgyűlési képviselőnek a híradásokban?”
Részletek...
Dani Miklósné
(magánszemély)
13. 2023. március 3. „Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgyűlés írja elő a törvény alapján vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett személyeknek, hogy a www.parlament.hu weboldalon nyilvánosan kereshető adatbázisba kelljen feltölteniük vagyonnyilatkozataikat és ehhez az adatbázishoz bárki ingyenesen és regisztráció nélkül hozzáférhessen?”
Részletek...
Dani Miklósné
(magánszemély)
12. 2023. március 3. „Egyetért-e Ön azzal, hogy minden Magyarországon található közintézményre kötelező legyen kifüggeszteni az Európai Uniót jelképező európai zászlót?”
Részletek...
Dani Miklósné
(magánszemély)
11. 2023. március 3. „Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgyűlés írja elő a törvény alapján vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett személyek vagyonnyilatkozataiban foglaltak helytállóságának rendszeres, kötelező, a hatósági nyilvántartásokban foglalt adatokkal való összevetéssel történő vizsgálatát?”
Részletek...
Dani Miklósné
(magánszemély)
10. 2023. február 2. „Akarja-e, hogy Magyarország megtagadja az orosz termékekre és energiahordozókra kivetett Európai Uniós szankciókat?”
Részletek...
Bencsik Béla
(magánszemély)
9. 2023. február 2. „Akarja-e, hogy az Országgyűlés törvényben tiltsa meg ipari létesítmények telepítése céljából a termőföldek művelésből való kivonását?”
Részletek...
Bencsik Béla
(magánszemély)
8. 2023. február 2. „Akarja-e, hogy az Országgyűlés törvényben tiltsa meg ipari létesítmények telepítése céljából a termőföldek kisajátítását?”
Részletek...
Bencsik Béla
(magánszemély)
7. 2023. február 2. „Akarja-e, hogy az Országgyűlés törvényben ismerje el az önálló vármegyei autonómiát és annak alispánját, s hivatalát, amelyet a helyi választópolgárok közvetlenül jelölnek és választanak?”
Részletek...
Bencsik Béla
(magánszemély)
6. 2023. február 2. „Támogatja-e, hogy a vármegyei alispáni hivatalnak felelősségi jogköre, teljes érdekképviselete legyen, például a vizek, földek, egészség, élelmezés biztonság és környezeti értékek meghatározása és védelme?”
Részletek...
Bencsik Béla
(magánszemély)
5. 2023. január 31. „Akarja-e, hogy az Országgyűlés vonja meg a bizalmát a kormánytól?”
Részletek...
Ferincz Jenő
(magánszemély)
4. 2023. január 26. „Egyetért Ön azzal, ha egy párt gazdálkodása nem felel meg a törvényeknek, ne legyen jogosult többé költségvetési juttatásra?”
Részletek...
Seres Mária
(magánszemély)
3. 2023. január 26. „Egyetért Ön azzal, hogy az oltások által okozott egészségkárosodásokért minden esetben a gyártó vállaljon anyagi felelősséget?"
Részletek...
Seres Mária
(magánszemély)
2. 2023. január 26. „Egyetért Ön azzal, hogy aki már két alkalommal volt Magyarország miniszterelnöke, az többé nem töltheti be ezt a tisztséget?”
Részletek...
Seres Mária
(magánszemély)
1. 2023. január 23. „Egyetért-e azzal, hogy akkumulátor gyártásra szolgáló üzemet csak akkor lehessen létesíteni egy településen, ha azt az ott lakó választópolgárok helyi népszavazás útján kifejezett döntésükkel támogatják?”
Részletek...
LMP – Magyarország Zöld Pártja
(párt)

Megosztom ismerőseimmel

Megosztás LinkedIn-en
Megosztás E-mail-ben