2022. évi országos népszavazási kezdeményezések

A Nemzeti Választási Bizottsághoz 2022-ben benyújtott országos népszavazási kezdeményezések.

 

A kezdeményezés benyújtásának időpontja

Országos népszavazásra javasolt kérdés

Szervező(k)/Kezdeményező

11. 2022. március 29. „Akarja-e Ön, hogy a magyar országgyűlés olyan törvényt fogadjon el, amelyben kijelenti, hogy Magyarország haladéktalanul kilép az Egészségügyi Világszervezet (angol rövidítéssel WHO) tagjai sorából?"
Részletek...
Dr. Pócs Alfréd
magánszemély
10. 2022. március 22. „Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgyűlés a nemzeti köznevelési törvény módosításával kösse a pedagógus illetmények minimumait, illetve a pedagógus illetményalapokat a mindenkori minimálbérhez oly módon, hogy a nemzeti köznevelésről szóló törvény 65§ (1a) bekezdésének a)-c) pontjaiban és (2) bekezdésének a)-c) pontjaiban található százalékokat a mindenkori minimálbér forintban kifejezett összegének százezred részével kelljen megszorozni?"
Részletek...
Puzsár Imre
magánszemély
9. 2022. február 28. „Támogatja-e Ön, hogy az Országgyűlés jogszabályt alkosson, mely kimondja, hogy a kormánypárt összes parlamenti képviselője, egy, polgári személyekből álló ellenőrző bizottság felügyelete mellett, kötelező módon kell éljen az új koronavírus elleni vakcinák három dózisával, az állampolgárok életének és egészségének megóvása érdekében?"
Részletek...
Váradi Barna
magánszemély
8. 2022. február 28. „Akarja-e Ön, hogy Magyarország jogszabályban ismerje el az 1764 január 7-én, Madéfalván a székely etnikumú civil lakosság ellen az osztrák császári hadsereg által elkövetett, több mint 200 halálos áldozatot követelő tömeggyilkosságot, mint népirtást?”
Részletek...
Váradi Barna
magánszemély
7. 2022. február 21. „Támogatja-e Ön, hogy Magyarországon a COVID-19-hez köthető védőoltást, illetve vakcinát csak teljeskörű tájékoztatáson alapuló, önkéntes hozzájárulással lehessen felvenni?"
Részletek...
Nagyné Armacsik Adrienn Mária
magánszemély
6. 2022. február 21. „Támogatja-e Ön, hogy Magyarországon eltöröljék a COVID-19 következtében jogszabály által elrendelt, megkülönböztetetésen alapuló rendelkezéseket is tartalmazó intézkedéseket?”
Részletek...
Nagyné Armacsik Adrienn Mária
magánszemély
5. 2022. február 15. "Támogatja e, hogy a nagy hanghatású (durranó) pirotechnikai eszközöket az állatok védelme érdekében csak és kizárólag állami és önkormányzati számlára lehessen vásárolni és CSAK ezen szervek által megjelölt időpontban és helyszínen lehessen alkalmazni."
Részletek...
Szabó István
magánszemély
4. 2022. január 19. „Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgyűlés helyezze hatályon kívül Magyarország 2012 január 1-jén hatályba lépett és többször módosított Alaptörvényét és helyette ismét léptesse hatályba a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló többször módosított 1949. évi XX. törvényt annak 2011. december 31-én hatályos szövegével és az ennek végrehajtásához szükséges törvényekkel, azzal, hogy ezek mindaddig maradjanak hatályban, amíg az Országgyűlés új Alkotmányt alkot?"
Részletek...
Hajdú Miklós Róbert
magánszemély
3. 2022. január 19. „Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgyűlés hívja vissza tisztségükből az Alkotmánybíróság elnökét és tagjait, A Kúria elnökét, az Országos Bírósági Hivatal elnökét, a Legfőbb Ügyészt, az Alapvető jogok biztosát és helyetteseit, az Állami Számvevőszék elnökét azzal, hogy helyettük új tisztségviselőket válasszon meg egységesen öt év időtartamra?"
Részletek...
Hajdú Miklós Róbert
magánszemély
2. 2022. január 19. "Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgyűlés helyezze hatályon kívül mindazokat a 2019. április 11-ét követően hatályba lépett törvényeket, amelyek olyan közérdekű vagyonkezelő alapítványok és közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok létrehozására irányultak, amelyek ingyenes állami vagyonjuttatásban részesültek, azzal, hogy az ezen törvények keretében ingyenesen juttatott állami vagyon a magyar államra szálljon vissza?"
Részletek...
Hajdú Miklós Róbert
magánszemély
1. 2022. január 19. „Egyetért-e Ön azzal, hogy a jövőben a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága, a Gazdasági Versenyhivatal, a Magyar Energetikai-és Közműszabályozási Hivatal, a Nemzeti Adatvédelmi- és Információszabadság Hatóság és a Közbeszerzési Hatóság elnökeit a miniszterelnök javaslatára az Országgyűlés válassza meg öt év időtartamra és az ezen változásokat tartalmazó törvényekkel ezen tisztségek betöltőit az Országgyűlés azonnali hatállyal hívja vissza?”
Részletek...
Hajdú Miklós Róbert
magánszemély

Megosztom ismerőseimmel

Megosztás LinkedIn-en
Megosztás E-mail-ben