2022. évi országos népszavazási kezdeményezések

A Nemzeti Választási Bizottsághoz 2022-ben benyújtott országos népszavazási kezdeményezések.

 

A kezdeményezés benyújtásának időpontja

Országos népszavazásra javasolt kérdés

Szervező(k)/Kezdeményező

58. 2022. december 20. „Egyetért Ön azzal, hogy aki valótlan hírt közöl nagy nyilvánosság előtt, annak meg kell fizetnie a hamis hír cáfolatának tízszeri leközlését minden közszolgálati médiában?”
Részletek...
Normális Élet Pártja
(párt)
57. 2022. december 20. „Egyetért Ön azzal, hogy az a párt, amelynek a gazdálkodása nem a törvényeknek megfelelően történik, ne legyen jogosult többé költségvetési juttatásra?”
Részletek...
Normális Élet Pártja
(párt)
56. 2022. december 20. „Egyetért Ön azzal, hogy jogosítványt szerezni vagy megújítani csak akkor lehet, ha az állampolgár IQ teszt szintje 70 felett van?”
Részletek...
Normális Élet Pártja
(párt)
55. 2022. december 20. „Egyetért Ön azzal, hogy a vakcinák által okozott egészségkárosodásokért minden esetben a gyártó vállaljon anyagi felelősséget?”
Részletek...
Normális Élet Pártja
(párt)
54. 2022. december 20. „Egyetért Ön azzal, hogy országgyűlési képviselőnek kettős állampolgárok nem indulhatnak?”
Részletek...
Normális Élet Pártja
(párt)
53. 2022. december 20. „Egyetért Ön azzal, hogy a közéleti választott tisztségviselőket és hozzátartozóikat a megválasztáskor és a tisztség megszűnése után vagyonosodási vizsgálatnak vessék alá?"
Részletek...
Normális Élet Pártja
(párt)
52. 2022. december 20. „Egyetért Ön azzal, hogy aki már két alkalommal Magyarország miniszterelnöke volt, az többé nem töltheti be ezt a tisztséget?”
Részletek...
Normális Élet Pártja
(párt)
51. 2022. december 16. „Egyetért-e Ön azzal, hogy az értékkel bíró hulladék leadására és felvásárlására továbbra is a magántulajdon és a piaci árak tiszteletben tartása mellett, a koncesszió keretein kívül legyen lehetőség?"
Részletek...
Dr. Jakab Alexandra Renáta
(magánszemély)
50. 2022. december 16. „Egyetért-e Ön azzal, hogy az anyag tulajdonosa számára biztosítani kell jogot arra, hogy a tulajdonát képező anyag hulladékká válását követően az értékkel bíró hulladékát piaci alapon működő vállalkozásnak adhassa el?”
Részletek...
Dr. Jakab Alexandra Renáta
(magánszemély)
49. 2022. december 14. „Egyetért-e Ön azzal, hogy a jövőben sem lehet az értékkel bíró hulladékot a magántulajdon és a piaci árak figyelmen kívül hagyásával a hulladékkoncesszión keresztül értékesíteni?"
Részletek...
Dr. Jakab Alexandra Renáta
(magánszemély)
48. 2022. december 14. „Egyetért-e Ön azzal, hogy az értékkel bíró hulladékok ez e tevékenységet végző vállalkozásoknak történő leadására és felvásárlására a továbbiakban is a koncesszió keretein kívül, a mindenkori piaci árak és a magántulajdon tiszteletben tartása mellett legyen a Ht. (Hulladéktv.) szerinti jogszabály által biztosított lehetőség?”
Részletek...
Dr. Jakab Alexandra Renáta
(magánszemély)
47. 2022. december 12. „Egyetért-e Ön azzal, hogy a hulladékok felvásárlására és értékesítésére vonatkozó jogszabályok ne módosuljanak akként, hogy az értékkel bíró hulladékok a hulladékkoncessziós feladatellátás körébe tartozzanak?"
Részletek...
Dr. Jakab Alexandra Renáta
(magánszemély)
46. 2022. december 12. „Egyetért-e Ön azzal, hogy a magántulajdon tiszteletben tartása mellett az anyag hulladékká válását követően is az anyag tulajdonosának a tulajdonában maradjon, mindaddig, amíg Ő úgy nem dönt, hogy piaci alapon működő vállalkozásnak értékesíti az értékkel bíró hulladékát?”
Részletek...
Dr. Jakab Alexandra Renáta
(magánszemély)
45. 2022. november 18. „Akarja-e Ön, hogy az állami nyugdíjrendszer ellátásában részesült személy, a tárgyévet követő évben esedékes tizenharmadik havi nyugdíjának terhére, annak mértékéig, előleget vehessen fel?”
Részletek...
Karácsony Mihály
(magánszemély)
44. 2022. november 18. „Akarja-e Ön, hogy az Országgyűlés úgy módosítsa a „2010. évi XLIII. törvény a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról” szóló törvényt, hogy az kiterjedjen a központi költségvetésekben önálló fejezetként szereplő Nyugdíjbiztosítási Alapra is, úgy, mint „Autonóm államigazgatási szerv”?”
Részletek...
Karácsony Mihály
(magánszemély)
43. 2022. november 3. „Egyetért Ön azzal, hogy az Alaptörvényt a jelenlegi formájában népszavazással erősítsék meg a választópolgárok?”
Részletek...
Normális Élet Pártja
(párt)
42. 2022. november 3. „Egyetért Ön azzal, hogy közhatalmat gyakorló választott tisztségviselő csak számviteli bizonylattal alátámasztva kaphat bármilyen juttatást a költségeiért?"
Részletek...
Normális Élet Pártja
(párt)
41. 2022. november 3. „Egyetért Ön azzal, hogy a termőföldet ne lehessen ipari célú energianövények termesztésére használni?”
Részletek...
Normális Élet Pártja
(párt)
40.  2022. november 3. „Egyetért Ön azzal, hogy a készpénz használata korlátozásmentes jogunk legyen?”
Részletek...
Normális Élet Pártja
(párt)
39. 2022. november 3. „Egyetért Ön azzal, hogy a súlyos infláció elkerülésére Magyarország hivatalos fizetőeszközeként bevezesse az EURO-t?”
Részletek...
Normális Élet Pártja
(párt)
38. 2022. november 3. „Egyetért Ön azzal, hogy Országgyűlési választáson csak az indulhat, aki dolgozott már főállású alkalmazottként vagy vállalkozóként összességében legalább 10 évet?"
Részletek...
Normális Élet Pártja
(párt)
37. 2022. november 3. „Egyetért Ön azzal, hogy Magyarországon ne vezessék be a kötelező sorkatonai szolgálatot?”
Részletek...
Normális Élet Pártja
(párt)
36. 2022. október 13. „Akarja-e, hogy az Országgyűlés vonja meg a bizalmát a kormánytól?"
Részletek...
Ferincz Jenő
(magánszemély)
35. 2022. szeptember 26. „Akarja-e Ön, hogy az Országgyűlés úgy módosítsa a „Magyarország gazdasági stabilitásáról” (2011. évi CXCIV.) szóló törvény „A nyugdíjrendszer alapvető szabályai” fejezetét, hogy abban, mint ahogy az Alaptörvényben (XIX. cikk (4) bekezdés) meghatározott társadalmi szolidaritási elve, mint ahogy az Alkotmánybíróság 3238/2017 (X.10) határozatában rögzített szolidaritás elve, szerepeljen, mint követendő jogelv?”
Részletek...
Karácsony Mihály
(magánszemély)
34. 2022. szeptember 9. „Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgyűlés az egyetemes szolgáltatásra jogosult lakossági felhasználó által a villamosenergiáért fizetendő egyetemes szolgáltatási árat az 1989. július 6-án alkalmazandó mértékkel megegyező hatósági árként határozza meg?”
Részletek...
Magyar Kétfarkú Kutya Párt
(párt)
33. 2022. szeptember 9. „Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgyűlés az egyetemes szolgáltatásra jogosult lakossági fogyasztó által a földgázért fizetendő gázdíjat az 1989. július 6-án alkalmazandó mértékkel megegyező hatósági árként határozza meg?”
Részletek...
Magyar Kétfarkú Kutya Párt
(párt)
32. 2022. szeptember 7. „Egyetért-e Ön azzal, hogy népszavazás döntsön az Alkotmányról?”
Részletek...
Normális Élet Pártja
(párt)
31 2022. szeptember 7. „Egyetért Ön azzal, hogy a hamis hírek közlése büntetőjogi felelősséget vonjon maga után?”
Részletek...
Normális Élet Pártja
(párt)
30. 2022. szeptember 7. „Egyetért-e Ön azzal, hogy a pártok és a pártalapítványok hirdetésre és reklámeszközök használatára nem költhetnek?”
Részletek...
Normális Élet Pártja
(párt)
29. 2022. szeptember 7. „Egyetért-e Ön azzal, hogy a tömegközlekedési eszközökön mindenki ingyen utazhasson?”
Részletek...
Normális Élet Pártja
(párt)
28. 2022. szeptember 7. „Egyetért-e Ön azzal, hogy csak olyan gyógyszert alkalmazzanak, amit legalább 3 évig humán kísérletekkel teszteltek?”
Részletek...
Normális Élet Pártja
(párt)
27. 2022. szeptember 7. „Egyetért Ön azzal, hogy a közéletben tevékenykedő választott tisztségviselő csak büntetlen előéletű személy lehet?”
Részletek...
Normális Élet Pártja
(párt)
26. 2022. szeptember 7. „Egyetért-e Ön azzal, hogy a készpénz korlátozásmentes használata alapvető jog legyen?”
Részletek...
Normális Élet Pártja
(párt)
25. 2022. augusztus 8. „Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgyűlés ne támogathasson olyan javaslatot vagy indítványt, amely Magyarországnak az Európai Unióból való kilépését eredményezheti?”
Részletek...

Gyöngyösi Márton Balázs
magánszemély

24. 2022. július 22. „Egyetért Ön azzal, hogy az egyetemes szolgáltatásra jogosult lakossági felhasználók az elfogyasztott azonos típusú energiafajtákért, annak nagyságától függetlenül, egységesen és megkülönböztetés nélkül ugyanazt a hatósági rezsicsökkentett egységárat fizessék a szolgáltatóknak?”
Részletek...
Seres Mária
magánszemély
23. 2022. július 22. „Egyetért Ön azzal, hogy a vállalkozás szabadságához fűződő alkotmányos jog alapján a kisadózó vállalkozások tételes adójánál (KATA) az értékesítést igénybevevők körében ne legyenek kizáró vagy megkülönböztető korlátozások?”
Részletek...
Seres Mária
magánszemély
22. 2022. július 22. „Egyetért Ön azzal, hogy alkotmányos jogunk alapján a magyar lakosság megkülönböztetés vagy korlátozás nélkül, minden esetben jogosult legyen az egészségügyi ellátásra?”
Részletek...
Seres Mária
magánszemély
21. 2022. július 21. „Egyetért-e ön azzal, hogy Magyarországon a megszakítás nélküli tevékenységet folytató munkavállalók kivételével a heti munkaidő 40 óra, az ezt meghaladó heti munkaórákat kizárólag a rendkívüli munkavégzés szabályai alapján lehessen elszámolni?”
Részletek...
Kalmár Gábor
magánszemély
20. 2022. július 15. "Egyetért Ön azzal, hogy közterületen a parkolásért csak akkor kell fizetni, ha szolgáltatást is nyújtanak ezért?"
Részletek...
Normális Élet Pártja
(párt)
19. 2022. július 15. "Egyetért-e Ön azzal, hogy a közéletben tevékenykedő választott tisztségviselők csak a bizonylattal alátámasztott elszámolható kiadásaik után kaphatnak bármilyen juttatást?"
Részletek...
Normális Élet Pártja
(párt)
18. 2022. július 15. "Egyetért-e Ön azzal, hogy aki a felvett hitelének dupláját már kifizette, annak töröljék a teljes tartozását?"
Részletek...
Normális Élet Pártja
(párt)
17. 2022. július 15. "Egyetért-e Ön azzal, hogy csak olyan oltást alkalmazzanak, amit legalább 5 évig humán kísérletekkel teszteltek?"
Részletek...
Normális Élet Pártja
(párt)
16. 2022. július 15. "Egyetért Ön azzal, hogy a szolgáltatók ingyenesen biztosítsanak internet-alapszolgáltatást minden családnak?"
Részletek...
Normális Élet Pártja
(párt)
15. 2022. július 15. "Egyetért Ön azzal, hogy a parlamenti képviselők ügynökaktáit hozzák nyilvánosságra?"
Részletek...
Normális Élet Pártja
(párt)
14. 2022. július 15.

"Egyetért Ön azzal, hogy Magyarország ne küldjön katonákat az orosz-ukrán háborúba?"
Részletek...

Normális Élet Pártja
(párt)
13. 2022. július 12. "Támogatja-e Ön, hogy a magyar országgyűlés soron kívül tűzze napirendre, tárgyalja meg és döntsön Magyarország csatlakozásáról az Európai Ügyészséghez?"
Részletek...
Egészséges Magyarországért Választási Párt, Független Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Párt, Tisztelet és Szabadság Párt
(párt)
Ismételt benyújtás:
2022. július 20.
12. 2022. július 6. "Akarja-e Ön, hogy az Országgyűlés jogszabályban szólítsa fel a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V.24.) Korm.rendelet cc) pontja értelmében javaslatot tegyen a Luganszki Népköztársaság elismerésére?"
Részletek...
Váradi Barna
magánszemély
11. 2022. március 29. „Akarja-e Ön, hogy a magyar országgyűlés olyan törvényt fogadjon el, amelyben kijelenti, hogy Magyarország haladéktalanul kilép az Egészségügyi Világszervezet (angol rövidítéssel WHO) tagjai sorából?"
Részletek...
Dr. Pócs Alfréd
magánszemély
10. 2022. március 22. „Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgyűlés a nemzeti köznevelési törvény módosításával kösse a pedagógus illetmények minimumait, illetve a pedagógus illetményalapokat a mindenkori minimálbérhez oly módon, hogy a nemzeti köznevelésről szóló törvény 65§ (1a) bekezdésének a)-c) pontjaiban és (2) bekezdésének a)-c) pontjaiban található százalékokat a mindenkori minimálbér forintban kifejezett összegének százezred részével kelljen megszorozni?"
Részletek...
Puzsár Imre
magánszemély
9. 2022. február 28. „Támogatja-e Ön, hogy az Országgyűlés jogszabályt alkosson, mely kimondja, hogy a kormánypárt összes parlamenti képviselője, egy, polgári személyekből álló ellenőrző bizottság felügyelete mellett, kötelező módon kell éljen az új koronavírus elleni vakcinák három dózisával, az állampolgárok életének és egészségének megóvása érdekében?"
Részletek...
Váradi Barna
magánszemély
8. 2022. február 28. „Akarja-e Ön, hogy Magyarország jogszabályban ismerje el az 1764 január 7-én, Madéfalván a székely etnikumú civil lakosság ellen az osztrák császári hadsereg által elkövetett, több mint 200 halálos áldozatot követelő tömeggyilkosságot, mint népirtást?”
Részletek...
Váradi Barna
magánszemély
7. 2022. február 21. „Támogatja-e Ön, hogy Magyarországon a COVID-19-hez köthető védőoltást, illetve vakcinát csak teljeskörű tájékoztatáson alapuló, önkéntes hozzájárulással lehessen felvenni?"
Részletek...
Nagyné Armacsik Adrienn Mária
magánszemély
6. 2022. február 21. „Támogatja-e Ön, hogy Magyarországon eltöröljék a COVID-19 következtében jogszabály által elrendelt, megkülönböztetetésen alapuló rendelkezéseket is tartalmazó intézkedéseket?”
Részletek...
Nagyné Armacsik Adrienn Mária
magánszemély
5. 2022. február 15. "Támogatja e, hogy a nagy hanghatású (durranó) pirotechnikai eszközöket az állatok védelme érdekében csak és kizárólag állami és önkormányzati számlára lehessen vásárolni és CSAK ezen szervek által megjelölt időpontban és helyszínen lehessen alkalmazni."
Részletek...
Szabó István
magánszemély
4. 2022. január 19. „Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgyűlés helyezze hatályon kívül Magyarország 2012 január 1-jén hatályba lépett és többször módosított Alaptörvényét és helyette ismét léptesse hatályba a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló többször módosított 1949. évi XX. törvényt annak 2011. december 31-én hatályos szövegével és az ennek végrehajtásához szükséges törvényekkel, azzal, hogy ezek mindaddig maradjanak hatályban, amíg az Országgyűlés új Alkotmányt alkot?"
Részletek...
Hajdú Miklós Róbert
magánszemély
3. 2022. január 19. „Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgyűlés hívja vissza tisztségükből az Alkotmánybíróság elnökét és tagjait, A Kúria elnökét, az Országos Bírósági Hivatal elnökét, a Legfőbb Ügyészt, az Alapvető jogok biztosát és helyetteseit, az Állami Számvevőszék elnökét azzal, hogy helyettük új tisztségviselőket válasszon meg egységesen öt év időtartamra?"
Részletek...
Hajdú Miklós Róbert
magánszemély
2. 2022. január 19. "Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgyűlés helyezze hatályon kívül mindazokat a 2019. április 11-ét követően hatályba lépett törvényeket, amelyek olyan közérdekű vagyonkezelő alapítványok és közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok létrehozására irányultak, amelyek ingyenes állami vagyonjuttatásban részesültek, azzal, hogy az ezen törvények keretében ingyenesen juttatott állami vagyon a magyar államra szálljon vissza?"
Részletek...
Hajdú Miklós Róbert
magánszemély
1. 2022. január 19. „Egyetért-e Ön azzal, hogy a jövőben a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága, a Gazdasági Versenyhivatal, a Magyar Energetikai-és Közműszabályozási Hivatal, a Nemzeti Adatvédelmi- és Információszabadság Hatóság és a Közbeszerzési Hatóság elnökeit a miniszterelnök javaslatára az Országgyűlés válassza meg öt év időtartamra és az ezen változásokat tartalmazó törvényekkel ezen tisztségek betöltőit az Országgyűlés azonnali hatállyal hívja vissza?”
Részletek...
Hajdú Miklós Róbert
magánszemély

Megosztom ismerőseimmel

Megosztás LinkedIn-en
Megosztás E-mail-ben