A népszavazási kezdeményezés részletei

Az országos népszavazásra javasolt kérdés: „Egyetért-e Ön azzal, hogy a korrupciós bűncselekmények büntethetősége legalább tizenkét év elteltével évüljön el?”
Az országos népszavazásra javasolt kérdés benyújtásának időpontja: 2017. április 10.
Szervező: Vágó Gábor 
A választópolgári kezdeményezés szervezőjének típusa: Magánszemély
A népszavazásra javasolt kérdés visszavonásának időpontja:  
   
Az Nemzeti Választási Iroda elnökének határozata az Nsztv. 10. § (1) bekezdése alapján: A kezdeményezést az NVI elnöke nem utasította el.
Az országos népszavazási kérdés ismételt benyújtásának időpontja az Nsztv. 10. § (2) bekezdése alapján:  
A Nemzeti Választási Bizottság határozata: 42/2017. NVB határozat 
A Nemzeti Választási Bizottság határozatának tartalma: Hitelesítő
A határozat/közlemény közzététele a Magyar Közlönyben/Hivatalos Értesítőben: 2017. V.5., 65. szám 
A Kúria döntése: Knk.VII.37.424/2017/2.szám
A Kúria döntésének tartalma: Az NVB határozatát helybenhagyta.
Az Alkotmánybíróság határozata: Nem volt alkotmányjogi panasz. 
Az Alkotmánybíróság határozatának tartalma:  
Az aláírásgyűjtés időtartama: 2017. szeptember 16 - 2018. január 13.
Az aláírásgyűjtő ívek leadásának időpontja: 2017. november 20. és 2017. november 21.
A Nemzeti Választási Bizottság döntése az aláírásgyűjtő ívek visszaszolgáltatására vonatkozó kötelezettség elmulasztása miatt kiszabott bírságról: 16/2018. NVB határozat
A Kúria döntése: Nem volt felülvizsgálati kérelem. 
A Kúria döntésének tartalma:  
A Nemzeti Választási Bizottság határozata az aláírások ellenőrzésének eredményéről: 140/2017. NVB határozat
Az érvényes aláírások száma: 100.000 alatt maradat, legfeljebb 4.755. 
A Kúria döntése: Nem volt felülvizsgálati kérelem. 
A Kúria döntésének tartalma:  
   
Az Országgyűlés határozata az országos népszavazás elrendeléséről:  
Az Országgyűlés határozatának tartalma:  
Az Alkotmánybíróság döntése az Országgyűlés határozata ellen benyújtott indítvány tárgyában:  
Az Alkotmánybíróság határozatának tartalma:  
A köztársasági elnök határozata az országos népszavazás időpontjának kitűzéséről:  
Az országos népszavazás időpontja:  
A Nemzeti Választási Bizottság határozata az országos népszavazás eredményének megállapításáról:  
A Kúria döntése:  
A Kúria döntésének tartalma:  
Az országos népszavazás eredménye: