A honos népcsoporttá nyilvánításra irányuló választópolgári kezdeményezés részletei

A honos népcsoporttá nyilvánításra irányuló kezdeményezés: „Alulírott magyar állampolgárok aláírásunkkal bizonyságot teszünk arról, hogy a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Nektv.) 1. § (1) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelünk, és a (2) bekezdés alapján úgy nyilatkozunk, hogy a magyarországi orosz kisebbséghez tartozunk. A Nektv. 148. § (3) bekezdése alapján kezdeményezzük, és kérjük a Tisztelt Országgyűléstől az orosz nemzetiség Magyarországon honos népcsoporttá nyilvánítását, és ennek megfelelően indítványozzuk, hogy a Nektv. 1. sz. mellékletében megnevezett nemzetiségek felsorolását az orosz nemzetiséggel egészítse ki.”
A kezdeményezés benyújtásának időpontja: 2018. február 1.
Szervező: Döbrei István
   
Az Nemzeti Választási Iroda elnökének határozata az Nsztv. 10. § (1) bekezdése alapján: A kezdeményezést az NVI elnöke nem utasította el.
A kezdeményezés ismételt benyújtásának időpontja az Nsztv. 10. § (2) bekezdése alapján:  
A Nemzeti Választási Bizottság határozata: 115/2018. NVB határozat
A Nemzeti Választási Bizottság határozatának tartalma: Hitelesítő
A határozat közzététele a Magyar Közlönyben: Magyar Közlöny 22. szám, 2018. (II. 20.) 
A Kúria döntése: Nem volt felülvizsgálati kérelem.
A Kúria döntésének tartalma:  
Az Alkotmánybíróság határozata:  
Az Alkotmánybíróság határozatának tartalma:  
Az aláírásgyűjtés időtartama: 2018.05.18. - 2018.09.15.
Az aláírásgyűjtő ívek leadásának időpontja: 2018. augusztus 27.
A Nemzeti Választási Bizottság döntése az aláírásgyűjtő ívek visszaszolgáltatására vonatkozó kötelezettség elmulasztása miatt kiszabott bírságról: 1033/2018. NVB határozat
A Kúria döntése: Nem volt felülvizsgálati kérelem.
A Kúria döntésének tartalma:  
A Nemzeti Választási Bizottság határozata az aláírások ellenőrzésének eredményéről: 1028/2018. NVB határozat
Az érvényes aláírások száma: 1065
A Kúria döntése: Nem volt felülvizsgálati kérelem.
A Kúria döntésének tartalma:  
   
A Magyar Tudományos Akadémia állásfoglalásának tartalma: Az MTA nem támogatta a közösség honos népcsoporttá nyilvánítását.
Az Országgyűlés határozata a honos népcsoporttá nyilvánításra irányuló
kezdeményezésről :
26/2018. (X. 31.) OGY határozat
Az Országgyűlés határozatának tartalma: Az Országgyűlés a magyarországi orosz közösséget nem nyilvánította Magyarországon honos népcsoporttá.