A népszavazási kezdeményezés részletei

Az országos népszavazásra javasolt kérdés: „Egyetért-e Ön azzal, hogy december huszonnegyedike munkaszüneti nap legyen?”
Az országos népszavazásra javasolt kérdés benyújtásának időpontja: 2017. május 8.
Szervező: Bíró Zoltán
A választópolgári kezdeményezés szervezőjének típusa: Magánszemély
A népszavazásra javasolt kérdés visszavonásának időpontja:  
   
Az Nemzeti Választási Iroda elnökének határozata az Nsztv. 10. § (1) bekezdése alapján: A kezdeményezést az NVI elnöke nem utasította el.
Az országos népszavazási kérdés ismételt benyújtásának időpontja az Nsztv. 10. § (2) bekezdése alapján:  
A Nemzeti Választási Bizottság határozata: 70/2017. NVB határozat 
A Nemzeti Választási Bizottság határozatának tartalma: Hitelesítő
A határozat/közlemény közzététele a Magyar Közlönyben/Hivatalos Értesítőben: 2017. VI.8., 84. szám
A Kúria döntése: Knk.IV.37.558/2017/4. 
A Kúria döntésének tartalma: A felülvizsgálati kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasította.
Az Alkotmánybíróság határozata: Nem volt alkotmányjogi panasz. 
Az Alkotmánybíróság határozatának tartalma:  
Az aláírásgyűjtés időtartama: 2017. augusztus 1 - 2017. november 28.
Az aláírásgyűjtő ívek leadásának időpontja: 2017. november 28.
A Nemzeti Választási Bizottság döntése az aláírásgyűjtő ívek visszaszolgáltatására vonatkozó kötelezettség elmulasztása miatt kiszabott bírságról: 142/2017. NVB határozat
A Kúria döntése: Kvk.I.38.091/2017/2.
A Kúria döntésének tartalma: Az NVB határozatát helybenhagyta. 
Az Alkotmánybíróság határozata: 22/2020. (VIII. 4.) AB határozat
Az Alkotmánybíróság határozatának tartalma: Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy a népszavazás kezdeményezéséről, az
európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi
CCXXXVIII. törvény 19. § (3) bekezdés második és harmadik mondata alaptörvényellenes, ezért azokat 2021. június 30-i hatállyal megsemmisítette.
A Nemzeti Választási Bizottság határozata az aláírások ellenőrzésének eredményéről: 139/2017. NVB határozat
Az érvényes aláírások száma: 100.000 alatt maradt, legfeljebb 70.722. 
A Kúria döntése: Nem volt felülvizsgálati kérelem. 
A Kúria döntésének tartalma:  
   
Az Országgyűlés határozata az országos népszavazás elrendeléséről:  
Az Országgyűlés határozatának tartalma:  
Az Alkotmánybíróság döntése az Országgyűlés határozata ellen benyújtott indítvány tárgyában:  
Az Alkotmánybíróság határozatának tartalma:  
A köztársasági elnök határozata az országos népszavazás időpontjának kitűzéséről:  
Az országos népszavazás időpontja:  
A Nemzeti Választási Bizottság határozata az országos népszavazás eredményének megállapításáról:  
A Kúria döntése:  
A Kúria döntésének tartalma:  
Az országos népszavazás eredménye: