A népszavazási kezdeményezés részletei

Az országos népszavazásra javasolt kérdés: Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgyűlés módosítsa a köznevelési törvényt úgy, hogy Magyarországon a tankötelezettség újra 18 éves korig tartson? 
Az országos népszavazásra javasolt kérdés benyújtásának időpontja: 2020. október 15.
Szervező: Magyar Munkáspárt 
A választópolgári kezdeményezés szervezőjének típusa: Párt 
A népszavazásra javasolt kérdés visszavonásának időpontja:  
   
Az Nemzeti Választási Iroda elnökének határozata az Nsztv. 10. § (1) bekezdése alapján: A kezdeményezést az NVI elnöke nem utasította el.  
Az országos népszavazási kérdés ismételt benyújtásának időpontja az Nsztv. 10. § (2) bekezdése alapján:  
A Nemzeti Választási Bizottság határozata: 12/2021. számú NVB határozat
A Nemzeti Választási Bizottság határozatának tartalma: Hitelesítő
A határozat/közlemény közzététele a Magyar Közlönyben/Hivatalos Értesítőben: Magyar Közlöny 2021. VII. 30. 145. szám
A Kúria döntése: Knk.III.40.668/2021/2. számú határozat
A Kúria döntésének tartalma: Az NVB határozatát helybenhagyta.
Az Alkotmánybíróság határozata: Nem nyújtottak be alkotmányjogi panaszt. 
Az Alkotmánybíróság határozatának tartalma:  
Az aláírásgyűjtés időtartama: 2021.11.23 - 2022.02.22.
és
2022.05.14 - 2022.06.10. 
Az Nsztv. 18. §-a szerinti szünetelés időtartama: 2022.02.22. - 2022.05.13.
Az aláírásgyűjtő ívek leadásának időpontja: Nem történt aláírásgyűjtés.
A Nemzeti Választási Bizottság döntése az aláírásgyűjtő ívek visszaszolgáltatására vonatkozó kötelezettség elmulasztása miatt kiszabott bírságról:  
A Kúria döntése:  
A Kúria döntésének tartalma:  
A Nemzeti Választási Bizottság határozata az aláírások ellenőrzésének eredményéről:  
Az érvényes aláírások száma:  
A Kúria döntése:  
A Kúria döntésének tartalma:  
   
Az Országgyűlés határozata az országos népszavazás elrendeléséről:  
Az Országgyűlés határozatának tartalma:  
Az Alkotmánybíróság döntése az Országgyűlés határozata ellen benyújtott indítvány tárgyában:  
Az Alkotmánybíróság határozatának tartalma:  
A köztársasági elnök határozata az országos népszavazás időpontjának kitűzéséről:  
Az országos népszavazás időpontja:  
A Nemzeti Választási Bizottság határozata az országos népszavazás eredményének megállapításáról:  
A Kúria döntése:  
A Kúria döntésének tartalma:  
Az országos népszavazás eredménye: