A népszavazási kezdeményezés részletei

Az országos népszavazásra javasolt kérdés: „Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgyűlés alkosson törvényt az állami tulajdonban álló termőföldek értékesítésének a tilalmáról?”
Az országos népszavazásra javasolt kérdés benyújtásának időpontja: 2015. november 4.
Szervező: Gőgös Zoltán
A választópolgári kezdeményezés szervezőjének típusa: Magánszemély
A népszavazásra javasolt kérdés visszavonásának időpontja:  
   
Az Nemzeti Választási Iroda elnökének határozata az Nsztv. 10. § (1) bekezdése alapján: A kezdeményezést az NVI elnöke nem utasította el.
Az országos népszavazási kérdés ismételt benyújtásának időpontja az Nsztv. 10. § (2) bekezdése alapján:  
A Nemzeti Választási Bizottság határozata: 140/2015. NVB határozat
A Nemzeti Választási Bizottság határozatának tartalma: Hitelesítést megtagadó
A határozat/közlemény közzététele a Magyar Közlönyben/Hivatalos Értesítőben: 2015. XII. 4., 60. szám
A Kúria döntése: Knk.IV.38.133/2015/3.
A Kúria döntésének tartalma: Az NVB határozatát megváltoztatta és a kérdést hitelesítette.
Az Alkotmánybíróság határozata: Nem volt alkotmányjogi panasz. 
Az Alkotmánybíróság határozatának tartalma:  
Az aláírásgyűjtés időtartama: 2016. február 29.-2016. június 28.
Az aláírásgyűjtő ívek leadásának időpontja: 2016. június 28.
A Nemzeti Választási Bizottság döntése az aláírásgyűjtő ívek visszaszolgáltatására vonatkozó kötelezettség elmulasztása miatt kiszabott bírságról: A gyűjtés nem az NVI által kiadott íveken történt, figyelemmel az Nsztv. 15. § (1) bekezdésének 2016. május 20-ig hatályos rendelkezésére.
A Kúria döntése:  
A Kúria döntésének tartalma:  
A Nemzeti Választási Bizottság határozata az aláírások ellenőrzésének eredményéről: 51/2016. NVB határozat
Az érvényes aláírások száma: 181.318.
A Kúria döntése: Knk.I.37.722/2016/3.
A Kúria döntésének tartalma: Az NVB határozatát helybenhagyta. 
   
Az Országgyűlés határozata az országos népszavazás elrendeléséről: 24/2016. OGY határozat 
Az Országgyűlés határozatának tartalma: Az Országgyűlés az országos népszavazást nem rendelte el. 
Az Alkotmánybíróság döntése az Országgyűlés határozata ellen benyújtott indítvány tárgyában: Nem nyújtottak be az Abtv. 33. § (1) bekezdése szerinti indítványt.
Az Alkotmánybíróság határozatának tartalma:  
A köztársasági elnök határozata az országos népszavazás időpontjának kitűzéséről:  
Az országos népszavazás időpontja:  
A Nemzeti Választási Bizottság határozata az országos népszavazás eredményének megállapításáról:  
A Kúria döntése:  
A Kúria döntésének tartalma:  
Az országos népszavazás eredménye: