A népszavazási kezdeményezés részletei

Az országos népszavazásra javasolt kérdés: „Egyetért Ön azzal, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 2. számú mellékletében meghatározott gazdasági társasággal foglalkoztatási jogviszonyban álló természetes személy havonta legfeljebb bruttó 2 millió forint összegű javadalmazásban részesülhessen?”
Az országos népszavazásra javasolt kérdés benyújtásának időpontja: 2015. december 21.
Szervező: Kész Zoltán
A választópolgári kezdeményezés szervezőjének típusa: Magánszemély
A népszavazásra javasolt kérdés visszavonásának időpontja:  
   
Az Nemzeti Választási Iroda elnökének határozata az Nsztv. 10. § (1) bekezdése alapján: A kezdeményezést az NVI elnöke nem utasította el.
Az országos népszavazási kérdés ismételt benyújtásának időpontja az Nsztv. 10. § (2) bekezdése alapján:  
A Nemzeti Választási Bizottság határozata: 8/2016. NVB határozat
A Nemzeti Választási Bizottság határozatának tartalma: Hitelesítő
A határozat/közlemény közzététele a Magyar Közlönyben/Hivatalos Értesítőben: 2016. I. 20. 8. szám
A Kúria döntése: Nem volt felülvizsgálati kérelem.
A Kúria döntésének tartalma:  
Az Alkotmánybíróság határozata:  
Az Alkotmánybíróság határozatának tartalma:  
Az aláírásgyűjtés időtartama: 2016. február 4. - 2016. június 3. 
Az aláírásgyűjtő ívek leadásának időpontja: 2016. június 3.
A Nemzeti Választási Bizottság döntése az aláírásgyűjtő ívek visszaszolgáltatására vonatkozó kötelezettség elmulasztása miatt kiszabott bírságról: A gyűjtés nem az NVI által kiadott íveken történt, figyelemmel az Nsztv. 15. § (1) bekezdésének 2016. május 20-ig hatályos rendelkezésére.
A Kúria döntése:  
A Kúria döntésének tartalma:  
A Nemzeti Választási Bizottság határozata az aláírások ellenőrzésének eredményéről: 43/2016. NVB határozat
Az érvényes aláírások száma: 106.275.
A Kúria döntése: Nem volt felülvizsgálati kérelem.
A Kúria döntésének tartalma:  
   
Az Országgyűlés határozata az országos népszavazás elrendeléséről: 23/2016. (X. 27.) OGY határozat
Az Országgyűlés határozatának tartalma: Az Országgyűlés az országos népszavazást nem rendelte el. 
Az Alkotmánybíróság döntése az Országgyűlés határozata ellen benyújtott indítvány tárgyában: Nem volt alkotmányjogi panasz.
Az Alkotmánybíróság határozatának tartalma:  
A köztársasági elnök határozata az országos népszavazás időpontjának kitűzéséről:  
Az országos népszavazás időpontja:  
A Nemzeti Választási Bizottság határozata az országos népszavazás eredményének megállapításáról:  
A Kúria döntése:  
A Kúria döntésének tartalma:  
Az országos népszavazás eredménye: