A népszavazási kezdeményezés részletei

Az országos népszavazásra javasolt kérdés: „Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgyűlés helyezze hatályon kívül a külföldről támogatott szervezetek átláthatóságáról szóló 2017. évi LXXVI. törvényt?”
Az országos népszavazásra javasolt kérdés benyújtásának időpontja: 2017. július 6.
Szervező: Kádár Barnabás Áron
A választópolgári kezdeményezés szervezőjének típusa: Magánszemély
A népszavazásra javasolt kérdés visszavonásának időpontja:  
   
Az Nemzeti Választási Iroda elnökének határozata az Nsztv. 10. § (1) bekezdése alapján: A kezdeményezést az NVI elnöke nem utasította el.
Az országos népszavazási kérdés ismételt benyújtásának időpontja az Nsztv. 10. § (2) bekezdése alapján:  
A Nemzeti Választási Bizottság határozata: 92/2017. NVB határozat
A Nemzeti Választási Bizottság határozatának tartalma: Hitelesítést megtagadó
A határozat/közlemény közzététele a Magyar Közlönyben/Hivatalos Értesítőben: Hivatalos Értesítő 36. szám, 2017. VII. 26.
A Kúria döntése: Knk.IV.37.686/2017/3.
A Kúria döntésének tartalma: Az NVB határozatát megváltoztatta és a kérdést hitelesítette.
Az Alkotmánybíróság határozata: Nem volt alkotmányjogi panasz. 
Az Alkotmánybíróság határozatának tartalma:  
Az aláírásgyűjtés időtartama: 2017. november 21. - 2018. február 26. és
2018. május 19 - június 10. 
Az aláírásgyűjtő ívek leadásának időpontja: 2018. február 28. 
A Nemzeti Választási Bizottság döntése az aláírásgyűjtő ívek visszaszolgáltatására vonatkozó kötelezettség elmulasztása miatt kiszabott bírságról: 974/2018. NVB határozat
A Kúria döntése: Nem volt felülvizsgálati kérelem.
A Kúria döntésének tartalma:  
A Nemzeti Választási Bizottság határozata az aláírások ellenőrzésének eredményéről: 987/2018. NVB határozat
Az érvényes aláírások száma: legfeljebb 30.360 érvényes aláírás
A Kúria döntése: Nem volt felülvizsgálati kérelem.
A Kúria döntésének tartalma:  
   
Az Országgyűlés határozata az országos népszavazás elrendeléséről:  
Az Országgyűlés határozatának tartalma:  
Az Alkotmánybíróság döntése az Országgyűlés határozata ellen benyújtott indítvány tárgyában:  
Az Alkotmánybíróság határozatának tartalma:  
A köztársasági elnök határozata az országos népszavazás időpontjának kitűzéséről:  
Az országos népszavazás időpontja:  
A Nemzeti Választási Bizottság határozata az országos népszavazás eredményének megállapításáról:  
A Kúria döntése:  
A Kúria döntésének tartalma:  
Az országos népszavazás eredménye: