A népszavazási kezdeményezés részletei

Az országos népszavazásra javasolt kérdés: „Egyetért-e Ön azzal, hogy köztulajdonban álló gazdasági társasággal foglalkoztatási jogviszonyban álló személy onnan származó éves jövedelme a köztársasági elnök tiszteletdíjának éves összegét ne haladhassa meg?”
Az országos népszavazásra javasolt kérdés benyújtásának időpontja: 2017. április 10.
Szervező: Vágó Gábor 
A választópolgári kezdeményezés szervezőjének típusa: Magánszemély
A népszavazásra javasolt kérdés visszavonásának időpontja:  
   
Az Nemzeti Választási Iroda elnökének határozata az Nsztv. 10. § (1) bekezdése alapján: A kezdeményezést az NVI elnöke nem utasította el.
Az országos népszavazási kérdés ismételt benyújtásának időpontja az Nsztv. 10. § (2) bekezdése alapján:  
A Nemzeti Választási Bizottság határozata: 48/2017. NVB határozat
A Nemzeti Választási Bizottság határozatának tartalma: Hitelesítést megtagadó
A határozat/közlemény közzététele a Magyar Közlönyben/Hivatalos Értesítőben: Hivatalos Értesítő 2017. 05. 11., 23. szám
A Kúria döntése: Knk.VII.37.392/2017/3.
A Kúria döntésének tartalma: Az NVB határozatát megváltoztatta és a kérdést hitelesítette.
Az Alkotmánybíróság határozata: 3094/2018. (III. 26.) AB végzés
Az Alkotmánybíróság határozatának tartalma: Az Alkotmánybíróság a Kúria végzése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló eljárást megszüntette.
Az aláírásgyűjtés időtartama: 2017. július 25. - 2017. november 21.
Az aláírásgyűjtő ívek leadásának időpontja: 2017. november 21.
A Nemzeti Választási Bizottság döntése az aláírásgyűjtő ívek visszaszolgáltatására vonatkozó kötelezettség elmulasztása miatt kiszabott bírságról: 141/2017. NVB határozat
A Kúria döntése: Nem volt felülvizsgálati kérelem.
A Kúria döntésének tartalma:  
A Nemzeti Választási Bizottság határozata az aláírások ellenőrzésének eredményéről: 138/2017. NVB határozat
Az érvényes aláírások száma: legfeljebb 46.875 
A Kúria döntése: Nem volt felülvizsgálati kérelem.
A Kúria döntésének tartalma:  
   
Az Országgyűlés határozata az országos népszavazás elrendeléséről:  
Az Országgyűlés határozatának tartalma:  
Az Alkotmánybíróság döntése az Országgyűlés határozata ellen benyújtott indítvány tárgyában:  
Az Alkotmánybíróság határozatának tartalma:  
A köztársasági elnök határozata az országos népszavazás időpontjának kitűzéséről:  
Az országos népszavazás időpontja:  
A Nemzeti Választási Bizottság határozata az országos népszavazás eredményének megállapításáról:  
A Kúria döntése:  
A Kúria döntésének tartalma:  
Az országos népszavazás eredménye: