A honos népcsoporttá nyilvánításra irányuló választópolgári kezdeményezés részletei

A honos népcsoporttá nyilvánításra irányuló kezdeményezés: „A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 148. § (3) bekezdésének értelmében alulírott magyar állampolgárok kijelentjük, hogy a magyarországi szkítakisebbséghez tartozunk, és a kisebbségi törvényben foglalt feltételeknek megfelelünk. Kérjük a tisztelt Országgyűlést, hogy a nemzetiségi törvény alapján a szkíta népcsoportot ismerjék el nemzetiségként, és a hivatkozott törvény 1. számú mellékletében a Magyarországon honos nemzetiségek felsorolását a szkíta nemzetiséggel egészítse ki.”    
A kezdeményezés benyújtásának időpontja: 2023. április 24.
Szervező: Dr. Pócs Alfréd László
   
Az Nemzeti Választási Iroda elnökének határozata az Nsztv. 10. § (1) bekezdése alapján: 2/2023. NSz. határozat
A kezdeményezés ismételt benyújtásának időpontja az Nsztv. 10. § (2) bekezdése alapján: 2023. május 8.
A Nemzeti Választási Bizottság határozata:  
A Nemzeti Választási Bizottság határozatának tartalma:  
A határozat közzététele a Magyar Közlönyben:  
A Kúria döntése:  
A Kúria döntésének tartalma:  
Az Alkotmánybíróság határozata:  
Az Alkotmánybíróság határozatának tartalma:  
Az aláírásgyűjtés időtartama:  
Az aláírásgyűjtő ívek leadásának időpontja:  
A Nemzeti Választási Bizottság döntése az aláírásgyűjtő ívek visszaszolgáltatására vonatkozó kötelezettség elmulasztása miatt kiszabott bírságról:  
A Kúria döntése:  
A Kúria döntésének tartalma:  
A Nemzeti Választási Bizottság határozata az aláírások ellenőrzésének eredményéről:  
Az érvényes aláírások száma:  
A Kúria döntése:  
A Kúria döntésének tartalma:  
   
A Magyar Tudományos Akadémia állásfoglalásának tartalma:  
Az Országgyűlés határozata a honos népcsoporttá nyilvánításra irányuló
kezdeményezésről :
 
Az Országgyűlés határozatának tartalma: