NVB ülés, 2021. december 13.

helyszín: A NEMZETI VÁLASZTÁSI IRODA SZÉKHÁZA (1054 BUDAPEST, ALKOTMÁNY U. 3.)

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Dr. Téglási András, a Nemzeti Választási Bizottság elnöke összehívta a testület soron következő ülését.

Napirend:

 

  1. Országos népszavazási kezdeményezések elbírálása

 

 

Országos népszavazásra javasolt kérdés

Szervező

1.

„Akarja-e Ön, hogy azt a 21. életévét betöltött személyt, aki 12 évnél fiatalabb gyermek sérelmére szexuális erőszakot követ el azt elmeállapotától függetlenül, a bíróság döntése alapján, kötelezően, kémiailag kasztrálják?”

Dr. Szele Ferenc

2.

„Akarja-e Ön, hogy a magyarságot máig sújtó trianoni trauma feldolgozása és a történelmi igazság érvényesítése érdekében az Országgyűlés a 2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről XXXII. fejezetében, A köznyugalom elleni bűncselekmények közé sorolt 333.§ címét és szövegét a következőre módosítsa (az alábbi vastagbetűs szövegrészek betoldásával):

"A nemzetszocialista vagy kommunista rendszerek bűneinek, illetve a trianoni békediktátum révén elkövetett bűncselekmények nyilvános tagadása

333.§ Aki nagy nyilvánosság előtt a nemzetiszocialista vagy kommunista rendszerek által, valamint a trianoni békediktátum révén elkövetett népírtás vagy más, emberiesség elleni cselekmények tényét tagadja, kétségbe vonja, jelentéktelen színben tünteti fel, vagy azokat igazolni törekszik, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő."

Dr. Pócs Alfréd

3.

„Egyetért Ön azzal, hogy a koronavírus járvány megszüntetése érdekében hazánkban minden nap legyen nemzeti ünnepnap?”

Dr. Gődény György

 

 

  1. A Nemzeti Választási Bizottság által kiadott iránymutatások felülvizsgálata
  2. Döntés a „Kohéziós politika a régiók egyenlőségéért és regionális kultúrák fenntarthatóságáért” európai polgári kezdeményezés kapcsán a második benyújtással érintett támogató nyilatkozatok ellenőrzésének eredményéről
  3. A Nemzeti Választási Bizottság póttagja lemondásának tudomásul vétele