Tájékoztató a médiaszolgáltatók és a sajtótermékek bejelentési kötelezettségeiről az európai parlamenti képviselők választása során

1. A Nemzeti Választási Iroda elnöke és a Nemzeti Választási Bizottság elnöke felhívja az országosan elérhető lineáris médiaszolgáltatást nyújtó, közszolgálatinak nem minősülő és a kizárólag interneten elérhető lineáris médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók figyelmét arra, hogy amennyiben az Európai Parlament tagjainak 2019. május 26-ára kitűzött választását megelőző kampányidőszakban biztosítani kívánják politikai reklám közzétételének lehetőségét, ezt a szándékukat a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 147/F. §-a alapján, legkésőbb 2019. április 6-án 16.00 óráig kötelesek közölni a Nemzeti Választási Bizottsággal.

A bejelentésnek tartalmaznia kell

  • a politikai reklám közlésére szolgáló országos, illetve kizárólag interneten elérhető lineáris médiaszolgáltatásnak vagy médiaszolgáltatásoknak a megjelölését és
  • a politikai reklámok közzétételére szánt időtartamot, amely nem lehet kevesebb 150 percnél.

A bejelentés megtehető személyesen a 1054 Budapest, Alkotmány u. 3. címen, postai úton a 1397 Budapest, Pf.: 547. címen vagy elektronikus úton az nvb@nvi.hu címen.

Abban az esetben, ha a médiaszolgáltató határidőben nem nyilatkozik, politikai reklámot nem tehet közzé.

2. A Nemzeti Választási Iroda és a Nemzeti Választási Bizottság elnöke felhívja továbbá a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény hatálya alá tartozó, politikai hirdetést közölni szándékozó sajtótermékek figyelmét arra, hogy a Ve. 148. § (2) bekezdése alapján 2019. március 8-án 16.00 óráig az Állami Számvevőszékhez kötelesek eljuttatni hirdetési szolgáltatásaik árjegyzékét, amelyet az nyilvántartásba vesz, és honlapján közzétesz. A sajtótermék köteles ugyanezt az árjegyzékét a honlapján közzétenni. Politikai hirdetést kizárólag olyan sajtótermék közölhet, amelynek hirdetési árjegyzékét az Állami Számvevőszék nyilvántartásba vette.

Megosztom ismerőseimmel

Megosztás LinkedIn-en
Megosztás E-mail-ben