Gyakran ismételt kérdések

 • A Nemzeti Választási Iroda a 2019. március 20-i névjegyzéki adatok alapján legkésőbb április 5-ig (péntek) küldi meg az értesítést, hogy a magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár szerepel a névjegyzékben, illetve arról is, hogy hol és mikor szavazhat.

 • A választópolgár – ha nem kapja meg az értesítőt, vagy ha az megsemmisül vagy elvész – a helyi választási irodától (a jegyzőtől) új értesítőt igényelhet. Az értesítő bemutatása egyébként nem feltétele a szavazásnak.

 • Pártlista ajánlására 2019. április 6-tól van lehetőség 2019. április 23-án 16.00 óráig. A választópolgár az ajánlóívet kitöltve és aláírva ajánlhat listát.

  Egy választópolgár több pártlistát is ajánlhat, egy lista viszont csak egy ajánlással támogatható. Az ajánlás nem vonható vissza.

  A sikeres listaállításhoz 20 000 érvényes ajánlás szükséges.

 • A választási kampány 2019. április 6-án (szombat) kezdődik és május 26-án (vasárnap) 19.00 óráig tart.

 • A fogyatékossággal élő választópolgár segítséget igényelhet választójogának gyakorlása érdekében:

  • Braille-írással készült értesítő megküldése. A kérelem benyújtásának határideje 2019. március 19. (kedd) 16.00 óra.
  • Könnyített formában megírt tájékoztató anyag megküldése. A kérelem benyújtásának határideje 2019. március 19. (kedd) 16.00 óra.
  • Braille-írással ellátott szavazósablon alkalmazása a szavazóhelyiségben és a mozgóurnás szavazás során. A kérelem benyújtásának határideje 2019. május 17. (péntek) 16.00 óra.
  • Akadálymentes szavazóhelyiség kérése. A kérelem benyújtásának határideje 2019. május 22. (szerda) 16.00 óra.

  Ezeken kívül a választópolgár kérhet mozgóurnát is. A benyújtás feltételeiről a következő pontban olvashat.  A mozgóurna iránti kérelmet 2019. március 21-től (csütörtök) lehet benyújtani.

  A szavazólap kitöltésében segítheti az Ön által választott segítő, vagy ha ilyen személy nincs jelen, akkor a szavazatszámláló bizottság két tagja.

 • Azok, akik mozgásukban

  • egészségi állapotuk (illetve fogyatékosságuk) miatt,
  • vagy fogva tartásuk miatt akadályozottak.

  Aki a mozgóurnát más indokkal (pl. kényelmi szempontok miatt) kéri, annak a kérését a helyi választási iroda, illetve a szavazatszámláló bizottság elutasítja.


  Mozgóurnát

  • levélben vagy ügyfélkapu nélkül elektronikus úton 2019. május 22-én (szerda) 16.00 óráig,
  • személyesen vagy ügyfélkapuval elektronikus úton 2019. május 24-én (péntek) 16.00 óráig,
  • 2019. május 24-én (péntek) 16.00 órát követően ügyfélkapuval elektronikus úton a szavazás napján 12.00 óráig a helyi választási irodától,
  • 2019. május 26-án (vasárnap) 12.00 óráig attól a szavazatszámláló bizottságtól lehet igényelni, ahol a választópolgár a névjegyzékben szerepel.

  Fontos, hogy aki mozgóurnát kért, a szavazókörben „hagyományos módon” nem szavazhat, kizárólag mozgóurnával!

  Mozgóurna igénylésével kapcsolatos kérelmet 2019. március 21-től (csütörtök) lehet benyújtani.

  A kérelmet levélben vagy ügyfélkapu nélkül elektronikus úton 2019. május 22-én (szerda) 16.00 óráig, személyesen vagy ügyfélkapuval elektronikus úton 2019. május 24-én (péntek) 16.00 óráig lehet visszavonni.

  Ha a mozgóurnát bejelentett lakóhelyétől eltérő helyre kívánja igényelni, nem szükséges előtte külön átjelentkeznie.

 • Az átjelentkezési kérelmet azok nyújthatják be, akik a szavazás napján Magyarországon, de a lakóhelyüktől eltérő helyen kívánnak szavazni.

  A kérelmet 2019. március 21-től (csütörtök) lehet benyújtani legkésőbb 2019. május 22-én (szerda) 16.00 óráig.

  Átjelentkezni bármelyik magyarországi településre (illetve budapesti kerületbe) lehet.

  Átjelentkezés esetén is igényelhet mozgóurnát abban az esetben, ha egészségi állapota vagy fogva tartás miatt nem tud megjelenni a szavazóhelyiségben.

  Az átjelentkezési kérelmet a választópolgár

  • 2019. május 22-én (szerda) 16.00 óráig módosíthatja vagy - levélben történő vagy ügyfélkapu nélküli elektronikus benyújtás esetén - visszavonhatja,
  • 2019. május 24-én (péntek) 16.00 óráig - személyesen vagy ügyfélkapuval történő benyújtás esetén – visszavonhatja.
 • A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárok automatikusan felkerülnek a központi névjegyzékbe.

  Aki a szavazás napján külföldön szeretne élni a választójogával, annak kérnie kell felvételét a külképviseleti névjegyzékbe a magyarországi lakóhelye szerinti jegyzőtől. A kérelem benyújtható személyesen, levélben vagy a www.valasztas.hu oldalon. A külképviseleti névjegyzékbe vételi kérelmet 2019. március 21-től (csütörtök) lehet benyújtani, a kérelemnek legkésőbb 2019. május 17-én 16.00 óráig be kell érkeznie az illetékes választási irodához.

 • Amennyiben a hajléktalan települési szintű lakcímmel rendelkezik, akkor az adott település kijelölt szavazókörében adhatja le a szavazatát. A kijelölt szavazókörök címéről a helyi polgármesteri hivatal ad felvilágosítást.

  Amennyiben a hajléktalan települési szintű lakcímmel sem rendelkezik, regisztrálnia kell a magyarországi lakcímmel nem rendelkezők választási névjegyzékbe 2019. május 2-án (csütörtök) 16.00 óráig bármelyik helyi választási irodánál. Ebben az esetben levélben szavazhat.

 • 2019-től az Európai Unió területén kívül élő, a magyarországi lakcímnyilvántartás szerint magyarországi lakcímmel nem rendelkező magyar választópolgárok levélben szavazhatnak az európai parlamenti választáson. Ehhez 2019. május 2-án (csütörtök) 16.00 óráig regisztrálnia kell a választási névjegyzékbe a www.valasztas.hu honlapon vagy postai úton.

  Az így regisztrált választópolgárok kizárólag levélben szavazhatnak.

 • A korábbi regisztráció tíz évig érvényes, tehát ha Ön sikeresen regisztrált például a 2014-es vagy 2018-as országgyűlési választásokra vagy a 2016. évi országos népszavazásra, akkor nem kell újból regisztrálnia.

  Abban az esetben azonban, ha Ön nem szerepel a magyarországi lakcímnyilvántartásban, csak akkor szavazhat, ha megadja a lakcímét, amely az Európai Unió területén kívül van.

 • Lehetőség van a szavazólap személyes átvételét kérni vagy más postacímet megadni 2019. május 2-án (csütörtök) 16.00 óráig. A módosítás bármikor kérhető, ezért érdemes azt a határidő letelte előtt megtennie, amíg az NVI ki nem postázza a levélcsomagokat.

  A kiküldést követően történt címmódosítás esetén a szavazási levélcsomagok ismételt kiküldésére nincs lehetőség.

 • Legkésőbb 2019. május 10-én (péntek) 16.00 óráig kérhető a névjegyzékbevétel a magyarországi lakóhely szerint illetékes helyi választási irodától.

  A kérelem benyújtható a www.valasztas.hu honlapon, továbbá levélben vagy személyesen.

  Ha Ön sikeresen regisztrált korábban, akkor nem kell újból regisztrálni, regisztrációja továbbra is érvényes.

  A sikeres regisztráció után a Nemzeti Választási Iroda felveszi a kapcsolatot az állampolgársága szerinti választási hatóságokkal, akik Önt törlik az ottani választási névjegyzékből. Az Európai Unión belül így biztosítják azt, hogy minden választópolgár csak egy helyen szavazhasson.

 • A külföldi lakóhelye szerinti állam jogszabályai alapján kérheti, hogy ott vegyék fel a névjegyzékbe. Ebben az esetben – a tagállamtól kapott értesítés alapján – a Nemzeti Választási Iroda törli a magyarországi névjegyzékből, amivel kizárja a kettős szavazás lehetőségét. A részletekkel kapcsolatban az adott tagállam illetékes szervei adnak felvilágosítást.

 • Tekintettel arra, hogy április 30-ig az Egyesült Királyság nem lépett ki az Európai Unióból, az Európai Parlament tagjainak megválasztása időszakában az Egyesült Királyság még uniós tagállam lesz, ezért:

  Amennyiben Ön az EK állampolgára és van magyarországi lakcíme, szavazhat Magyarországon a magyar pártlistákra az európai parlamenti választáson, ha május 10-én 16:00 óráig kéri felvételét a névjegyzékbe (online kérelem). Amennyiben korábban beadott kérelmét a helyi választási iroda elutasította, automatikusan, külön kérés nélkül, a helyi választási iroda új határozatot fog hozni, és fölveszi a névjegyzékbe. Erről a brit választópolgárok minden esetben külön értesítést kapnak.

  Amennyiben Ön az EK-ban élő magyar állampolgár, és nincs magyarországi lakcíme, az EK jogszabályai szerint vehet részt a választásokon, és az ottani pártok által állított listákra szavazhat. A részletekről, kérjük, érdeklődjön az EK választási hatóságainál.

  Amennyiben Ön az EK-ban élő magyar állampolgár és van magyarországi lakcíme, külképviseleti névjegyzékbe vételi kérelmet kell benyújtania. A kérelemnek legkésőbb 2019. május 17-én 16.00 óráig be kell érkeznie az illetékes választási irodához. Az EK-ban Londonban, Manchesterben és Edinburgh-ben működik külképviseleti választási iroda.

  Az EK-ban élő magyar állampolgárok nem szavazhatnak levélben, mivel az Európai Parlament tagjainak megválasztása időszakában az Egyesült Királyság még uniós tagállam lesz.

   

 • A külföldön szavazó, magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárok kizárólag Magyarország külképviseletein szavazhatnak, levélben nem.

  A külképviseleti választási irodák elérhetőségeit megtalálja ide kattintva.

 • A külképviseleti szavazás helyét és idejét az alábbi táblázat foglalja össze.

 • A szavazóhelyiségben az a választópolgár szavazhat, aki a névjegyzékben szerepel. A választópolgárnak igazolnia kell személyazonosságát (érvényes személyazonosító igazolvánnyal, útlevéllel vagy vezetői engedéllyel), valamint a lakcímét vagy személyi azonosítóját (pl. lakcímkártyával). A választópolgár a fentiek után megkapja a lebélyegzett szavazólapot, az átvételt a névjegyzék aláírásával igazolja. 

 • Szavazni május 26-án 6 és 19 óra között lehet.

 • A törvény értelmében a 19 órakor sorban álló választópolgárok még szavazhatnak.

  19 óra után már nem lehet beállni a sorba.

 • Az európai parlamenti választás tájékoztató adatait – a szavazáson megjelent választópolgárok számának kivételével - csak akkor lehet nyilvánosságra hozni, ha az Európai Unió valamennyi tagállamában befejeződött a szavazás, azaz május 26-án 23.00 óra után.

 • A külképviseletekről a szavazás lezárását követően a lezárt urnákat legkésőbb 2019. május 30-án (csütörtök) 24.00 óráig a Nemzeti Választási Irodához szállítják.

  A Nemzeti Választási Iroda a beérkezett urnákat felbontja, és a szavazatokat a Nemzeti Választási Bizottság felügyelete mellett megszámlálja.

 • A mandátumkiosztásban csak azok a listák vehetnek részt és szerezhetnek mandátumot, amelyek több szavazatot kaptak, mint az összes listára leadott összes érvényes szavazat 5%-a.

  A leadott szavazatokat a d’Hondt-féle mátrixszal váltják át mandátumra.

 • A d’Hondt mátrix egy belga matematikus, Victor d'Hondt által kifejlesztett formula, amellyel a világ számos országában a szavazatokat mandátummá alakítják.

  Lényege, hogy a pártokra leadott szavazatokat pártonként elosztják eggyel, kettővel, hárommal, néggyel stb., az így kapott számokat csökkenő sorrendbe állítják, és ebben a sorban annyi ilyen számot keresnek meg, ahány mandátumot (jelen esetben 12-t) el akarnak osztani.

  A következő példában 100 szavazatot váltunk át 12 (zölddel jelölt) mandátumra. (Vagyis A párt 40 szavazatából 5 mandátum, B párt 30 szavazatából 4 mandátum, C párt 20 szavazatából 2 mandátum, D párt 10 szavazatából 1 mandátum lesz.)

   

   

  A párt

  40 szavazat

  B párt

  30 szavazat

  C párt

  20 szavazat

  D párt

  10 szavazat

  1

  40/1 = 40,00

  30/1 = 30,00

  20/1 = 20,00

  10/1 = 10,00

  2

  40/2 = 20,00

  30/2 = 15,00

  20/2 = 10,00

  10/2 = 5,00

  3

  40/3 = 13,33

  30/3 = 10,00

  20/3 = 6,67

  10/3 = 3,33

  4

  40/4 = 10,00

  30/4 = 7,50

  20/4 = 5,00

  10/4 = 2,50

  5

  40/5 = 8,00

  30/5 = 6,00

  20/5 = 4,00

  10/5 = 2,00

  6

  40/6 = 6,67

  30/6 = 5,00

  20/6 = 3,33

  10/6 = 1,67

   
 • Az európai parlamenti választáson a következő választási bizottságok működnek: szavazatszámláló bizottság, területi választási bizottság, Nemzeti Választási Bizottság.

 •  

  Országgyűlési választások

  2018. április 8.

  Európai parlamenti választások

  2019. május 26.

  199 mandátum

  21 magyarországi mandátum

  (összesen 705)

  a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok regisztráció után, levélben szavazhatnak

  a sem magyarországi, sem más európai uniós tagországban lakcímmel nem rendelkező választópolgárok regisztráció után, levélben szavazhatnak

  a választáson csak választójoggal rendelkező magyar állampolgárok vehetnek részt

  az Európai Unió más tagállamának Magyarországon lakcímmel rendelkező választópolgára regisztráció után szavazhat

  egyéni jelöltre és országos listára lehet szavazni

  nincsenek egyéni jelöltek, csak listára lehet szavazni

  pártlisták és kedvezményes nemzetiségi listák

  csak pártlisták

  a jelöltállításhoz választókerületenként 500 érvényes ajánlást kell gyűjteni

  a listaállításhoz országosan 20 ezer érvényes ajánlást kell gyűjteni

  szavazás 6.00-tól 19.00 óráig

  szavazni két, egymást metsző vonallal lehet

  a magyarországi lakcímmel rendelkező, külföldön tartózkodó választópolgárok a külképviseleteken szavazhatnak

  5%-os parlamentbe jutási küszöb

  nincs kampánycsend, de a választás ideje alatt nem lehet választási gyűlést tartani, politikai reklámot sugározni, illetve a szavazókör bejáratától számított 150 méteren belül (közterületen) tilos mindenféle kampánytevékenységet folytatni