Választási bizottsági tag megbízása

A települési önkormányzati képviselők és a polgármester időközi választásán, valamint a vármegyei, a fővárosi közgyűlés és a főpolgármester időközi választásán a jelöltet/listát állító jelölő szervezetek az általános választásokra vonatkozó szabályokkal egyezően az jogosultak tagot megbízni a választáson működő egyes választási bizottságokba. Azt, hogy a szervezetek adott időközi választáson melyik választási bizottságba jogosultak tagot delegálni, az alábbi táblázat foglalja össze:

Időközi választás típusa

Lehet-e tagot megbízni?

Szavazatszámláló bizottság (SZSZB)

Helyi Választási Bizottság (HVB)

Területi Választási Bizottság (TVB)

Nemzeti Választási Bizottság (NVB)

Települési önkormányzat időközi választás

Igen.

Igen.

Nem.

Nem.

Vármegyei, ill. fővárosi közgyűlés időközi választása

Igen.

Nem.

Igen.

Nem.

Főpolgármester időközi választása

Igen.

Nem.

Igen.

Nem.

 

SZSZB-be, valamint az egy szavazókörrel rendelkező településen a helyi választási bizottságba az időközi – települési önkormányzati, vármegyei, fővárosi közgyűlési vagy főpolgármester-választáson jelöltet, illetve listát állító jelölő szervezet, valamint a független jelölt két-két tagot bízhat meg.

A HVB-be a települési önkormányzati képviselők és a polgármester időközi választásán az időközi választással érintett településen jelöltet, illetve kompenzációs listát állító jelölő szervezetek, valamint a településen induló független jelöltek bízhatnak meg egy tagot.

A TVB-be  a vármegyei listát, fővárosi kompenzációs listát vagy főpolgármester-jelöltet állító jelölő szervezet, valamint a független főpolgármester-jelölt bízhat meg egy tagot.

Az NVB-be tag megbízására nincs lehetőségük a jelölő szervezeteknek.

A közös jelöltet, illetve listát állító jelölő szervezetek együttesen jogosultak a választási bizottság tagjának megbízására.

A megbízás (delegálás) feltételei

A választási bizottság megbízott tagja csak olyan személy lehet, aki az időközi helyi önkormányzati képviselő(k) és polgármester-választáson jelöltként indulhat. 

A választási bizottság megbízott tagjának nem kell lakcímmel rendelkeznie az adott választókerületben!

Összeférhetetlenség

A választási bizottságnak nem lehet megbízott tagja:

 • a köztársasági elnök
 • a háznagy,
 • képviselő,
 • alpolgármester,
 • jegyző,
 • másik választási bizottság tagja, választási iroda tagja,
 • a Magyar Honvédséggel szolgálati jogviszonyban álló hivatásos és szerződéses katona, honvéd tisztjelölt, honvéd altiszt-jelölt, és a tényleges szolgálatot ellátó önkéntes tartalékos katona, valamint
 • a jelölt.

A megbízott tag bejelentése

A HVB-be és a TVB-be megbízott tagokat az illetékes választási bizottság elnökénél kell bejelenteni a szavazást megelőző 9. napon 16.00 óráig.

Az SZSZB megbízott tagjait a helyi választási iroda vezetőjénél kell bejelenteni szintén a szavazást megelőző 9. napon 16.00 óráig.

A bejelentésnek tartalmaznia kell a

 • megbízó jelölő szervezet (és képviselője)/ a független főpolgármester-jelölt/ a független jelölt nevét,
 • megbízott tag nevét, magyarországi lakcímét, személyi azonosítóját, valamint
 • választási bizottság megjelölését (ahová a megbízás szól).

A felsoroltakon túl célszerű megadni a megbízott személy közvetlen elérhetőségeit is (e-mail és telefonszám), hogy a választási iroda felvehesse vele a kapcsolatot. A megbízásra szolgáló dokumentumot a jelölő szervezet képviselőjének alá kell írnia.

A megbízottnak legkésőbb az eskütételét megelőzően összeférhetetlenségi nyilatkozatot kell tennie, amelyet saját kezű aláírásával kell ellátni.

A bejelentés megtételéhez szükséges elérhetőségi adatok itt érhetők el:

A megbízott tag bejelentésére szolgáló dokumentumot és a megbízott tag összeférhetetlenségi nyilatkozatát papír alapon és eredetben vagy elektronikus aláírással hitelesítve e-mailben vagy e-papíron kell eljuttatni az illetékes választási szervhez.

Az SZSZB-kbe való megbízások dokumentumai kizárólag személyesen (jelölő szervezet képviselője vagy meghatalmazottja által) a helyi választási iroda fekvése szerint illetékes országgyűlési egyéni választókerületi választási irodához is benyújthatók.

Az országgyűlési egyéni választókerületi választási irodák elérhetőségi adatai itt érhetők el.

Eskü- vagy fogadalomtétel

A megbízott tagnak a bejelentését követő öt napon belül, az SZSZB tagja esetében legkésőbb a szavazást megelőző második napon esküt vagy fogadalmat kell tennie.

Az eskü- vagy fogadalomtétel legfontosabb jogi hatása, hogy a választási bizottság tagja csak ezt követően gyakorolhatja jogait.

A választási bizottsági tagok megbízatásának megszűnése, a megüresedett tagság betöltése

A TVB/FVB, a HVB és az SZSZB megbízott tagjának megbízatása az időközi választás eredményének jogerőssé válásával szűnik meg.

A választási bizottság tagjának megbízatása a fent említetteken túl megszűnik:

 • ha a megbízatás törvényes feltételei megszűntek,
 • ha a választási bizottság megállapította tagjának összeférhetetlenségét,
 • lemondással,
 • ha a megbízott tag megbízatását a megbízó visszavonta,
 • ha a megbízott tagot megbízó független jelölt vagy a jelölő szervezet által állított, a megbízásra jogosító jelölt vagy lista kiesik,
 • a választási bizottság tagjának halálával.

A megbízott tag megbízatásának megszűnése esetén az érintett jelölő szervezet/független jelölt – a megbízást megalapozó jelölt/lista kiesését kivéve – új tagot bízhat meg.

Megosztom ismerőseimmel

Megosztás LinkedIn-en
Megosztás E-mail-ben