Települések lakosság- és választópolgárszáma

Innen letöltheti a települések lakosság- és választópolgárszámát. Lakosságszám: a településen lakóhellyel rendelkező személyek száma + a településen tartózkodási hellyel rendelkező olyan személyek száma, akiknek sem az adott településen, sem máshol nincs bejelentett lakóhelyük. Választópolgárok száma: a település lakosai közül az adott választáson választójoggal rendelkezők száma. Kivétel ez alól a helyi népszavazáson választójogosultak száma, amelybe azok is beszámítanak, akik ugyan más település lakosai, de az adott településen tartózkodási hellyel rendelkeznek. (Így a helyi népszavazáson választójogosultak száma akár meg is haladhatja a település lakosságszámát. A lakóhellyel és tartózkodási hellyel is rendelkező választópolgárok mindkét érintett településen részt vehetnek a helyi népszavazáson.)

Megosztom ismerőseimmel

Megosztás LinkedIn-en
Megosztás E-mail-ben