A Nemzeti Választási Bizottság feladat- és hatásköre

A választási bizottságok a választópolgárok független, kizárólag a törvénynek alárendelt szervei, amelyeknek elsődleges feladata a választási eredmény megállapítása, a választások tisztaságának, törvényességének biztosítása, a pártatlanság érvényesítése és szükség esetén a választás törvényes rendjének helyreállítása.

A Nemzeti Választási Bizottság hét tagját és három póttagját a köztársasági elnök javaslatára az Országgyűlés választja kilenc évre.

A Nemzeti Választási Bizottság feladat- és hatáskörét az egyes választásokra irányadó anyagi jogi szabályok, a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény, a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény, valamint egyéb választásokra irányadó jogszabályok határozzák meg.

 • A Nemzeti Választási Bizottság

  • iránymutatást ad ki a választási szervek részére a választással és a népszavazással kapcsolatos jogszabályok egységes értelmezése érdekében,
  • dönt a jelölő szervezetek nyilvántartásba vételéről,
  • dönt az arra jogosultak politikai reklámjainak a közszolgálati médiaszolgáltató lineáris médiaszolgáltatásában való közzététele időtartamának meghatározásáról,
  • dönt a külképviseleti választási iroda tevékenységével kapcsolatos kifogásról,
  • dönt minden olyan kifogásról, amely nem tartozik az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság, illetve a területi választási bizottság hatáskörébe és az elkövetés helye nem határozható meg,
  • dönt az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság, illetve a területi választási bizottság határozata elleni fellebbezésről,
  • dönt a médiaszolgáltatók és a sajtó, illetve a filmszínházak választási kampányban való részvételével kapcsolatos kifogásról,
  • a tudomására jutott törvénysértés esetén kezdeményezi a hatáskörrel rendelkező szerv döntését.
 • Az országgyűlési képviselők választásán

  Az Európai Parlament tagjainak választásán

  A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán

  A nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán

  Az országos népszavazáson

  Európai polgári kezdeményezés

   

   

  Az országgyűlési képviselők választásán

  • dönt az országos listák és az azokon szereplő jelöltek nyilvántartásba vételéről, illetve visszautasításáról,
  • kisorsolja az országos listák sorszámát,
  • jóváhagyja a pártlistás és a nemzetiségi listás szavazólapok adattartalmát,
  • dönt a nemzetiségi listát álló országos nemzetiségi önkormányzatokat megillető állami támogatás összegéről,
  • megállapítja a központi névjegyzékben nemzetiségi választópolgárként szereplő választópolgárok számát,
  • felügyeli a levélben leadott szavazatok megszámlálását és megállapítja annak eredményét,
  • megállapítja az országos listás választás eredményét, ezen belül 

  ◦ megállapítja, hogy mely jelölő szervezetek listái érték el a törvényben meghatározott mértékű %-os szavazathatárt,

  ◦ megállapítja, hogy mely nemzetiségi listák jogosultak kedvezményes mandátumra,

  ◦ megállapítja, hogy az országos listák jelöltjei közül kik szereztek mandátumot,

  ◦ megállapítja, hogy kik lettek a nemzetiségi szószólók,

  • kiadja az országos listákon mandátumot szerzett képviselőknek és a nemzetiségi szószólóknak a megbízólevelet,
  • közleményt tesz közzé a választás országosan összesített eredményéről,
  • kitűzi az időközi országgyűlési képviselő-választást és megállapítja annak naptár szerinti határnapjait.

   

  Az Európai Parlament tagjainak választásán

  • dönt a listák és az azokon szereplő jelöltek nyilvántartásba vételéről, illetve visszautasításáról,
  • kisorsolja a listák sorszámát,
  • jóváhagyja az Európai Parlament tagjai választása szavazólapjának adattartalmát,
  • felügyeli a levélben leadott szavazatok megszámlálását,
  • felügyeli a külképviseleteken leadott szavazatok megszámlálását,
  • megállapítja a választás eredményét, ezen belül 

  ◦ megállapítja, hogy mely jelölő szervezetek listái érték el a törvényben meghatározott mértékű %-os szavazathatárt,

  ◦ megállapítja, hogy a listák jelöltjei közül kik szereztek mandátumot,

  • kiadja a mandátumot szerzett képviselőknek a megbízólevelet,
  • közleményt tesz közzé a választás eredményéről.

   

  A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán

  • dönt minden olyan kifogásról, amely nem tartozik a helyi választási bizottság és a területi választási bizottság hatáskörébe és az elkövetés helye nem határozható meg,
  • dönt a területi választási bizottság döntése elleni fellebbezésről.

   

  A nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán

  • kitűzi a nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választását,
  • dönt az országos nemzetiségi önkormányzati választáson állított listák és az azon szereplő jelöltek nyilvántartásba vételéről illetve visszautasításáról,
  • kisorsolja az országos listák sorszámait,
  • jóváhagyja az országos nemzetiségi önkormányzati választások szavazólapjainak adattartalmát,
  • dönt minden olyan kifogásról, amely kifejezetten az országos nemzetiségi önkormányzati választáshoz kapcsolódik,
  • megállapítja az országos nemzetiségi önkormányzati választások eredményeit, ezen belül

  ◦ megállapítja, hogy mely jelölő szervezetek listái érték el a törvényben meghatározott mértékű %-os szavazathatárt,

  ◦ megállapítja, hogy az országos listák jelöltjei közül kik szereztek mandátumot,

  • kiadja az országos nemzetiségi önkormányzati választáson mandátumot szerzett képviselők megbízólevelét,
  • kitűzi az időközi országos nemzetiségi önkormányzati választást.

   

  Az országos népszavazáson

  • dönt a népszavazásra feltenni kívánt kérdés hitelesítéséről,
  • a kérdés hitelesítéséről vagy annak megtagadásáról szóló határozatát közzéteszi a választások hivatalos oldalán;
  • a kérdés hitelesítéséről szóló határozatát, illetve a hitelesítés megtagadásáról szóló közleményét a Magyar Közlönyben közzéteszi;
  • megállapítja az aláírások ellenőrzésének eredményét,
  • dönt az aláírásgyűjtéssel kapcsolatos kifogásról,
  • jóváhagyja az országos népszavazás szavazólapjainak adattartalmát,
  • felügyeli a levélben leadott szavazatok és külképviseleteken leadott szavazatok megszámlálását,
  • megállapítja a népszavazás eredményét,
  • közleményt tesz közzé a népszavazás eredményéről.

  A nemzetiség Magyarországon honos népcsoporttá nyilvánítása: 
  • dönt a kezdeményezés hitelesítéséről,
  • megállapítja az érvényes aláírások számát,
  • dönt az aláírásgyűjtéssel kapcsolatos kifogásról,kikéri a Magyar Tudományos Akadémia elnökének állásfoglalását a törvényi feltételek fennállásáról.

   

  Európai polgári kezdeményezés

  • dönt a támogató nyilatkozatok gyűjtésével kapcsolatos kifogás elbírálásáról és
  • megállapítja a támogató nyilatkozatok ellenőrzésének eredményét.

Megosztom ismerőseimmel

Megosztás LinkedIn-en
Megosztás E-mail-ben