A honos népcsoporttá nyilvánításra irányuló választópolgári kezdeményezés részletei

A honos népcsoporttá nyilvánításra irányuló kezdeményezés: „A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 148. § (3) bekezdésének értelmében alulírott magyar állampolgárok kijelentjük, hogy a magyarországi szkítakisebbséghez tartozunk, és a kisebbségi törvényben foglalt feltételeknek megfelelünk. Kérjük a tisztelt Országgyűlést, hogy a nemzetiségi törvény alapján a szkíta népcsoportot ismerjék el nemzetiségként, és a hivatkozott törvény 1. számú mellékletében a Magyarországon honos nemzetiségek felsorolását a szkíta nemzetiséggel egészítse ki.”    
A kezdeményezés benyújtásának időpontja: 2023. április 24.
Szervező: Dr. Pócs Alfréd László
   
Az Nemzeti Választási Iroda elnökének határozata az Nsztv. 10. § (1) bekezdése alapján: 2/2023. NSz. határozat
A kezdeményezés ismételt benyújtásának időpontja az Nsztv. 10. § (2) bekezdése alapján: 2023. május 8.
A Nemzeti Választási Bizottság határozata: 55/2023. NVB határozat
A Nemzeti Választási Bizottság határozatának tartalma: Hitelesítő
A határozat közzététele a Magyar Közlönyben: Magyar Közlöny  84. szám, 2023. VI. 8.
A Kúria döntése: Nem volt felülvizsgálati kérelem
A Kúria döntésének tartalma:  
Az Alkotmánybíróság határozata:  
Az Alkotmánybíróság határozatának tartalma:  
Az aláírásgyűjtés időtartama: 2023. június 28. - 2023. október 26.
Az aláírásgyűjtő ívek leadásának időpontja: 2023. október 4.
A Nemzeti Választási Bizottság döntése az aláírásgyűjtő ívek visszaszolgáltatására vonatkozó kötelezettség elmulasztása miatt kiszabott bírságról: 85/2023. NVB határozat
A Kúria döntése: Nem volt bírósági felülvizsgálat iránti kérelem.
A Kúria döntésének tartalma:  
A Nemzeti Választási Bizottság határozata az aláírások ellenőrzésének eredményéről: 83/2023. NVB határozat
Az érvényes aláírások száma: 1371
A Kúria döntése: Nem volt bírósági felülvizsgálat iránti kérelem.
A Kúria döntésének tartalma:  
   
A Magyar Tudományos Akadémia állásfoglalásának tartalma: Az MTA nem támogatta a közösség honos népcsoporttá nyilvánítását.
Az Országgyűlés határozata a honos népcsoporttá nyilvánításra irányuló
kezdeményezésről :
31/2023. (XII. 14.) OGY határozat
Az Országgyűlés határozatának tartalma: Az Országgyűlés a magyarországi szkíta népcsoportot nem nyilvánította Magyarországon honos népcsoporttá.