Döntéshozatal, ülések

A Nemzeti Választási Bizottság döntései előkészítésének rendje

 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 75. § (1) bekezdés c) pontja alapján a Nemzeti Választási Bizottság titkársági feladatait és a hatáskörébe tartozó ügyek döntés-előkészítését a Nemzeti Választási Iroda végzi.

 

A Nemzeti Választási Bizottság döntései előkészítésének rendjét az Ügyrendje tartalmazza, mely az alábbi linken érhető el:

Ügyrend (hatályos)
 

Az NVB Ügyrendje (archív, hatályos 2018. február 18 - 2021. február 17.)
Az NVB ügyrendje (archív, 2014. február 9-től 2018. február 9-ig)
Az NVB ügyrendje (archív, 2013. október 8-tól 2014. február 8-ig)

 

A Nemzeti Választási Bizottság döntéseiben való állampolgári közreműködés (véleményezés) módja (erre szolgáló postai, illetve elektronikus levélcím)

 

A Nemzeti Választási Bizottság döntéshozatalának eljárási szabályai

 

A Nemzeti Választási Bizottság eljárásának részletes szabályait

- az országgyűlési képviselők választásán,

- a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán,

- a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán és

- az Európai Parlament tagjainak választásán

a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény tartalmazza.

 

A Nemzeti Választási Bizottságnak az országos népszavazással és az európai polgári kezdeményezéssel összefüggő eljárási szabályait a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény tartalmazza.

 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény és a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény az alábbi linken érhető el:

 

A Nemzeti Választási Bizottság ülésének helye és ideje, napirendje, az ülések látogathatósága

 

A Nemzeti Választási Bizottság ülésének helyéről, időpontjáról, a tervezett napirendről az ülést megelőzően a választások hivatalos oldalán, a valasztas.hu oldalon Tájékoztató kerül közzétételre.

 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 40. § (1) bekezdése alapján a Nemzeti Választási Bizottság ülése nyilvános. A Nemzeti Választási Bizottság ülésének két formája van, a tagok személyes részvételével biztosított offline ülése, valamint a tagok távollétével elektronikus kommunikációs eszköz igénybevételével megtartott online ülés. A Bizottság ülésén az érintett választópolgárok, a megfigyelők és a sajtó képviselői vehetnek részt a Nemzeti Választási Bizottság székhelyéül szolgáló épületben. 

 

A Nemzeti Választási Bizottság ülésére érkező vendégek beléptetése kizárólag a személyazonosság hitelt érdemlő igazolása (személyi igazolvány, jogosítvány, útlevél, stb.) után lehetséges. Választások idején a vendégek csak a kötelező biztonsági ellenőrzését követően léphetnek be. A vendégeket a Nemzeti Választási Iroda munkatársa vagy a Biztonsági Szolgálat munkatársa kíséri fel a Nemzeti Választási Bizottság ülésének helyt adó helyiségbe.

 

A Nemzeti Választási Bizottság soron következő üléséről szóló Tájékoztató az alábbi linken érhető el:

Ülés

 

A Nemzeti Választási Bizottság minden üléséről jegyzőkönyv készül, amelyek az alábbi linken érhetők el:

Jegyzőkönyvek

 

A Nemzeti Választási Bizottság döntései

 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 44. § (1) bekezdése alapján a Nemzeti Választási Bizottság az ügy érdemében határozatot, az eljárás során felmerült minden egyéb kérdésben jegyzőkönyvbe foglalt döntést hoz. Döntéseit egyszerű szavazattöbbséggel hozza meg, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

 

A Nemzeti Választási Bizottság jegyzőkönyvbe foglalt döntéssel dönt továbbá a Ve. 51. §-a és a 2013. évi CCXXXVIII. törvény 1. § (2) bekezdése szerinti iránymutatás kiadásáról, valamint az országgyűlési képviselők általános választása, az Európai Parlament tagjainak választása és az országos népszavazás jogerős eredményét tartalmazó közlemény elfogadásáról.

 

A Nemzeti Választási Bizottság határozatai az alábbi linken érhetők el:

Határozatok

 

A Nemzeti Választási Bizottság jegyzőkönyvbe foglalt döntései az alábbi linken érhetők el:

Jegyzőkönyvek

 

A Nemzeti Választási Bizottság iránymutatásai az alábbi linken érhetők el:

Iránymutatások

 

A Nemzeti Választási Bizottság közleményei az alábbi linken érhetők el:

Közlemények

Megosztom ismerőseimmel

Megosztás LinkedIn-en
Megosztás E-mail-ben