A honos népcsoporttá nyilvánításra irányuló választópolgári kezdeményezés részletei

A honos népcsoporttá nyilvánításra irányuló kezdeményezés:  „A magyarországi székelyek a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX törvény (a továbbiakban: nemzetiségi törvény) 148. § (3) bekezdésének felhatalmazása alapján bizonyságot kívánnak tenni arról, hogy megfelelnek a nemzetiségi törvényben foglaltaknak. Ezen oknál fogva alulírottak kijelentjük, hogy a székely nemzetiséghez tartozónak valljuk magunkat!” 
A kezdeményezés benyújtásának időpontja: 2017. június 21.
Szervező: Tolnai Attila
   
Az Nemzeti Választási Iroda elnökének határozata az Nsztv. 10. § (1) bekezdése alapján: 14/2017. NSz. számú határozat 
A kezdeményezés ismételt benyújtásának időpontja az Nsztv. 10. § (2) bekezdése alapján: Nem történt ismételt benyújtás.
A Nemzeti Választási Bizottság határozata:  
A Nemzeti Választási Bizottság határozatának tartalma:  
A határozat közzététele a Magyar Közlönyben:  
A Kúria döntése:  
A Kúria döntésének tartalma:  
Az Alkotmánybíróság határozata:  
Az Alkotmánybíróság határozatának tartalma:  
Az aláírásgyűjtés időtartama:  
Az aláírásgyűjtő ívek leadásának időpontja:  
A Nemzeti Választási Bizottság döntése az aláírásgyűjtő ívek visszaszolgáltatására vonatkozó kötelezettség elmulasztása miatt kiszabott bírságról:  
A Kúria döntése:  
A Kúria döntésének tartalma:  
A Nemzeti Választási Bizottság határozata az aláírások ellenőrzésének eredményéről:  
Az érvényes aláírások száma:  
A Kúria döntése:  
A Kúria döntésének tartalma:  
   
A Magyar Tudományos Akadémia állásfoglalásának tartalma:  
Az Országgyűlés határozata a honos népcsoporttá nyilvánításra irányuló
kezdeményezésről:
 
Az Országgyűlés határozatának tartalma: