Gyakran ismétlődő kérdések az időközi önkormányzati választásokról

 • Időközi önkormányzati választást kell kitűzni

  • ha a (helyi önkormányzati vagy nemzetiségi) képviselő-testületet feloszlatták vagy feloszlott (a feloszlatás és feloszlás a polgármester megbízatását is megszünteti),
  • a polgármesteri (főpolgármesteri) mandátum betöltésére, ha
   • a polgármester-választást nem lehetett megtartani, mert nem volt jelölt,
   • a polgármester-választáson a legtöbb szavazatot elért két vagy több jelölt egyenlő számú szavazatot kapott, vagy
   • a polgármester megbízatása megszűnt,
  • a 10 000 vagy ennél kevesebb lakosú településen, ha
   • a képviselő-választáson kevesebb jelölt indult, mint a megválasztható képviselő-testületi tagok száma (ekkor a választás nem tartható meg, az összes helyre időközi választást kell kitűzni),
   • a képviselő-választáson kevesebb képviselőt választottak meg, mint a megválasztható képviselő-testületi tagok száma (ekkor az időközi választást a be nem töltött képviselői helyekre kell kitűzni),
   • a képviselők száma a megválasztható képviselő-testületi tagok számának több mint a fele alá csökkent, és az egyéni listán nincsenek már jelöltek, akik a megüresedett helyeket betöltenék (ekkor az időközi választást a be nem töltött képviselői helyekre kell kitűzni),
  • a 10 000-nél több lakosú településen az egyéni választókerületben, ha
   • az egyéni választókerületi képviselő-választást nem lehetett megtartani, mert nem volt jelölt,
   • az egyéni választókerületi képviselő-választáson a legtöbb szavazatot elért két vagy több jelölt egyenlő számú szavazatot kapott, vagy
   • az egyéni választókerületi képviselő megbízatása megszűnt,
  • ha a települési nemzetiségi önkormányzatban a képviselők száma a képviselő-testület működéséhez szükséges létszám alá csökkent.
  • Az időközi önkormányzati választást az illetékes választási bizottság a mandátum megüresedésétől számított 120 napon belülre, vasárnapra tűzi ki.
  • A választást úgy kell kitűzni, hogy a szavazás napja a kitűzés napját követő 70. és 90. nap közé essen.
  • A választást nem lehet kitűzni az önkormányzati képviselők általános választása évének (pl. 2019) április 1. napja és az önkormányzati képviselők általános választásának napja közé, továbbá munkaszüneti napra, húsvétvasárnapra, pünkösdvasárnapra.
  • Az időközi önkormányzati választáson az a választópolgár vehet részt, aki az adott választókerületben lakóhellyel rendelkezik. A névjegyzékbe vett választópolgárok értesítőt kapnak.
  • Az időközi nemzetiségi választáson való részvétel további feltétele, hogy a választópolgár a választást megelőző 16. nap 16 óráig kérje felvételét az adott nemzetiség névjegyzékébe. Aki korábban már regisztrált, annak nem kell új regisztrációt benyújtania.
  • Az időközi önkormányzati választáson – lakóhelytől függetlenül – az a választójoggal rendelkező jelölt indulhat, aki a szükséges ajánlást összegyűjti.
  • Az időközi nemzetiségi választáson további feltétel, hogy a jelölt szerepeljen az adott nemzetiség névjegyzékében, továbbá nyilatkozzon arról, hogy az adott nemzetiség nyelvét beszéli, kultúráját és hagyományait ismeri, annak képviseletét vállalja, továbbá a nemzetiségi önkormányzati képviselők megelőző két általános választásán, valamint az azokat követő időközi választásokon nem volt más nemzetiség nemzetiségi jelöltje.
  • Külképviseleti szavazásra, levélszavazásra nincs lehetőség. Az időközi helyi önkormányzati választáson átjelentkezésre csak abban az esetben van lehetőség, ha a választópolgár lakóhelye és tartózkodási helye ugyanazon választókerületben van (egyéni választókerületi választás esetén ugyanazon egyéni választókerületben, egyéni listás képviselő-választás vagy polgármester-választás esetén ugyanazon településen). A települési nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választásán átjelentkezésre nincs lehetőség.
  • A mozgásukban korlátozottak – az adott településen belül – mozgóurnát kérhetnek.

Megosztom ismerőseimmel

Megosztás LinkedIn-en
Megosztás E-mail-ben