Tájékoztató a médiaszolgáltatók és a sajtótermékek bejelentési kötelezettségeiről az országgyűlési képviselők általános választása során

1. A Nemzeti Választási Iroda elnöke és a Nemzeti Választási Bizottság elnöke felhívja az országosan elérhető lineáris médiaszolgáltatást nyújtó, közszolgálatinak nem minősülő médiaszolgáltatók figyelmét arra, hogy amennyiben a 2018. április 8-ára kitűzött országgyűlési képviselők választását megelőző kampányidőszakban biztosítani kívánják politikai reklám közzétételének lehetőségét, ezt a szándékukat a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 147/F. §-a alapján, legkésőbb 2018. február 17-én 16.00 óráig kötelesek közölni a Nemzeti Választási Bizottsággal.

A bejelentésnek tartalmaznia kell

  • a politikai reklám közlésére szolgáló országos lineáris médiaszolgáltatásnak vagy médiaszolgáltatásoknak a megjelölését és
  • a politikai reklámok közzétételére szánt időtartamot külön a pártlistát és külön a nemzetiségi listát állító jelölő szervezetek tekintetében, amely összességében nem lehet kevesebb 300 percnél.

A pártlistát állító jelölő szervezetek politikai reklámjainak közzétételére szánt időtartam nem lehet kevesebb 235 percnél, a nemzetiségi listát állító jelölő szervezetek politikai reklámjai közzétételére szánt időtartam pedig 65 percnél.

A bejelentés megtehető személyesen a 1054 Budapest, Alkotmány u. 3. címen, postai úton a 1397 Budapest, Pf.: 547. címen vagy elektronikus úton az nvb@nvi.hu címen.

Abban az esetben, ha a médiaszolgáltató határidőben nem nyilatkozik, politikai reklámot nem tehet közzé.

2. A Nemzeti Választási Iroda és a Nemzeti Választási Bizottság elnöke felhívja továbbá a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény hatálya alá tartozó, politikai hirdetést közölni szándékozó sajtótermékek figyelmét arra, hogy a Ve. 148. § (2) bekezdése alapján 2018. január 18-án 16.00 óráig az Állami Számvevőszékhez kötelesek eljuttatni hirdetési szolgáltatásaik árjegyzékét, amelyet az nyilvántartásba vesz, és honlapján közzétesz. A sajtótermék köteles ugyanezt az árjegyzékét a honlapján közzétenni. Politikai hirdetést kizárólag olyan sajtótermék közölhet, amelynek hirdetési árjegyzékét az Állami Számvevőszék nyilvántartásba vette.

Budapest, 2018. február 6.

Megosztom ismerőseimmel

Megosztás LinkedIn-en
Megosztás E-mail-ben