Tájékoztató a jelölő szervezet képviseletére jogosultakról a választási eljárásban

A jelölő szervezet képviselői

 1. A jelölő szervezet (párt, országos nemzetiségi önkormányzat) képviseletére elsősorban annak törvényes képviselője jogosult, vagyis párt esetén az, aki a civil szervezetek bírósági nyilvántartása szerint a párt képviselője, országos nemzetiségi önkormányzat esetében pedig annak elnöke. E személy(ek) adatait az Nemzeti Választási Iroda (NVI) rögzíti az informatikai rendszerben.
 2. A P1 nyomtatvány 11. pontjában kell feltüntetni annak a személynek az adatait, aki a jelölő szervezet nevében a továbbiakban korlátozásmentesen jogosult jognyilatkozatot tenni, és akit a választási szervek megkereshetnek a jelölő szervezettel kapcsolatos ügyekben. Külön meghatalmazás nem szükséges e személy részére a jelölő szervezet képviseletéhez. E személy adatait az NVI rögzíti az informatikai rendszerben.
 3. A jelölő szervezet 1. és 2. pont szerinti képviselője további személyeknek adhat meghatalmazást a jelölő szervezet képviseletére. A teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazásnak tartalmaznia kell a meghatalmazottak nevét, lakcímét. Ezt a csoportos meghatalmazást a NVI-ben kell leadni, amely a szervezet képviselőinek adatait rögzíti az informatikai rendszerben.
  A képviseleti jog korlátozható területi szinten (országos szintű, egy vagy több megyére, illetve egy vagy több országgyűlési egyéni választókerületre [OEVK] kiterjedő), és megjelölhető, hogy mindenféle jognyilatkozatra kiterjed (ajánlóív igénylése és átvétele, jelölt bejelentése, jogorvoslat benyújtása, delegálás választási bizottságokba), vagy a bizottsági delegálásra nem jogosult a meghatalmazott.
 4. Az informatikai rendszerben rögzített (1-3. pont szerinti) meghatalmazott – teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazásssal – további meghatalmazást adhat (továbbdelegálhatja a képviseleti jogot). Az így kapott meghatalmazást csatolni kell a beadványhoz az illetékes választási irodában.

A jelölő szervezet képviselője aláírásának hitelességét a választási szervek nem ellenőrzik, további okiratok (aláírási címpéldány stb.) becsatolását nem kérhetik.

A jelölő szervezet bejelentése

A jelölő szervezetet a Nemzeti Választási Bizottságnál (NVB) a P1 jelű nyomtatványon kell bejelenteni.

A jelölő szervezetet csak az 1. pont szerinti törvényes képviselő jelentheti be. E személynek (együttes aláírási jog esetén személyeknek) kell tehát saját kezű aláírásával ellátnia a P1 jelű nyomtatványt.

A P1-es nyomtatványt bárki leadhatja az NVI-ben, vagy beküldhető postai úton. Az átadónak nem kell meghatalmazással rendelkeznie, ugyanakkor átvételkor az átadás-átvételi elismervényen – személyazonosságának ellenőrzését követően – fel kell tüntetni az adatait.

Az ajánlóív igénylése

Az ajánlóívet a választás kitűzését követően az A1-es nyomtatványon lehet igényelni az országgyűlési egyéni választókerületi választási irodától (OEVI). Ajánlóívet igényelhet

 • a független jelöltként indulni kívánó választópolgár,
 • a jogerősen nyilvántartásba vett jelölő szervezet 1-4. pont szerinti képviselője. Maga a párt jelöltje is csak akkor igényelheti az ajánlóív kiadását, ha meghatalmazással rendelkezik a párt képviseletére.

Az A1-es nyomtatványt

 • a jelöltként indulni kívánó személynek saját kezűleg kell aláírnia, helyette meghatalmazott nem írhat alá,
 • ha a jelölt párt jelöltjeként indul, az 1-4. pont szerint a párt képviseletére jogosult személynek (közös jelölt esetén valamennyi párt képviselőjének) is aláírásával kell ellátnia a nyomtatványt.

Az A1-es nyomtatványt bárki leadhatja az OEVI-ben, vagy beküldhető postai úton. Az átadónak nem kell meghatalmazással rendelkeznie, ugyanakkor átvételkor az átadás-átvételi elismervényen – személyazonosságának ellenőrzését követően – fel kell tüntetni az adatait.

Az ajánlóív átvétele

Az ajánlóíveket az alábbi személyek számára lehet kiadni:

 • az 1-4. pont szerint a párt képviseletére jogosult személy – közös jelölt esetén valamennyi érintett párt részéről képviseleti jogosultsággal kell rendelkeznie,
 • a párt jelöltjeként indulni szándékozó választópolgár (meghatalmazás nélkül is),
 • a független jelöltként indulni szándékozó választópolgár vagy az általa meghatalmazott személy.

Jelölt bejelentése

Az egyéni választókerületi jelöltet az E1-es nyomtatványon kell bejelenteni, az ajánlóívek leadásával. Az E1-es nyomtatványt

 • a jelöltként indulni kívánó személynek saját kezűleg kell aláírnia, helyette meghatalmazott nem írhat alá,
 • ha a jelölt párt jelöltjeként indul, az 1-4. pont szerint a párt képviseletére jogosult személynek (közös jelölt esetén valamennyi párt képviselőjének) is aláírásával kell ellátnia a nyomtatványt.

Az E1-es nyomtatványt bárki leadhatja az OEVI-ben, vagy beküldhető postai úton. Az átadónak nem kell meghatalmazással rendelkeznie, ugyanakkor átvételkor az átadás-átvételi elismervényen – személyazonosságának ellenőrzését követően – fel kell tüntetni az adatait.

Országos lista bejelentése

Az országos listát az L1-es nyomtatványon kell bejelenteni. Az L1-es nyomtatványt az 1-4. pont szerint a párt képviseletére jogosult személynek (közös lista esetén valamennyi párt képviselőjének) kell aláírnia.

Az L1-es nyomtatványhoz minden jelöltre vonatkozóan mellékelni kell az SZ1-es nyomtatványokat. Az SZ1-es nyomtatványt a jelöltnek saját kezűleg kell aláírnia, helyette meghatalmazott nem írhat alá.

Az L1-es nyomtatványt és az SZ1-es nyomtatványokat bárki leadhatja az NVI-ben, vagy beküldhető postai úton. Az átadónak nem kell meghatalmazással rendelkeznie, ugyanakkor átvételkor az átadás-átvételi elismervényen – személyazonosságának ellenőrzését követően – fel kell tüntetni az adatait.

Tag megbízása a választási bizottságokba, megfigyelő megbízása

Az 1-4. pont szerint a párt képviseletére jogosult személy delegálhat a jelölő szervezet nevében tagot a szavazatszámláló bizottságba, az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottságba (OEVB), az NVB-be, valamint bízhat meg megfigyelőt a levélszavazatok leadása és megszámlálása, illetve a külképviseleti szavazás törvényességének ellenőrzésére.

Jogorvoslati kérelem benyújtása

Az 1-4. pont szerint a párt képviseletére jogosult személy a jelölő szervezet nevében kifogást, fellebbezést vagy bírósági felülvizsgálati kérelmet nyújthat be.

Megosztom ismerőseimmel

Megosztás LinkedIn-en
Megosztás E-mail-ben