A Nemzeti Választási Iroda tájékoztatási, oktatási kötelezettségéről az országos népszavazás során

A Nemzeti Választási Iroda a népszavazási időszakban teljesítendő tájékoztatási és oktatási feladataival kapcsolatban, tekintettel a sajtóban megjelent bírálatra, az alábbi közleményt adja ki.

1. A Nemzeti Választási Iroda törvényen alapuló kötelezettsége, hogy tájékoztatást adjon az országos népszavazással kapcsolatos általános tudnivalókról (pl. a szavazás lehetőségéről, módjáról) minden nagykorú magyar állampolgárnak. Az Iroda e kötelezettsége a magyarországi lakcímmel és az azzal nem rendelkező választópolgárok tekintetében egyaránt fennáll. Az Iroda a szavazással kapcsolatos technikai tájékoztatást többek között értesítők megküldésével, sajtótájékoztatók tartásával, választási információs szolgáltatás működtetésével egyenlő feltételekkel biztosítja minden, az országos népszavazáson választójoggal rendelkező magyar állampolgár számára.

2. A választópolgárok oktatása mellett a Nemzeti Választási Iroda feladata, hogy a választási irodákat, így a külföldön működő, külképviseleti választási irodák tagjait is felkészítse a szavazással kapcsolatos feladataik ellátására, és ennek érdekében biztosítsa azok elméleti és gyakorlati oktatását, többek között előadások tartásával és választási füzetek elkészítésével.

A Nemzeti Választási Iroda elnöke e tájékoztatási és oktatási kötelezettségének tett eleget többek között az ungvári külképviseleti választási irodában, 2016. július 12-én tartott sajtótájékoztatójával, amely mellett az ungvári és beregszászi külképviseleti választási iroda tagjai (21 fő) eskütételére és oktatására is sor került. Hasonló fórumokra kerül sor 2016. július 20-án Kolozsváron és július 21-én Csíkszeredán.

Megosztom ismerőseimmel

Megosztás LinkedIn-en
Megosztás E-mail-ben