A támogató aláírások első körös ellenőrzéséről

A Nemzeti Választási Iroda (NVI) befejezte a Gőgös Zoltán által benyújtott aláírások első körös ellenőrzését. Az aláírásgyűjtő íven a következő kérdés szerepelt: „Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgyűlés alkosson törvényt az állami tulajdonban álló termőföldek értékesítésének a tilalmáról?”

Gőgös Zoltán nyilatkozata szerint 28 250 aláírásgyűjtő ívet adott le az NVI-hez. Az ívek gépi megszámolása, majd kézi ellenőrzése alapján az aláírásgyűjtő ívek végleges száma 27 986. Ebből érvényes aláírásgyűjtő ívek száma 27 198 (97,2%), érvénytelen ívek száma 791 (2,8%). (Összehasonlításul, a Kész Zoltán szervező által június 3-án leadott országos népszavazási kezdeményezés kapcsán az érvénytelen ívek aránya 2,5%.) A legtöbb ív azért lett érvénytelen, mert az aláírást gyűjtő polgár valamelyik adata hiányzott (232), vagy az adatai hibásan lettek feltüntetve (520). Volt több olyan ív is, amely másik népszavazási kezdeményezéshez tartozott (39).

Az érvényes aláírások száma 180 650, az érvénytelen aláírásoké 45 130. Az érvénytelen aláírások két kategóriába sorolhatók; a többes aláírások száma 18 174 (ez 8,0% az összes ellenőrzött aláíráshoz képest), a hibás aláírások száma 26 956 (ez 11,9% az összes ellenőrzött aláíráshoz képest). (Összehasonlításul, a Kész Zoltán szervező által június 3-án leadott országos népszavazási kezdeményezés kapcsán a többes aláírások aránya 3,7%, míg a nem elfogadható aláírások aránya 12,0% volt az összes ellenőrzött aláíráshoz képest.) Az érvényes íveken szereplő nem többes aláírások száma 207 606.

A többes aláírások jellemzően 2 támogató aláírást jelentenek, de volt olyan választópolgár, aki 12-szer írta alá a kezdeményezést. (Ebben az esetben 1 érvényes, 11 érvénytelen.)

A nem elfogadható, hibás aláírások száma az alábbiak szerint oszlik meg:

1.     a választópolgár valamely adata (név, anyja neve, személyi azonosító, aláírás) hiányzott: 4340

2.     a választópolgár aláírása nyilvánvalóan fénymásolat volt: 1

3.     az aláírás egyértelműen nem arra a támogató választópolgárra vonatkozott, akinek az adatai az ív ellenőrzött sorában szerepelt: 106

4.     a választópolgár adatai az ívnek nem azon az oldalán szerepelt, amelyen a kérdés található: 1

5.     az azonosítás eredménytelen a személyes adatok teljes vagy jelentős eltérése miatt: 20 678

6.     a polgárnak nem volt választójoga: 1830

Az egy érvényes íven szereplő aláírások átlaga: 8,3. (Kész Zoltán kezdeményezésénél szintén 8,3.) (Egy aláírásgyűjtő íven maximum 9 támogató aláírás szerepelhet.)

A benyújtott aláírások első körös ellenőrzését követően az NVI még egyszer meg fogja megvizsgálni, hogy az egyes ívek illetve az aláírások minősítése megfelelő és egységes volt-e, s így alakul majd ki az érvényes támogató aláírások végleges száma. Ezt követően az NVI a végleges számokat a Nemzeti Választási Bizottság elé terjeszti, aki határozatban állapítja meg az ellenőrzés végeredményét; a döntés ellen a Kúriához lehet fordulni jogorvoslatért.

Megosztom ismerőseimmel

Megosztás LinkedIn-en
Megosztás E-mail-ben