NVB-ülés, 2018. augusztus 14.

helyszín: A NEMZETI VÁLASZTÁSI IRODA SZÉKHÁZA (1054 BUDAPEST, ALKOTMÁNY U. 3.)

Napirend:

  1. A Nemzeti Választási Bizottság elnöke lemondásának tudomásul vétele és új elnök megválasztása
  2. Országos népszavazási kezdeményezések elbírálása

1.

 

Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgyűlés törvényben írja elő, hogy költségvetési szerv és köztulajdonban álló gazdasági társaság reklám- és egyéb fizetett kommunikációs tevékenysége kizárólag a címzettek számára a jogaik gyakorlásához és kötelezettségeik teljesítéséhez más módon nem biztosítható tájékoztatásra irányulhat?

2.

Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgyűlés 2019. január 1-jétől tiltsa meg azt, hogy a Kormány és az irányítása alatt álló szervek fizetett hirdetéseket tegyenek közzé?

3.

Akarja-e Ön, hogy az Országgyűlés törvényben tiltsa meg a fizetett kormányzati hirdetéseket?

4.

Egyetért-e Ön azzal, hogy Magyarországon a kormányhivataloknak 2019. szeptember 1-jétől foglalkoztatási jogviszonyt kell létesíteni azokkal a személyekkel, akik ápolási díjra jogosultak?

5.

Egyetért-e Ön azzal, hogy Magyarországon 2019. szeptember 1-jétől kezdve a pedagógusok neveléssel-oktatással lekötött munkaideje heti 22 óránál több ne lehessen?

6.

Egyetért-e Ön azzal, hogy Magyarországon 2019. szeptember 1-jétől kezdve a kötelező és választható tanítási órák száma egy tanítási napon nem haladhatja meg a hat tanítási órát a középfokú iskolákban?

7.

Egyetért-e Ön azzal, hogy Magyarországon 2019. szeptember 1-jétől kezdve a kötelező és választható tanítási órák száma egy tanítási napon nem haladhatja meg az öt tanítási órát az általános iskolák felső tagozatán?

8.

Egyetért-e Ön azzal, hogy Magyarországon 2019. szeptember 1-jétől kezdve a kötelező és választható tanítási órák száma egy tanítási napon nem haladhatja meg a négy tanítási órát az általános iskolák alsó tagozatán?

9.

Egyetért-e Ön azzal, hogy Magyarországon 2019. szeptember 1-jétől kezdve a nem egyházi fenntartású oktatási intézményekben ne legyen kötelező tantárgy sem a hittan, sem az erkölcstan?

10.

Egyetért-e Ön azzal, hogy Magyarországon magánszemély kötelezettek esetében a lakóingatlanok végrehajtási eljárás keretében történő kiürítésére nem kerülhet sor október 1. és április 1. közötti időszakban?

11.

Egyetért-e Ön azzal, hogy a Kormány és az irányítása alatt álló szervek csak olyan fizetett hirdetéseket tehessenek közzé, amelyek a polgárok széles körét számukra a jogaik gyakorlásához nélkülözhetetlen tényekről tájékoztatják?

12.

Egyetért Ön azzal, hogy a pártok ne kapjanak állami támogatást az országgyűlési képviselők választásán kampánytevékenységre?

13.

Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgyűlés határozattal kötelezze a Kormányt arra, hogy kérelmezze az Európai Unió Tanácsánál és a Bizottságánál az Európai Ügyészségről szóló megerősített együttműködésben való részvételét?

14.

Egyetért e Ön azzal, hogy az Országgyűlés úgy módosítsa a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvényt, hogy választási kampányidőszakban sajtótermékben kormányzati hirdetés ne jelenhessen meg?

15.

Egyetért e Ön azzal, hogy az Országgyűlés úgy módosítsa a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvényt, hogy választási kampányidőszakban műsorszámban kormányzati hirdetés ne jelenhessen meg?

16.

Egyetért e Ön azzal, hogy az Országgyűlés úgy módosítsa a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvényt, hogy választási kampányidőszakban sajtótermékben önkormányzati hirdetés ne jelenhessen meg?

17.

Egyetért e Ön azzal, hogy az Országgyűlés úgy módosítsa a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvényt, hogy választási kampányidőszakban műsorszámban önkormányzati hirdetés ne jelenhessen meg?

18.

Egyetért e Ön azzal, hogy az Országgyűlés úgy módosítsa a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvényt, hogy választási kampányidőszakban sajtótermékben köztulajdonban álló gazdasági társaság hirdetése ne jelenhessen meg?

19.

Egyetért e Ön azzal, hogy az Országgyűlés úgy módosítsa a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvényt, hogy választási kampányidőszakban műsorszámban köztulajdonban álló gazdasági társaság hirdetése ne jelenhessen meg?

20.

Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgyűlés alkosson törvényt arról, hogy a sajtótermékben megjelenő, közpénzből finanszírozott hirdetések a médiaszolgáltatók között az éves átlagos olvasottsági adatok alapján arányosan kerüljenek elosztásra?

21.

Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgyűlés alkosson törvényt arról, hogy a műsorszámban megjelenő, közpénzből finanszírozott hirdetések a médiaszolgáltatók között az éves átlagos nézettségi adatok alapján arányosan kerüljenek elosztásra?

22.

Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgyűlés alkosson törvényt arról, hogy a műsorszámban megjelenő, közpénzből finanszírozott hirdetések a médiaszolgáltatók között az éves átlagos hallgatottsági adatok alapján arányosan kerüljenek elosztásra?

 

A Nemzeti Választási Bizottság ülése nyilvános.

Megosztom ismerőseimmel

Megosztás LinkedIn-en
Megosztás E-mail-ben