NVB ülés, 2023. május 9.

helyszín: A NEMZETI VÁLASZTÁSI IRODA SZÉKHÁZA (1054 BUDAPEST, ALKOTMÁNY U. 3.)

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Dr. Sasvári Róbert, a Nemzeti Választási Bizottság elnöke összehívta a testület soron következő ülését.

Tervezett napirend:

  1. Országos népszavazási kezdeményezések elbírálása

Országos népszavazásra javasolt kérdés

Szervező

1.

„Egyetért-e Ön azzal, hogy köznevelési intézményben 5. évfolyamtól tantárgyat csak az adott tantárgynak megfelelő szakos tanár taníthasson?”

Totyik Tamás László

(magánszemély)

2.

„Egyetért Ön azzal, hogy a tanuló a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 6. mellékletben meghatározott testneveléssel együtt számított heti óraszáma három órával csökkenjen?” 

Totyik Tamás László

(magánszemély)

3.

„Egyetért-e Ön azzal, hogy a helyi tanterv a tanórai foglalkozások időkerete harminc százalékának felhasználásáról rendelkezhessen?”    

Totyik Tamás László

(magánszemély)

4.

„Egyetért-e Ön azzal, hogy állami fenntartású általános iskolát csak a felvételi körzet szerinti településen megtartott helyi népszavazás támogató döntése esetén lehessen megszüntetni?”

Gosztonyi Gábor (magánszemély)

5.

„Egyetért-e Ön azzal, hogy köznevelési intézményben tanórai foglalkozást csak pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges szakképzettséggel rendelkező személy tarthasson?”

Gosztonyi Gábor (magánszemély)