NVB ülés, 2023. február 7.

helyszín: A NEMZETI VÁLASZTÁSI IRODA SZÉKHÁZA (1054 BUDAPEST, ALKOTMÁNY U. 3.)

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Dr. Sasvári Róbert, a Nemzeti Választási Bizottság elnöke összehívta a testület soron következő ülését.

Tervezett napirend:  

I.                   Országos népszavazási kezdeményezések elbírálása

 

Országos népszavazásra javasolt kérdés

Szervező

1.

„Egyetért-e Ön azzal, hogy a magántulajdon tiszteletben tartása mellett az anyag hulladékká válását követően is az anyag tulajdonosának a tulajdonában maradjon, mindaddig, amíg Ő úgy nem dönt, hogy piaci alapon működő vállalkozásnak értékesíti az értékkel bíró hulladékát?” 

dr. Jakab Alexandra Renáta

(magánszemély)

2.

„Egyetért-e Ön azzal, hogy a hulladékok felvásárlására és értékesítésére vonatkozó jogszabályok ne módosuljanak akként, hogy az értékkel bíró hulladékok a hulladékkoncessziós feladatellátás körébe tartozzanak?"

dr. Jakab Alexandra Renáta

(magánszemély)

3.


„Egyetért-e Ön azzal, hogy az értékkel bíró hulladékok ez e tevékenységet végző vállalkozásoknak történő leadására és felvásárlására a továbbiakban is a koncesszió keretein kívül, a mindenkori piaci árak és a magántulajdon tiszteletben tartása mellett legyen a Ht. (Hulladéktv.) szerinti jogszabály által biztosított lehetőség?”

dr. Jakab Alexandra Renáta

(magánszemély

4.

 


„Egyetért-e Ön azzal, hogy a jövőben sem lehet az értékkel bíró hulladékot a magántulajdon és a piaci árak figyelmen kívül hagyásával a hulladékkoncesszión keresztül értékesíteni?"

dr. Jakab Alexandra Renáta

(magánszemély

5.


„Egyetért-e Ön azzal, hogy az anyag tulajdonosa számára biztosítani kell jogot arra, hogy a tulajdonát képező anyag hulladékká válását követően az értékkel bíró hulladékát piaci alapon működő vállalkozásnak adhassa el?”

dr. Jakab Alexandra Renáta

(magánszemély

6.


Egyetért-e Ön azzal, hogy az értékkel bíró hulladék leadására és felvásárlására továbbra is a magántulajdon és a piaci árak tiszteletben tartása mellett, a koncesszió keretein kívül legyen lehetőség?"

dr. Jakab Alexandra Renáta

(magánszemély