Tájékoztató a nemzetiségi választópolgárok adatainak igényléséről, kiadásáról, felhasználásáról és megsemmisítéséről általános nemzetiségi választás esetén

A nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választásán a nemzetiségi szervezetek jogosultak megkapni a névjegyzékben az adott nemzetiség választópolgáraként szereplő, ajánlásra és szavazásra jogosult választópolgárok nevét, lakcímét, életkorát és nemét.

Általános nemzetiségi választás típusa

Igényelni kell?

Az adatkiadás időpontja:

Az adatok köre:

Az adat felhasználása:

Települési nemzetiségi választás

Nem

Az ajánlóívek kiadásával egyidejűleg.

Teljes, a nemzetiségi jelölt ajánlására jogosult összes nemzetiségi választópolgár adata.

Ajánlásgyűjtés.

Igen

A szavazást megelőző 38. napon.

Nem tartalmazza az adatai kiadását megtiltók adatait.

Közvetlen politikai kampány.

Igen

A szavazást megelőző 13. napon.

Nem tartalmazza az adatai kiadását megtiltók adatait.

Közvetlen politikai kampány.

Területi nemzetiségi választás

Nem

Az ajánlóívek kiadásával egyidejűleg.

Teljes, a nemzetiségi jelölt ajánlására jogosult összes nemzetiségi választópolgár adata.

Ajánlásgyűjtés.

Igen

A szavazást megelőző 38. napon.

Nem tartalmazza az adatai kiadását megtiltók adatait.

Közvetlen politikai kampány.

Igen

A szavazást megelőző 13. napon.

Nem tartalmazza az adatai kiadását megtiltók adatait.

Közvetlen politikai kampány.

Országos nemzetiségi választás

Nem

Az ajánlóívek kiadásával egyidejűleg.

Teljes, a nemzetiségi jelölt ajánlására jogosult összes nemzetiségi választópolgár adata.

Ajánlásgyűjtés.

Igen

A szavazást megelőző 38. napon.

Nem tartalmazza az adatai kiadását megtiltók adatait.

Közvetlen politikai kampány.

Igen

A szavazást megelőző 13. napon.

Nem tartalmazza az adatai kiadását megtiltók adatait.

Közvetlen politikai kampány.

 

Valamennyi adatszolgáltatás ingyenes.

Az illetékes választási iroda – az ajánlóív átadásával egyidejűleg – ingyenesen átadja a jelölő szervezet számára a jelölt ajánlására jogosult választópolgárok nevét és lakcímét. Az adatbázis teljes, mivel a Ve. 89. § (1) bekezdése szerinti adatkiadás megtiltása erre az adatszolgáltatásra nem terjed ki. Éppen ezért ezek az adatok kizárólag az ajánlások gyűjtésére használhatók fel, egyéb célú felhasználásuk, másolásuk, harmadik személy részére történő átadásuk szigorúan tilos.

A jelölő szervezet a névjegyzéki adatokhoz – ingyenesen – további két alkalommal, a szavazást megelőző 38. és 13. napon juthat hozzá, írásos megkeresése alapján. Ezek az adatok már nem tartalmazzák az adatai kiadását megtiltó választópolgárok nevét és lakcímét, továbbá kizárólag közvetlen politikai kampány céljára használhatók fel.

Az adatszolgáltatás igénylésére (közvetlen politikai kampányhoz) és átvételére a nemzetiségi szervezetnek

  • a civil szervezetek közhiteles bírósági nyilvántartásában szereplő törvényes képviselője,
  • a törvényes képviselő által a szervezet bejelentésre szolgáló – a 2024-es választások alkalmával a P5 jelű – formanyomtatványon meghatalmazott személy, illetve
  • ezen személyek által teljes bizonyító erejű magánokiratban vagy közokiratban meghatalmazott személy(ek) jogosult.

Az igénylésben az alábbi adatokat kell feltüntetni:

  • az igénylő nemzetiségi szervezet bírósági nyilvántartásban szereplő neve,
  • az igénylés jogcíme, azaz a Ve. 317. § (4) bekezdés b) pontjára kell hivatkozni vagy arra, hogy az adatigénylés a névjegyzéki adatok közvetlen politikai kampány céljára való felhasználása érdekében történik,
  • dátum, az igénylő neve és aláírása.

Igénylés helye

Választás típusa

Illetékes választási szerv

települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választása

Helyi Választási Iroda

területi nemzetiségi önkormányzati képviselők választása

Területi Választási Iroda/Fővárosi Választási Iroda

országos nemzetiségi önkormányzati képviselők választása

Nemzeti Választási Iroda

Az igénylés benyújtása 

  • elektronikus úton,
  • személyesen, vagy
  • postai úton lehetséges.

Az igénylés postai úton való megküldése esetében annak teljesítésére csak akkor van mód, ha az a szavazást megelőző 38., illetve 13. napon megérkezik az illetékes választási irodához.

Az adatszolgáltatások adatait – teljesítésük időpontjától függetlenül – a nemzetiségi szervezeteknek legkésőbb a szavazás napján 16:00 óráig meg kell semmisíteniük, és az erről készült jegyzőkönyvet három napon belül át kell adniuk az adatszolgáltatást teljesítő választási irodának.

Az adatok jogosulatlan felhasználása, illetve azok megsemmisítésére, valamint a megsemmisítésről készült jegyzőkönyv megküldésére vonatkozó kötelezettség megszegése esetén - az erre irányuló kifogás alapján - bírság kiszabásának van helye! 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) a választásokkal kapcsolatos adatkezelésről ajánlást tett közzé, amelynek figyelembe vételéve minden érintett számára indokolt. A NAIH ajánlásai az alábbi linken tekinthetők meg: https://www.naih.hu/adatvedelmi-ajanlasok  

Megosztom ismerőseimmel

Megosztás LinkedIn-en
Megosztás E-mail-ben