Nemzetiségi megfigyelő megbízása

A nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán az a jelölő szervezet, amelynek települési nemzetiségi önkormányzati választására az adott településen sor kerül, a szavazóhelyiségbe egy megfigyelőt jogosult megbízni.

Megfigyelő csak az a választópolgár lehet, aki a központi névjegyzékben az adott nemzetiség választópolgáraként szerepel.

Nem lehet nemzetiségi megfigyelő:

a.     a köztársasági elnök,

b.     a háznagy,

c.      képviselő,

d.     alpolgármester,

e.      jegyző,

f.    a Magyar Honvédséggel szolgálati jogviszonyban álló hivatásos és szerződéses katona, honvéd tisztjelölt, honvéd altiszt-jelölt, és a tényleges szolgálatot ellátó önkéntes tartalékos katona,

g.     jelölt,

h.     választási bizottság tagja és

i.      választási iroda tagja.

 

A közös jelöltet állító nemzetiségi jelölő szervezetek együttesen jogosultak egy megfigyelő megbízására.

A megfigyelőt legkésőbb a szavazás napját megelőző kilencedik napon 16.00 óráig lehet bejelenteni a helyi választási iroda vezetőjénél.

A bejelentésnek tartalmaznia kell

  • a megbízó nemzetiségi jelölő szervezet nevét,
  • a megfigyelő nevét és személyi azonosítóját, valamint
  • annak a szavazóhelyiségnek a megjelölését, ahová a megbízás szól.

A megfigyelő választójogát a helyi választási iroda ellenőrzi.

A megfigyelő bejelentésére a jogerősen nyilvántartásba vett jelölő szervezet képviselője jogosult.

A megfigyelő bejelentésére szolgáló dokumentumot papír alapon és eredetben vagy elektronikus aláírással hitelesítve e-mailben vagy e-papíron kell eljuttatni a helyi választási iroda vezetőjéhez.

A dokumentumokat bárki, meghatalmazás nélkül leadhatja az illetékes helyi választási irodában.

A nemzetiségi megfigyelő jelen lehet a szavazatszámláló bizottság munkájánál, ennek keretében:

  • figyelemmel kísérheti a szavazatszámláló bizottság munkáját,
  • a szavazást, illetve a szavazatszámláló bizottság munkáját tevőlegesen vagy ráutaló magatartással nem befolyásolhatja, és nem zavarhatja,
  • a szavazás befejezéséről kiállított jegyzőkönyvben rögzítheti észrevételeit,
  • kifogást nyújthat be,
  • a szavazás lezárását követően a lezárt urnát aláírhatja,
  • a szavazóhelyiségben köteles regisztrációs kártyát viselni.

A megfigyelő megbízásával és tevékenységével kapcsolatos költségek a megbízó nemzetiségi jelölő szervezetet terhelik.

Megosztom ismerőseimmel

Megosztás LinkedIn-en
Megosztás E-mail-ben