Jelölő szervezet bejelentése a nemzetiségi önkormányzati választáson

A nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választását a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) legkésőbb a szavazás napja előtti hatvankilencedik napon, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásának napjára tűzi ki. 

A nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választásán jelölő szervezetként a választás kitűzésekor a civil szervezetek bírósági nyilvántartásában jogerősen szereplő nemzetiségi szervezet vehető nyilvántartásba.

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Nektv.) 2. § 14. pontja határozza meg a nemzetiségi szervezet fogalmat, amely szerint a párt és a szakszervezet kivételével a civil szervezetek bírósági nyilvántartásában szereplő olyan egyesület, amelynek alapszabályában - a nemzetiségi önkormányzati választás évét megelőzően legalább 3 éve - rögzített célja az e törvény szerinti, konkrétan megjelölt nemzetiség képviselete.

Egy nemzetiségi szervezet kizárólag egy nemzetiséget képviselhet!

A nemzetiségi szervezet jelölő szervezetként történő bejelentésére a jogszabályban meghatározott – a jogszabályban meghatározott, később elérhető P4 jelű – formanyomtatvány áll rendelkezésre. A nemzetiségi szervezetet a civil szervezetek bírósági nyilvántartásába jogerősen bejegyzett képviseletre jogosult személy jelentheti be a Nemzeti Választási Bizottságnál vagy valamelyik területi választási bizottságnál. A választási szervek elérhetősége itt találhatók.

A közös jelöltet, illetve listát állítani szándékozó nemzetiségi szervezeteknek külön-külön kell jelölő szervezetként bejelentkezniük a nyilvántartásba vételre illetékes választási bizottságnál.

 • A jelölő szervezetet bármelyik területi választási bizottságnál (TVB) vagy a Nemzeti Választási Bizottságnál (NVB) kell bejelenteni. A bejelentés a formanyomtatványnak – a jogszabályban meghatározott, később elérhető P4 jelű – valamelyik megyeszékhelyen működő területi választási irodánál vagy az NVB mellett működő Nemzeti Választási Irodánál való átadását jelenti.  A bejelentett szervezet létezését és adatainak hitelességét a civil szervezetek bírósági nyilvántartásában a Területi Választási Iroda (a fővárosban az FVI) és a Nemzeti Választási Iroda ellenőrzi.

  A jelölő szervezetek nyilvántartásba vételére a területi választási bizottságok és a Nemzeti Választási Bizottság jogosult. A TVB-k (a fővárosban az FVB), egyezően az NVB-vel országos illetékességgel veszik nyilvántartásba a jogszabályi kritériumokat teljesítő szervezeteket.

  Az eljáró választási bizottság a civil szervezetek bírósági nyilvántartásában ellenőrzi, hogy a nemzetiségi szervezet megfelel-e a Nektv. 2. § 14. pontjában foglalt rendelkezésnek, vagyis, hogy a nemzetiségi választás évét megelőzően 3 éve alapszabályában rögzített célja-e a nemzetiség képviselete.

  Amennyiben a szervezet bejelentése minden jogszabályi feltételnek megfelel, a területi választási bizottság (a fővárosban az FVB) vagy a Nemzeti Választási Bizottság – amelynél a jelölő szervezetet bejelentették – legkésőbb a bejelentését követő negyedik napon nyilvántartásba veszi.

  A bejelentett és a nyilvántartásba vett jelölő szervezetek, jelöltek és listák közhiteles, elektronikus nyilvántartását a Nemzeti Választási Iroda és a nyilvántartásba vevő választási bizottság mellett működő választási iroda vezeti. A jelöltek, jelölő szervezetek adatait a Nemzeti Választási Iroda a központi névjegyzékből, a személyiadat- és lakcímnyilvántartásból, valamint a civil szervezetek bírósági nyilvántartásából veszi át. Ha a jelölő szervezetként nyilvántartásba vett pártot törlik a civil szervezetek bírósági nyilvántartásából, a jelölő szervezet a jelölő szervezetek nyilvántartásából is törlésre kerül.

 • A nemzetiségi jelölő szervezet kérheti, hogy a szavazólap a hivatalos nevét és a rövidített nevét a nemzetiség nyelvén is tartalmazza. Ebben az esetben a szervezet bejelentésekor a formanyomtatványhoz csatolni szükséges a jelölő szervezet nemzetiségi nevét és a rövid nevét tartalmazó fájlt is.

 • A nemzetiségi szervezet a bejelentés alkalmával a jelölőszervezet bejelentésére szolgáló formanyomtatványhoz csatolhatja az emblémáját (jelképét) is. Az embléma (jelkép) szintén csak akkor lesz megjeleníthető a szavazólapon, ha azt a jelölő szervezet a bejelentéskor formanyomtatványon kéri. Az emblémával kapcsolatban fontos figyelemmel lenni arra, hogy Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 5. §-ának (1) bekezdése szerint jelölő szervezet jelképeként vagy annak részeként Magyarország címere és annak elkülöníthető részei, a címerpajzs és a Szent Korona nem használható. Emellett az egyes települések címerének, jelképének használata során be kell tartani a vonatkozó önkormányzati rendelet előírásait is. 

 • A jelölő szervezet bejelentésére szolgáló formanyomtatványban fel kell tüntetni a jelölő szervezet hivatalos nevét, amelynek minden esetben meg kell egyeznie a nemzetiségi szervezet civil szervezetek bírósági nyilvántartásában jogerősen szereplő nevével. A civil szervezetek elektronikus névjegyzéke itt érhető el.

  A jelölőszervezet bejelentésére szolgáló formanyomtatványon lehetőség van rögzíteni a nemzetiségi szervezet internetre, illetve szavazólapra kerülő rövidített nevét is, amely elsődlegesen a civil szervezetek nyilvántartásában szereplő rövidített név, ennek hiányában a bejelentésekor megjelölt egyéb rövidített név, amely azonban nem lehet azonos más szervezetnek a civil szervezetek bírósági nyilvántartásába vagy a jelölő szervezetek, jelöltek és listák nyilvántartásába már bejegyzett nevével vagy rövidített nevével. A bírósági nyilvántartásba bejegyzett rövidített név hiányában a bejelentéskor olyan rövidített név adható meg, amely nyelvtani kapcsolatban áll a nemzetiségi szervezet hivatalos nevével (pl. rövidítése, vagy abból képzett mozaikszó), vagy logikai kapcsolatot mutat a nemzetiségi szervezet tevékenységével.

  A rövidített név a szavazólapon csak akkor lesz feltüntetendő, ha azt a jelölő szervezet a bejelentéskor a – a jogszabályban meghatározott, később elérhető P4 jelű  formanyomtatványon kéri.

  A jelölő szervezet nevét valamennyi ajánlóíven és szavazólapon ugyanazon formában kell feltüntetni, függetlenül a jelölő szervezet nevének megváltozásától. Ez a szabály azt jelenti, hogy abban az esetben, ha a jelölő szervezet neve pl. az ajánlásgyűjtés megkezdését követően módosul, az ívek első alkalommal való kiadását követően igényelt ajánlóíveken és a szavazólapon sem fog megjelenni a megváltozott neve.

  A szervezetek közötti esélyegyenlőséget biztosító szabály, hogy a szavazólapon egységesen, minden jelölő szervezet neve nagybetűvel, azonos betűtípussal és betűméretben kerül feltüntetésre.

Megosztom ismerőseimmel

Megosztás LinkedIn-en
Megosztás E-mail-ben