Mozgóurna iránti kérelem benyújtásának szabályai az időközi helyi és nemzetiségi választásokra

Aki egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt nem tud elmenni a szavazóhelyiségbe, hogy ott adja le a szavazatát, mozgóurnát kérhet.

Mit kell tennie

A mozgóurna igényléséhez kérelmet kell benyújtani.

A kérelem elektronikus és postai úton (illetve személyesen) is benyújtható.

 

1. Elektronikus úton

A kérelem elektronikus úton – elektronikus azonosítással vagy elektronikus azonosítás nélkül – ide kattintva nyújtható be.

 

2. Postai úton

A kérelem postai úton történő benyújtásához szükséges nyomtatvány (pdf formátumban) innen tölthető le.

 

Figyelem! A kérelmet a lakcímkártyán feltüntetett adatokkal megegyezően kell kitölteni, ha ez a feltétel nem teljesül, a helyi választási iroda a kérelmet elutasítja.

 

A kérelemnek tartalmaznia kell a mozgóurna-igénylés okát. Meg kell adnia a választás időpontját és azt a települést, ahol a választást lebonyolítják. Ha a mozgóurnát nem a lakcímére kéri, akkor a pontos címet is meg kell adni, ahova a mozgóurna kivitelét kéri.

 

A kérelem benyújtása során lehetőség van megadni egy olyan értesítési címet, ahova a helyi választási iroda megküldi a kérelem elfogadásáról szóló értesítést vagy az annak elutasításáról szóló határozatot.

 

A szavazás napján a szavazatszámláló bizottság két tagja felkeresi a kérelmezőt a lakóhelyén vagy a kérelemben megadott más címen (pl. kórházban), annak érdekében, hogy szavazatát a mozgóurnába dobja be.

 

Figyelem! Aki mozgóurnát kért, a szavazókörben „hagyományos módon”, azaz személyesen nem szavazhat.

 

Határidők

A mozgóurna iránti kérelem a szavazást megelőző 66. naptól kezdve nyújtható be. A kérelem levélben történő benyújtása esetén a kérelem benyújtására meghatározott határidőben be kell érkeznie a választási irodába.

1. Határidők ONLINE igénylés esetén

- ügyfélkapus azonosítás nélkül: a szavazást megelőző 4. napon (szerdán) 16.00 óráig nyújtható be.

- ügyfélkapus azonosítással: a szavazás napján 12.00 óráig nyújtható be.

2. Határidő SZEMÉLYES igénylés esetén

A kérelem legkésőbb a szavazást megelőző második napon (pénteken) 10.00 óráig nyújtható be.

 

3. Határidő POSTAI igénylés esetén

A mozgóurna kérelemnek a szavazást megelőző negyedik napon (szerdán) 16.00 óráig kell megérkeznie a helyi választási irodához.

 

4. Határidők MEGHATALMAZOTT útján vagy KÉZBESÍTŐVEL (hozzátartozó vagy egyéb személy) történő igénylés esetén

- a szavazást megelőző második napon (pénteken) 10.00 óráig a helyi választási irodához vagy

- a szavazás napján 12.00 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz nyújtható be.

A mozgóurna iránti kérelem visszavonása:

A mozgóurna iránti kérelem visszavonható legkésőbb a szavazást megelőző második napon (péntek) 10.00 óráig.

Benyújtandó dokumentumok

A kérelmen kívül nincs szükség egyéb dokumentum benyújtására.

Fizetési kötelezettség

A kérelem benyújtása fizetési kötelezettséggel nem jár.

Eljáró szerv

A lakcím szerinti helyi választási iroda.

A helyi választási irodák elérhetőségi adatai, amennyiben a kérelem nyomtatvány benyújtása postai úton vagy személyesen történik:

https://www.valasztas.hu/elerhetosegek

Felettes szerv/jogorvoslat

A mozgóurna iránti kérelmet elbíráló döntés ellen fellebbezés nyújtható be.

A fellebbezés legkésőbb az arról szóló értesítés kézhezvételét, illetve elektronikus úton vagy telefaxon közölt értesítés esetén az értesítés megküldését követő harmadik napon, de nem később, mint a szavazást megelőző második napon 10.00 óráig nyújtható be.

A fellebbezést a megtámadott határozatot hozó helyi választási iroda vezetőjéhez kell írásban benyújtani.

A helyi választási iroda vezetője a fellebbezésről legkésőbb a beérkezését követő napon dönt.

o   Ha a helyi választási iroda vezetője a kérelmező fellebbezésének helyt ad, akkor biztosított a mozgóurnával történő szavazás lehetősége.

o  Ha a helyi választási iroda vezetője a kérelmező fellebbezésének nem ad helyt, akkor a fellebbezést felterjeszti a törvényszékhez, amely a fellebbezésről annak beérkezését követő három napon belül, de legkésőbb a szavazást megelőző napon hoz döntést.

 

A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet nem kötelező.

Ha a bíróság a fellebbezést alaposnak tartja, elrendeli a névjegyzék módosítását, ellenkező esetben a fellebbezést elutasítja.

 

Egyéb információk

Mozgóurnát akkor lehet kérni, ha a választópolgár a szavazás napján nem tud megjelenni a szavazóhelyiségben egészségi állapota (pl. kórházban van), fogyatékossága vagy fogva tartása (pl. előzetes letartóztatás, szabadságvesztés) miatt. A törvény kizárólag a fenti esetekben engedi meg a mozgóurna igénybevételét, más indokokra tekintettel (pl. munkahelyi elfoglaltság) nem kérhető mozgóurna.

 

Fogalmak:

magyarországi lakcím: a bejelentett magyarországi lakóhely címe; a sem magyarországi, sem külföldi bejelentett lakóhellyel nem rendelkező személy esetében a bejelentett magyarországi tartózkodási hely címe.

települési szintű lakóhely: olyan lakóhely, amely esetében a polgárok személyi és lakcím adatait tartalmazó nyilvántartás a bejelentett település neve mellett a „lakcím nélküli” bejegyzést tartalmazza.

Az adatkezelési tájékoztatót itt érheti el.

Vonatkozó jogszabály

2013. évi XXXVI. törvény a választási eljárásról

Megosztom ismerőseimmel

Megosztás LinkedIn-en
Megosztás E-mail-ben