Tájékoztató a nemzetiségi választópolgárok adatainak igényléséről, kiadásáról, felhasználásáról és megsemmisítéséről időközi nemzetiségi választás esetén

A nemzetiségi szervezetek időközi nemzetiségi választás esetén is jogosultak megkapni a névjegyzékben az adott nemzetiség választópolgáraként szereplő, ajánlásra és szavazásra jogosult választópolgárok nevét, lakcímét, életkorát és nemét. Azt azonban, hogy az adatkiadás milyen adatokra, illetve hányszor illeti meg a szervezeteket, az időközi választás típusa határozza meg. 

 

Időközi nemzetiségi választás típusa

Igényelni kell?

Az adatkiadás időpontja:

Az adatok köre:

Az adat felhasználása:

Települési nemzetiségi választás

Nem

Az ajánlóívek kiadásával egyidejűleg.

Teljes, a nemzetiségi jelölt ajánlására jogosult összes nemzetiségi választópolgár adata.

Ajánlásgyűjtés.

Igen

A szavazást megelőző 38. napon.

Nem tartalmazza az adatai kiadását megtiltók adatait.

Közvetlen politikai kampány.

Igen

A szavazást megelőző 13. napon.

Nem tartalmazza az adatai kiadását megtiltók adatait.

Közvetlen politikai kampány.

Területi nemzetiségi választás

Igen

A szavazást megelőző 38. napon.

Nem tartalmazza az adatai kiadását megtiltók adatait.

Közvetlen politikai kampány.

Igen

A szavazást megelőző 13. napon.

Nem tartalmazza az adatai kiadását megtiltók adatait.

Közvetlen politikai kampány.

Országos nemzetiségi választás

Igen

A szavazást megelőző 38. napon.

Nem tartalmazza az adatai kiadását megtiltók adatait.

Közvetlen politikai kampány.

Igen

A szavazást megelőző 13. napon.

Nem tartalmazza az adatai kiadását megtiltók adatait.

Közvetlen politikai kampány.

 

Valamennyi adatszolgáltatás ingyenes.

Az ajánlóív kiadásával egyidejűleg kizárólag a települési nemzetiségi választáson történik adatkiadás. Ez az adatszolgáltatás hivatalból történik és tartalmazza az időközi választáson a nemzetiségi jelölt ajánlására jogosult összes nemzetiségi választópolgár nevét és lakcímét. Az adatkiadás megtiltása erre az adatszolgáltatásra nem terjed ki. Az adatállomány kizárólag az ajánlások gyűjtése céljára használható fel, egyéb célú felhasználása, másolása, harmadik személy részére történő átadása szigorúan tilos!

Időközi területi és országos nemzetiségi önkormányzati képviselőválasztás esetén a listát állító jelölő szervezetek kizárólag kérésre, a szavazást megelőző 38. és 13. napon kaphatják meg a nemzetiségi választópolgárok nevét és lakcímét, mivel ezeken az időközi választásokon a listára nem kell ajánlást gyűjteni. Ez az adatszolgáltatás kizárólag közvetlen politikai kampány céljára használható fel. Ezek az adatok nem tartalmazzák – a Ve. 89. § (1) bekezdése szerint – az adatai kiadását megtiltó nemzetiségi választópolgárok nevét és lakcímét.

Az adatszolgáltatás igénylésére (közvetlen politikai kampányhoz) és átvételére a nemzetiségi szervezetnek

  • a civil szervezetek közhiteles bírósági nyilvántartásában szereplő törvényes képviselője,

  •  törvényes képviselő által a P4 jelű formanyomtatványon meghatalmazott személy, illetve

  • ezen személyek által teljes bizonyító erejű magánokiratban vagy közokiratban meghatalmazott személy(ek) jogosult.

Az igénylésben az alábbi adatokat kell feltüntetni:

  • az igénylő nemzetiségi szervezet bírósági nyilvántartásban szereplő neve,

  • az igénylés jogcíme, azaz a Ve. 317. § (4) bekezdés b) pontjára kell hivatkozni vagy arra, hogy az adatigénylés a névjegyzéki adatok közvetlen politikai kampány céljára való felhasználása érdekében történik,

  • dátum, az igénylő neve és aláírása.

Igénylés helye

Választás típusa

Illetékes választási szerv

Időközi települési nemzetiségi képviselőválasztás

Helyi Választási Iroda

Időközi területi nemzetiségi képviselőválasztás

Területi Választási Iroda/Fővárosi Választási Iroda

Időközi országos nemzetiségi képviselőválasztás

Nemzeti Választási Iroda


A választási irodák elérhetőségei itt találhatók:https://www.valasztas.hu/valasztasi-bizottsagok-es-valasztasi-irodak

Az igénylés benyújtása 

  • elektronikus úton,

  • személyesen, vagy

  • postai úton lehetséges.

Az igénylés postai úton való megküldése esetében annak teljesítésére csak akkor van mód, ha az a szavazást megelőző 38., illetve 13. napon megérkezik az illetékes választási irodához.

Az adatszolgáltatások adatait – teljesítésük időpontjától függetlenül – a nemzetiségi szervezeteknek legkésőbb a szavazás napján 16:00 óráig meg kell semmisíteniük, és az erről készült jegyzőkönyvet három napon belül át kell adniuk az adatszolgáltatást teljesítő választási irodának. (A megsemmisítésről készült jegyzőkönyvek a jelzett határidőig, aláírt, szkennelt formában is leadhatók.) 

Az adatok jogosulatlan felhasználása, illetve azok megsemmisítésére, valamint a megsemmisítésről készült jegyzőkönyv megküldésére vonatkozó kötelezettség megszegése esetén - az erre irányuló kifogás alapján - bírság kiszabásának van helye!

Felhívjuk továbbá valamennyi jelölt és jelölő szervezet figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) a választásokkal kapcsolatos adatkezelésről ajánlást tett közzé, amelynek figyelembe vételéve minden érintett számára indokolt. A NAIH ajánlásai az alábbi linken tekinthetőek meg: https://naih.hu/adatvedelmi-ajanlasok

Megosztom ismerőseimmel

Megosztás LinkedIn-en
Megosztás E-mail-ben