Tájékoztatás a médiaszolgáltatók és sajtótermékek bejelentési kötelezettségéről

Tájékoztató a médiaszolgáltatók és a sajtótermékek bejelentési kötelezettségéről a 2024. június 9-re kitűzött általános választások kapcsán.

Általános tudnivalók:

Amennyiben a közszolgálatinak nem minősülő, országosan elérhető lineáris médiaszolgáltatást nyújtó és a kizárólag interneten elérhető lineáris médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltató (a továbbiakban együtt: Médiaszolgáltató) a – 2024. június 9-ére kitűzött Európai Parlament tagjainak és/vagy az ugyanerre a napra kitűzött a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, és/vagy az ugyanerre a napra kitűzött nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban tartott 2024. évi általános választását megelőző – kampányidőszakban biztosítani kívánja politikai reklám közzétételét, ezt a szándékát legkésőbb 2024. április 20-án 16.00 óráig köteles közölni a Nemzeti Választási Bizottsággal (NVB).

A politikai reklám közzétételére vonatkozó jognyilatkozatot külön kell megtenni:

-       az Európai Parlament tagjainak és/vagy

-       a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek és/vagy

-       a nemzetiségi önkormányzati képviselők

általános választására vonatkozóan.

Amennyiben a sajtótermék a – 2024. június 9-ére kitűzött Európai Parlament tagjainak és/vagy az ugyanerre a napra kitűzött a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, és/vagy az ugyanerre a napra kitűzött nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban tartott 2024. évi általános választását megelőző - kampányidőszakban politikai hirdetést kíván közölni, hirdetési árjegyzékét 2024. március 20-án (16.00 óráig köteles eljuttatni az Állami Számvevőszékhez (ÁSZ).

A politikai hirdetés közzétételére vonatkozó jognyilatkozatot is külön kell megtenni az egyes választípusok vonatkozásában.

A bejelentési határidő a politikai reklám és a politikai hirdetés esetében is jogvesztő, azaz, ha a médiatartalom-szolgáltató határidőben nem nyilatkozik az NVB, illetve az ÁSZ felé, a kampányidőszakban politikai reklámot, illetve politikai hirdetést nem tehet közzé.

1. Tudnivalók az európai parlamenti képviselők választása kapcsán:

1.1. Az európai parlamenti képviselők 2024. évi általános választását megelőző kampányidőszakban a Médiaszolgáltató a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (Ve.) 147/F. §-a szerinti bejelentése alapján jogosult politikai reklám közzétételére.

A bejelentésnek az alábbiakat kell tartalmaznia:

  • a politikai reklám közlésére szolgáló országos lineáris, illetve a kizárólag interneten elérhető lineáris médiaszolgáltatásnak vagy médiaszolgáltatásoknak a megjelölését és
  • a politikai reklámok közzétételére szánt időtartamot, amely összességében nem lehet kevesebb 150 percnél.

A bejelentés - munkanapokon hivatali időben - megtehető személyesen a 1054 Budapest, Alkotmány u. 3. címen, postai úton a 1397 Budapest, Pf.: 547. címen vagy elektronikus úton az nvb@nvi.hu címen.

A bejelentésnek 2024. április 20-án 16.00 óráig kell megérkeznie az NVB-hez.

1.2. Az európai parlamenti képviselők általános választását megelőző kampányidőszakban politikai hirdetést kizárólag az a sajtótermék terhet közzé, amelynek a – 2024. március 20-án 16.00 óráig megtett bejelentése alapján – hirdetési árjegyzékét az ÁSZ nyilvántartásba vette. A sajtótermék az ÁSZ-hoz eljuttatott árjegyzékét köteles a saját honlapján is közzétenni. A politikai hirdetés közzétételére jogosult sajtótermékeket és azok hirdetési árjegyzékét az ÁSZ a saját honlapján a Választások menüpont alatt (https://www.asz.hu/valasztasok) teszi közzé, ahol a bejelentéssel kapcsolatos egyéb információk is megtalálhatók.

2. Tudnivalók a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása kapcsán:

2.1. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2024. évi általános választását megelőző kampányidőszakban a Médiaszolgáltató a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (Ve.) 147/F. §-a szerinti bejelentése alapján jogosult politikai reklám közzétételére.

A bejelentésnek tartalmaznia kell

  • a politikai reklám közlésére szolgáló országos lineáris, illetve a kizárólag interneten elérhető lineáris médiaszolgáltatásnak vagy médiaszolgáltatásoknak a megjelölését és
  • a politikai reklámok közzétételére szánt időtartamot, amely nem lehet kevesebb 150 percnél.

A bejelentés személyesen - munkanapokon hivatali időben - megtehető a 1054 Budapest, Alkotmány u. 3. címen, postai úton a 1397 Budapest, Pf.: 547. címen vagy elektronikus úton az nvb@nvi.hu címen.

A bejelentésnek 2024. április 20-án 16.00 óráig kell megérkeznie az NVB-hez.

2.2. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2024. évi általános választását megelőző kampányidőszakban politikai hirdetést kizárólag az a sajtótermék terhet közzé, amelynek a – 2024. március 20-án 16.00 óráig megtett bejelentése alapján – hirdetési árjegyzékét az ÁSZ nyilvántartásba vette. A sajtótermék az ÁSZ-hoz eljuttatott árjegyzékét köteles a saját honlapján is közzétenni. A politikai hirdetés közzétételére jogosult sajtótermékeket és azok hirdetési árjegyzékét az ÁSZ a saját honlapján a Választások menüpont alatt (https://www.asz.hu/valasztasok) teszi közzé, ahol a bejelentéssel kapcsolatos egyéb információk is megtalálhatók.

3. Tudnivalók a nemzetiségi önkormányzati képviselők választása kapcsán:

3.1. A nemzetiségi önkormányzati képviselők 2024. évi általános választását megelőző kampányidőszakban a Médiaszolgáltató a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (Ve.) 147/F. §-a szerinti bejelentése alapján jogosult politikai reklám közzétételére.

A bejelentésnek a politikai reklám közlésére szolgáló országos lineáris, illetve a kizárólag interneten elérhető lineáris médiaszolgáltatásnak vagy médiaszolgáltatásoknak a megjelölését kell tartalmaznia.

A bejelentés személyesen - munkanapokon hivatali időben - megtehető a 1054 Budapest, Alkotmány u. 3. címen, postai úton a 1397 Budapest, Pf.: 547. címen vagy elektronikus úton az nvb@nvi.hu címen.

A bejelentésnek 2024. április 20-án 16.00 óráig kell megérkeznie az NVB-hez.

3.2. A nemzetiségi önkormányzati képviselők 2024. évi általános választását megelőző kampányidőszakban politikai hirdetést kizárólag az a sajtótermék tehet közzé, amelynek a – 2024. március 20-án 16.00 óráig megtett bejelentése alapján – hirdetési árjegyzékét az ÁSZ nyilvántartásba vette. A sajtótermék az ÁSZ-hoz eljuttatott árjegyzékét köteles a saját honlapján is közzétenni. A politikai hirdetés közzétételére jogosult sajtótermékeket és azok hirdetési árjegyzékét az ÁSZ saját honlapján a Választások menüpont alatt (https://www.asz.hu/valasztasok) teszi közzé, ahol a bejelentéssel kapcsolatos egyéb információk is megtalálhatók.

Budapest, 2024. március 12.

 

Dr. Nagy Attila

Dr. Sasvári Róbert

elnök

elnök

Nemzeti Választási Iroda

Nemzeti Választási Bizottság

 

Megosztom ismerőseimmel

Megosztás LinkedIn-en
Megosztás E-mail-ben