A honos népcsoporttá nyilvánításra irányuló választópolgári kezdeményezés részletei

A honos népcsoporttá nyilvánításra irányuló kezdeményezés: „A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 148. § (3) bekezdésének értelmében alulírott magyar állampolgárok kijelentjük, hogy a magyarországi ciganos kisebbséghez tartozunk, és a kisebbségi törvényben foglalt feltételeknek megfelelünk. Kérjük a tisztelt Országgyűlést, hogy a nemzetiségi törvény alapján a ciganos népcsoportot ismerjék el nemzetiségként, és a hivatkozott törvény 1. számú mellékletében a Magyarországon honos nemzetiségek felsorolását a ciganos nemzetiséggel egészítse ki.”
A kezdeményezés benyújtásának időpontja: 2022. április 26.
Szervező: Horváth József
   
Az Nemzeti Választási Iroda elnökének határozata az Nsztv. 10. § (1) bekezdése alapján: 3/2022. NSz. határozat
A kezdeményezés ismételt benyújtásának időpontja az Nsztv. 10. § (2) bekezdése alapján: 2022. május 18.
A Nemzeti Választási Bizottság határozata: 395/2022. NVB határozat
A Nemzeti Választási Bizottság határozatának tartalma: Hitelesítő
A határozat közzététele a Magyar Közlönyben: Magyar Közlöny 2022. VI. 24., 104. szám
A Kúria döntése: Nem volt felülvizsgálati kérelem.
A Kúria döntésének tartalma:  
Az Alkotmánybíróság határozata:  
Az Alkotmánybíróság határozatának tartalma:  
Az aláírásgyűjtés időtartama: 2022. július 14. - 2022. november 10.
Az aláírásgyűjtő ívek leadásának időpontja: 2022. november 2.
A Nemzeti Választási Bizottság döntése az aláírásgyűjtő ívek visszaszolgáltatására vonatkozó kötelezettség elmulasztása miatt kiszabott bírságról: 437/2022. NVB határozat
A Kúria döntése:  
A Kúria döntésének tartalma:  
A Nemzeti Választási Bizottság határozata az aláírások ellenőrzésének eredményéről: 428/2022. NVB határozat
Az érvényes aláírások száma: 608
A Kúria döntése: Nem volt felülvizsgálati kérelem.
A Kúria döntésének tartalma:  
   
A Magyar Tudományos Akadémia állásfoglalásának tartalma: Az MTA nem támogatta a közösség honos népcsoporttá nyilvánítását.
Az Országgyűlés határozata a honos népcsoporttá nyilvánításra irányuló
kezdeményezésről :
 
Az Országgyűlés határozatának tartalma: