954/2014. NVB határozat - Dr. Czeglédy Csaba Adrián országgyűlési képviselőjelölt mentelmi ügye tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
954/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság Dr. Czeglédy Csaba Adrián országgyűlési képviselőjelölt mentelmi ügye tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság Dr. Czeglédy Csaba Adrián országgyűlési képviselőjelölt mentelmi jogát a Veszprémi Járásbíróság 2. B. 637/2013/11. számú indítványával érintett ügyben fenntartja.
A határozat ellen jogorvoslatnak helye nincs.
 
Indokolás
I.
A Veszprémi Járásbíróság 2. B. 637/2013/11. számú indítványával az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ogytv.) 74. § (1)      és (3) bekezdése, valamint a 79. § (2) bekezdése alapján a Nemzeti Választási Bizottsághoz fordult Dr. Czeglédy Csaba Adrián, az MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP jelölő szervezetek országos listája 155. helyén szereplő országgyűlési képviselőjelölt mentelmi jogának felfüggesztése iránt.
A Veszprémi Járásbíróság indítványában arról tájékoztatta a Nemzeti Választási Bizottságot, hogy magánvád alapján indult büntetőeljárás dr. Czeglédy Csaba Adrián feljelentettel szemben rágalmazás vétsége miatt. Az eljárás során Dr. Czeglédy Csaba Adrián feljelentett előadta, hogy a Nemzeti Választási Bizottság 2014. február 25-én az országgyűlési képviselők 2014. évi általános választása vonatkozásában képviselőjelöltként nyilvántartásba vette. A bíróság megkeresésére a Nemzeti Választási Iroda megküldte a Nemzeti Választási Bizottság 115/2014. számú határozatát, mely mellékletével együtt igazolja dr. Czeglédy Csaba Adrián nyilvántartásba-vételét. 
 
II.
 
Az Ogytv. 74. § (3) bekezdése szerint mentelmi jog felfüggesztésére irányuló indítványt a vádirat benyújtásáig a legfőbb ügyész, azt követően, illetve magánvádas, pótmagánvádas ügyben a bíróság terjeszti elő a házelnökhöz. Az Ogytv. 79. § (2) bekezdése értelmében a képviselők választásán jelöltként igazolt személyt a képviselőkkel azonos mentelmi jog illeti meg azzal az eltéréssel, hogy mentelmi jog felfüggesztéséről a Nemzeti Választási Bizottság határoz, és a mentelmi jog felfüggesztésére irányuló indítványt a Nemzeti Választási Bizottság elnökéhez kell benyújtani.
 
A Nemzeti Választási Bizottság a mentelmi jog felfüggesztésére irányuló eljárást az Ogytv. VII. Fejezetében foglalt törvényi rendelkezések megfelelő alkalmazásával folytatta le.
 
Dr. Czeglédi Csaba Adrián országgyűlési képviselőjelölt a Nemzeti Választási Bizottság 2014. április 4-i ülésén személyesen előadta, hogy az ellene magánvád alapján indult eljárás alapja védőként tett nyilatkozata.
 
A Nemzeti Választási Bizottság úgy foglalt állást, hogy Dr. Czeglédy Csaba Adrián országgyűlési képviselőjelölt mentelmi jogát nem függeszti fel.
 
 
III.
 
A határozat az Ogytv. 74. § (3) bekezdésén és a 79. § (2) bekezdésén alapul.
 
 
Budapest, 2014. április 4.
 
 
                                                                          Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                               elnöke