83/2003. (IV. 13.) OVB határozat - H. M. és H.-né K. V. panasza tárgyában

Az Országos Választási Bizottság
83/2003. (IV. 13.) határozata

Az Országos Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 34. §-ának (2) bekezdésében megállapított hatáskörében eljárva H. M. és H.-né K. V. panasza tárgyában meghozta a következő

határozatot:

Az Országos Választási Bizottság a panaszt elutasítja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül a Legfelsőbb Bírósághoz címzett kifogást lehet az Országos Választási Bizottságnál benyújtani. A kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2003. április 16-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban a jogi képviselet kötelező.

Indokolás

I.

A beadványozók 2003. április 11-én délután 13.00 és 14.00 óra között az ATV műsorán sugárzott "Egymás közt" című műsorban "Kovács László külügyminiszter urat az EU csatlakozás mellett látták és hallották kampányolni". Álláspontjuk szerint ezzel a műsor megsértette a kampánycsendet.

II.

Az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy a beadványozók elmulasztották konkrétan megjelölni a törvénysértés bizonyítékait, ezek hiányában pedig a panaszban foglalt, csupán általánosságban tett megállapításuk nem elegendő a kampánycsend megsértésének megállapításához.

A fentiek alapján az Országos Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

III.

A határozat a Ve. 41. §-án 78. §-ának (2) bekezdésén, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 77. §-án és 80. §-án alapul.

Budapest, 2003. április 13.


                                                         
    Dr. Ficzere Lajos
                                                       az Országos Választási Bizottság
                                                         elnöke