789/2018. NVB határozat - Cs. K. F. által benyújtott fellebbezés tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

789/2018. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság a Cs. K. F. (a továbbiakban: Beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában – 18 igen és   nem 0 szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a Pest Megye 12. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 56/2018. (IV. 14.) számú határozatát helybenhagyja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2018. április 21-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[Az első fokon eljárt választási bizottság döntése és az azt megalapozó tényállás]

[1]          A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 294. § (2) bekezdése alapján „az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság a szavazóköri jegyzőkönyvek alapján, legkésőbb a szavazást követő hatodik napon megállapítja a választás egyéni választókerületi eredményét”.

[2]          Fenti hatáskörében eljárva a Pest Megye 12. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: OEVB) 56/2018. (IV. 14.) határozatával megállapította Pest Megye 12. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületében az országgyűlési képviselők 2018. évi választása egyéni választókerületi eredményét.

II.

[A fellebbezés tartalma]

[3]          Beadványozó 2018. április 17-én 10 óra 39 perckor fellebbezést nyújtott be az OEVB határozta ellen a Nemzeti Választási Bizottsághoz.

[4]          Fellebbezésében leírja, hogy 2018. április 6-án 15.00 órakor észlelte, hogy Cegléd település 33. szavazóköre aláírt jegyzőkönyvében az egyéni jelöltek eredményének összege 622. Ez véleménye szerint nem felel meg a valóságnak, mert Földi László (Fidesz-KDNP) 337, Mucsinyi Levente (Momentum) 8, dr. Szüdi János (DK) 29, Kohl Antal Sándor (Magyar Munkáspárt) 9, Volner János (Jobbik) 238, Földi Áron (LMP) 10 szavazatot kapott. Ez összesen nem 622, hanem 631 szavazat. Az eredményt igazoló jegyzőkönyvet bizonyítékként csatolta.

[5]          További problémaként jelöli meg, hogy a valasztas.hu oldala szerint Antal Sándor (Munkáspárt) jelöltre 0 szavazat érkezett. Véleménye szerint olyan adatkezelési hiba történt, amely sérti a Ve. 2. § (1) bekezdés a), c), e) pontjait, továbbá sértik a Ve. 202. §-ának rendelkezését is, amely szerint a szavazóköri jegyzőkönyvben rögzített szavazatszámoknak egyezniük kell a jelölő szervezetekre, illetve jelöltjeikre ténylegesen leadott szavazatok számával, hogy a választás tényleges eredményét lehessen megállapítani.

[6]          Kéri ezek alapján a Ve. 241. § (3)-(4) bekezdése alapján a szavazatok újraszámlálását Cegléd település 33. számú szavazókörében, továbbá az OEVB határozat megváltoztatását és a megfelelő szavazatszám rögzítését az egyes jelölteknél.

III.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

[7]          A fellebbezés nem alapos.

[8]          A Nemzeti Választási Bizottság a Ve. 231. § (4) bekezdése alapján eljárásában a sérelmezett határozatot, valamint az azt megelőző eljárást vizsgálja az irányadó jogszabályok alkalmazásával, a fellebbezés keretei között.

[9]          A Bizottság megállapítja, hogy Beadványozó tévesen hivatkozik a Ve. 202. §-ának tartalmára, amely a jegyzőkönyv kiállításának kötelezettségét és a kiállított jegyzőkönyvvel kapcsolatos eljárásokat rögzíti, nem a jegyzőkönyvben foglalt adatok számszaki egyezőségéről rendelkezik.

[10]       A Bizottság megállapítja továbbá, hogy a hivatkozott szavazóköri jegyzőkönyv ellenőrzése során az adatokban meglévő összesítési hiba ismertté vált, a szavazatszámláló bizottság a jegyzőkönyv 1. sz. példányának adatait 2018. április 14-én javította, és a javításról tájékoztatást küldött. A javított jegyzőkönyvet a szavazatszámláló bizottság tagjai aláírták, és annak tartalma alapján hozta meg az OEVB döntését.

[11]       A fentiek alapján Beadványozó által felhívott számszaki eltérés már nem áll fenn, és a szavazatszámláló bizottság által aláírt javított jegyzőkönyv adatai a tájékoztató rendszer adataival megegyeznek.

[12]       Mindezek alapján a Ve. 241. § (2) a) és b) pontjában meghatározott jogsértések nem állnak fenn, így a fellebbezés megalapozatlansága miatt az OEVB határozat helybenhagyásának van helye.

IV.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

[13]       A határozat a Ve. 43. §-án, 231. § (5) bekezdés a) pontján, 241. §-ának (1)-(2) bekezdésein, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2018. április 18.

 

 

Prof. Dr. Patyi András

a Nemzeti Választási Bizottság

elnöke