72/2006. (II. 27.) OVB határozat - a Független Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Párt képviseletében fellépő Szentirmai Ferenc nyilvántartásba vételi kérelme tárgyában

Az Országos Választási Bizottság
72/2006. (II. 27.) határozata

Az Országos Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 90/A. § (4) bek. d) pontjában megállapított hatáskörében eljárva a Független Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Párt képviseletében fellépő Szentirmai Ferenc (2800 Tatabánya, Bánhidai ltp. 307.) nyilvántartásba vételi kérelme tárgyában meghozta az alábbi

határozatot:

Az Országos Választási Bizottság a nyilvántartásba vételi kérelmet visszautasítja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül a Legfelsőbb Bírósághoz címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál (1094 Budapest, Balázs B. u. 35.). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2006. március 2-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat.

Indokolás

I.

Szentirmai Ferenc, mint "a Független Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Párt ... megválasztott Országos Elnöke és képviselője", 2006. február 24-én érkezett beadványában azt kéri az Országos Választási Bizottságtól, hogy "alaki szempontból hibás regisztráció miatt" a párt "regisztrációját utasítsa el és törölje a jelölő szervezetek listájáról", ugyanis a Független Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Párt "rövidített elnevezése "FKgP" szemben a megjelölt "Független Kisgazdapárt" megjelöléssel".
Szentirmai Ferenc 2006. február 27-én érkezett másik beadványában azt kéri az Országos Választási Bizottságtól, hogy "a Független Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Pártot a 2006-os parlamenti és önkormányzati választásokra vonatkozó nyilvántartásba, azaz a jelölőszervezetek listájára regisztrálja".

II.

Az Országos Választási Bizottság a Független Kisgazda, Földmunkás és Polgári Pártot, mint jelölő szervezetet 2006. február 23-án nyilvántartásba vette. A jelölő szervezet által becsatolt, a társadalmi szervezetek bírósági nyilvántartásából a választás kitűzését követően kiállított kivonat szerint a párt képviseletére kizárólag Hegedűs Péter jogosult.
Ennek megfelelően az Országos Választási Bizottság a jelölő szervezet jogszerű képviselőjeként kizárólag Hegedűs Pétert vagy az ő szabályszerű meghatalmazásával rendelkező más személyt ismer el. Tekintettel arra, hogy Szentirmai Ferenc ilyen meghatalmazással nem rendelkezett, a jelölő szervezet képviseletére vonatkozó jogosultságát az Országos Választási Bizottság nem látta igazoltnak, ezért a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően döntött.

III.

A határozat a Ve. 51. §-ának (1) bekezdésén, 56. §-ának (1) bekezdésén, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 82. §-ának (1) bekezdésén, 83. §-ának (1)-(2) és (7) bekezdésein, valamint 84. §-ának (1) bekezdésén alapul.

Budapest, 2006. február 27.

 

Dr. Halmai Gábor
az Országos Választási Bizottság
elnökhelyettese