65/1998. (X.21.) OVB határozat - a Fidesz-Magyar Polgári Párt, a Magyar Demokrata Fórum és a Kereszténydemokrata Néppárt mezõkövesdi szervezetei által a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Területi Választási Bizottság eredménymegállapító döntése ellen benyújtott kifogás tárgyában

Az Országos Választási Bizottság
65/1998. (X.21.) OVB határozata

Az Országos Választási Bizottság a Fidesz-Magyar Polgári Párt, a Magyar Demokrata Fórum és a Kereszténydemokrata Néppárt mezõkövesdi szervezetei által a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Területi Választási Bizottság eredménymegállapító döntése ellen benyújtott kifogást elutasítja.

A határozat ellen a meghozatalától számított egy napon belül a Legfelsõbb Bírósághoz címzett kifogást lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál. A bírósági eljárásban a jogi képviselet kötelezõ.

INDOKOLÁS

A Fidesz-Magyar Polgári Párt, a Magyar Demokrata Fórum és a Kereszténydemokrata Néppárt képviselõje a mezõkövesdi 5. számú szavazókörben történt törvénysértésre hivatkozva kérte az érintett szavazókör megyei listás szavazatainak megvizsgálását és a választási eljárás megismétlését. A kifogást benyújtó által megjelölt törvénysértés lényege, hogy a szavazatszámláló bizottság tévesen tájékoztatta a választópolgárokat arról, hogy a megyei közgyûlési listán nyolc szervezetre lehet szavazatot leadni.

Az Országos Választási Bizottság a téves tájékoztatásból eredõ törvénysértés megállapítása mellett az alábbi körülmények is vizsgálta:

A rendelkezésre álló iratok alapján megállapítható, hogy a szavazatszámláló bizottság tagjai 6 és 7 óra közötti idõben adtak a választópolgároknak téves tájékoztatást. Ez idõ alatt 10 választópolgár adta le szavazatát a szavazókörben.

Az Országos Választási Bizottság megvizsgálta, hogy ha a 10 szavazat bármelyik listához történõ hozzászámítása megváltoztatja-e a választás választókerületi eredményét. Az Országos Választási Bizottság megállapította, hogy a 10 szavazat egyik lista esetén sem eredményezi a kiosztott mandátumok megváltozását.

A fentiekre tekintettel az Országos Választási Bizottság a szavazatok újraszámlálására vonatkozó kérést és a választási eljárás megismétlésére vonatkozó kérést elutasítja.

A határozat a Ve. 77. § (1) és (2) bekezdésén, 7. számú mellékletén, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 78. § (4) bekezdésén, 80. § (4) bekezdésén és 85. § (1) bekezdésén alapul.

 

    Dr. Jutasi György
    az Országos Választási Bizottság
    elnökhelyettese