64/2006. (II. 23.) OVB határozat - a Becze Zoltán által az NSL Egyesület a szabad és biztonságos autózásért szervezet képviseletében benyújtott országos népi kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének hitelesítése tárgyában

Az Országos Választási Bizottság
64/2006. (II. 23.) határozata

Az Országos Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 131/A. §-ának b) pontjában foglalt hatáskörében eljárva a Becze Zoltán által az NSL Egyesület a szabad és biztonságos autózásért szervezet képviseletében benyújtott országos népi kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének hitelesítése tárgyában meghozta a következő

határozatot:

Az Országos Választási Bizottság az aláírásgyűjtő ív mintapéldányának hitelesítését megtagadja. A határozat ellen az annak közzétételét követő 15 napon belül az Alkotmánybírósághoz címezve az Országos Választási Bizottsághoz (1094 Budapest, Balázs B. u. 35.) lehet kifogást benyújtani.

Indokolás

I.

Becze Zoltán 2006. február 1-én országos népi kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének mintapéldányát nyújtotta be az Országos Választási Bizottsághoz, amelyen a következő szerepel:

"Egyetértek azzal, hogy Magyarországon, az autópályákon töröljék el a maximális sebesség korlátozását."

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdésének a) pontja alapján az Országgyűlés felhatalmazza a Kormányt, hogy a közúti közlekedés szabályait rendeletben állapítsa meg. A felhatalmazás alapján az egyes járművek közlekedésben használt maximális sebességét a Kormány a 28/2001. (II. 15.) Korm. rendelettel módosított, a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet 26. §-ában állapítja meg.

Az Országos Választási Bizottság álláspontja szerint a fentiek alapján egyértelműen megállapítható, hogy a kezdeményezésben említett sebességhatár eltörlésének kérdése - a törvényben foglalt felhatalmazás visszavonásáig - a Kormány hatáskörébe tartozó feladat.

A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény (a továbbiakban: Alkotmány) 28/B. § (1) bekezdése szerint országos népszavazás és népi kezdeményezés tárgya az Országgyűlés hatáskörébe tartozó kérdés lehet. A hatályos jogszabályok alapján azonban a sebességhatár eltörlése nem az Országgyűlés hatáskörébe tartozó feladat, ezért az országos népi kezdeményezés aláírásgyűjtő íve nem hitelesíthető.

II.

A határozat az Alkotmány 28/B. § (1) bekezdésén, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pontjának 9. alpontján, az országos népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 1998. évi III. törvény 2. §-án és 18. §-ának a) pontján, a Ve. 131. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 130. §-ának (1) bekezdésén alapul.


Budapest, 2006. február 23.

 

Dr. Szigeti Péter
az Országos Választási Bizottság
elnöke