63/2013. OVB határozat - FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt országos listáján megüresedett mandátum betöltésére benyújtott jelölés tárgyában

 

Az Országos Választási Bizottság
63/2013. határozata
 
Az Országos Választási Bizottság – 2013. július 2-án megtartott ülésén – a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: régi Ve.) 90/A. § (4) bekezdés i) pontjában meghatározott hatáskörében eljárva a FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt országos listáján megüresedett mandátum betöltésére benyújtott jelölés tárgyában meghozta a következő
 
határozatot:
 
Az Országos Választási Bizottság a dr. Stágel Bence lemondása okán megüresedett országgyűlési képviselői mandátumot Hidvéghi Balázs részére kiadja. Felhatalmazza az Országos Választási Bizottság elnökét, hogy a megbízólevelet Hidvéghi Balázs részére átadja.
 
A határozat ellen a meghozatalától számított 2 napon belül a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál (1051 Budapest, Arany J. u. 25.; levélcím: 1357 Budapest, Pf. 2.; fax: 06-1-7950-143). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2013. július 4-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. Az illeték mértéke 10500 Ft. A kifogás benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
 
Indokolás
 
I.
 
Dr. Soltész István, az Országgyűlés Hivatalának törvényhozási főigazgató-helyettese 2013. június 3-án kelt levelében arról tájékoztatta az Országos Választási Bizottságot, hogy dr. Stágel Bence országgyűlési képviselő 2013. május 31-i hatállyal lemondott országgyűlési képviselői megbízatásáról.
A FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt törvényes képviselői 2013. június 30-án kelt levelükben tájékoztatták az Országos Választási Bizottságot, hogy a szervezetek a megüresedett mandátum betöltésére a 2010. évi országgyűlési képviselő választáson állított közös országos listájuk 142. sorszáma alatt szereplő Hidvéghi Balázst jelölik.
 
Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény (a továbbiakban: Vjt.) 24. § (1) bekezdése alapján az országgyűlési képviselők következő általános választásának kitűzéséig a megüresedő országgyűlési mandátumok betöltésére az országgyűlési képviselők választásáról szóló 1989. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: régi Vjt.) rendelkezéseit kell alkalmazni.
A régi Vjt. 46. § (5) bekezdése értelmében az országos listán mandátumhoz jutott képviselő megbízatásának megszűnése esetén a mandátumot - a listán eredetileg is szereplő jelöltek közül - a párt által megnevezett, ennek hiányában a listán soron következő jelölt szerzi meg. A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban Ve.) 207/A. §-a szerint, ha a listán megválasztott képviselő kiesik, helyére a jelölő szervezet a mandátum megüresedésétől számított 30 napig jelentheti be a választási bizottságnál a mandátumot szerző jelöltet.
Tekintettel arra, hogy a FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt a jogszabályban előírt 30 napos határidőn belül megnevezte jelöltjét a megüresedett mandátum betöltésére, az Országos Választási Bizottság a mandátumot Hidvéghi Balázs részére kiadja.
 
II.
 
A határozat a Vjt. 24. § (1) bekezdésén, a régi Vjt. 46. § (5) bekezdésén, a jogalkotásról szóló 2010. évi. CXXX. törvény 15. § (2) bekezdésén, a Ve. 207/A. §-án, a jogorvoslatról való tájékoztatás a régi Ve. 82. § (1) bekezdésén, 83. § (1), (2) és (7) bekezdésein, a 84. § (1) bekezdésén, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés b) pontján, 42. § (1) bekezdés g) pontján, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III.23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
 
 
 
dr. Bordás Vilmos
az Országos Választási Bizottság
elnöke