62/1998. (X.21.) OVB határozat - a Magyar Igazság és Élet Pártja és a Kereszténydemokrata Néppárt közös megbízottja által a Fejér megyei Területi Választási Bizottság eredménymegállapító döntése ellen benyújtott kifogás tárgyában

Az Országos Választási Bizottság
62/1998. (X.21.) OVB határozata

Az Országos Választási Bizottság a Magyar Igazság és Élet Pártja és a Kereszténydemokrata Néppárt közös megbízottja által a Fejér megyei Területi Választási Bizottság eredménymegállapító döntése ellen benyújtott kifogást elutasítja.

A határozat ellen a meghozatalától számított egy napon belül a Legfelsõbb Bírósághoz címzett kifogást lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál. A bírósági eljárásban a jogi képviselet kötelezõ.

INDOKOLÁS

A Magyar Igazság és Élet Pártja és a Kereszténydemokrata Néppárt a Fejér megyei közgyûlési választás 10.000 vagy annál kevesebb lakosú települései által alkotott megyei választókerület érvénytelen szavazólapjainak átvizsgálását kéri. Kérését arra alapozta, hogy a szavazatszámláló bizottságok 6 olyan szavazatot is érvénytelenné nyilvánítottak, amelyek a két párt képviselõjének véleménye szerint érvényesnek számítanak.

A választási eljárásról szóló 1997. évi C. tv. (a továbbiakban: Ve.) 77. § (1) bekezdése értelmében a választási törvények megsértésére hivatkozással lehet kifogást benyújtani. E szakasz alkalmazása során pontosan megkell jelölni azt a jogszabály helyet, amelyet a választási eljárás során megsértettek és pontosan meg kell jelölni a kifogásolt magatartást is.

Tekintettel arra, hogy a kifogás benyújtója nem jelölte meg, hogy konkrétan melyik szavazókörben vagy szavazókörökben fordult elõ a hivatkozott törvénysértés, az Országos Választási Bizottság a kifogást elutasítja.

A határozat a Ve. 77. § (1)-(2) bekezdésén, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 78. § (4) bekezdésén, 80. § (4) bekezdésén és a 85. § (1) bekezdésén alapul.

  Dr. Jutasi György
az Országos Választási Bizottság
elnökhelyettese