55/2003. (IV. 12.) OVB határozat - K. J. panasza tárgyában

Az Országos Választási Bizottság
55/2003. (IV. 12.) határozata

Az Országos Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 34. § (2) bekezdésében megállapított hatáskörében eljárva K. J. panasza tárgyában meghozta a következő

határozatot:

Az Országos Választási Bizottság a panaszt elutasítja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül a Legfelsőbb Bírósághoz címzett kifogást lehet az Országos Választási Bizottságnál benyújtani. A kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2003. április 15-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban a jogi képviselet kötelező.

Indokolás

I.

A beadványozó álláspontja szerint a 2003. április 12-i népszavazásra feltett kérdésbe nem került beépítésre az Alkotmány 79. §-ában meghatározott azon fordulat, amely szerint a népszavazást a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő, a csatlakozási szerződés szerinti csatlakozásáról kell megtartani. Figyelemmel arra, hogy a csatlakozási szerződés hiteles magyar fordítását, a népszavazás előtt "elegendő" időben, mindenki számára elérhető módon nem hozták nyilvánosságra, azt megismerni nem lehetett. Ezért a feltett kérdés eldöntése "akadályozva van", így a választási törvény megsértésére került sor.

II.

Az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy a panasz eldöntésére nincs hatásköre, mivel az Alkotmányban feltett kérdést nem vizsgálhatja. A választási jogszabályok továbbá nem tartalmaznak arra nézve rendelkezést, hogy a szavazópolgárok részére a népszavazásra feltett kérdés tárgyáról (tartalmáról) milyen tartalmú és mélységű tájékoztatást, milyen időintervallumban kell nyújtani. 

Az Országos Választási Bizottság egyebekben utal arra, hogy az április 12-i népszavazás esetében a népszavazás kezdeményezője az alkotmányozó hatalom. Az Alkotmánybíróság - a Magyar Közlönyben is közzétett 188/B/2003 (április 8.) sz. végzése (a továbbiakban: Végzés) kifejezetten rámutat a következőkre: 

"Az Alkotmány megváltoztatása az alkotmányozó hatalom felelősségi körébe tartozik. Az alkotmánymódosításnak az Amtv.-ben alkalmazott sajátos módja azt jelenti, hogy jelen esetben az alkotmányozó hatalom a népszavazás kezdeményezője. Ennek következtében az Alkotmány 79. §-ában foglalt népszavazási kérdést az OVB nem hitelesíthette és a választópolgárok sem élhettek a Ve.-ben biztosított jogorvoslati lehetőséggel."

III.

A határozat az Alkotmány 79. §-án, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 77. §-án és 80. §-án alapul.


Budapest, 2003. április 12.

                                                                                                     Dr. Ficzere Lajos 
                                                                                                  az Országos Választási Bizottság 
                                                                                                elnöke